Pagsubok Sa Natutunan Filipino 3

50 | Total Attempts: 860

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Pagsubok Sa Natutunan Filipino 3

Ang pagsasanay na ito ay naglalayong hahasain ang kabatiran ng mga mag-aaral sa Filipino 3 upang maihanda ang kani-kanilang sarili sa aktwal na pagsusulit na haharapin.


Questions and Answers
 • 1. 
  "Pero minsa'y  naisip ko ngang kahit saan tayo pumunta sinusundan tayo ng trahedya" Ano ang kahulugan ng matalinghagang pahayag na may salungguhit?
  • A. 

   Swerte

  • B. 

   Kabiguan

  • C. 

   Hamon

  • D. 

   Masaklap na pangyayari

 • 2. 
  Piliin sa loob ng mga pahayag ang malapit na kasingkahugan ng salitang sinasalungguhitan.(Lumawig nawa,katotot giliw,mga kaibigan sa inyo'y salamat nang habang buhay.)       
  • A. 

   Lumawig

  • B. 

   Giliw

  • C. 

   Kaibigan

  • D. 

   Salamat

 • 3. 
  Pilii sa loob ng mga ,pahayag ang malapit na kasingkahulugan ng salitang sinasalungguhitan(At ang tansong iyon ang siyang ilalahad sa mga taliba ng mga kaaway upang siya'y papasukin at maisiwalat ang ating lahat ng lihim.)
  • A. 

   Ilalahad

  • B. 

   Taliba

  • C. 

   Kaaway

  • D. 

   Lihim

 • 4. 
  Sa kwento ni Mabuti ang ama ng kanyang anak ay namatay at ibinurol sa bahay na hindi siyang tinitirhan ni Mabuti at ng kanyang anak.Anong bisang ,pangkaisipan ang hatid nito sa inyo?
  • A. 

   Hindi si Mabuti ang tunay na asawa ng ama ng kanyang anak

  • B. 

   Magkagalit si Mabuti at ang ama ng kayang ank

  • C. 

   Magkaiba si mabuti at ang ama ng kanyang anak

  • D. 

   Hindi mahal ni Mabuti ang ama ng kanyang anak

 • 5. 
  Aida:Pumasok sila.Pinaupo sa silya si kuya.Inumin mo!Sabi niya kay kuya.Inumin mo!(Sabi niya kay kuya).Itinutok niya ang baril kay kuya.Sinabi ko na sa inyo huwag magsumbong,nagsumbong pa rin kayo.kaya inumin mo ito....inumin mo                                                                                                                 Halaw sa dulang:MOses,Moses ni Rogelio SikatAng dayalog sa itaas ay kombensyong.....
  • A. 

   Aside

  • B. 

   Monolog

  • C. 

   Soliloquy

  • D. 

   Nareysyon

 • 6. 
  "Pagkat ang salitang isang kahatulanSa bayan sa nayo'y mga kaharianat ang isang tao'y katulad kabagayng alinmang likha noong kalayaan"                                                                                             Halaw sa tulang,Sa Aking Kababata ni: Dr. Jose RizalAng saknong ay nangangahulugang....
  • A. 

   Nakikilala na ang bansa ay tunay na malaya dahil sa kanyang wika

  • B. 

   Naging maganda ang hatol ng bayan dahil sa kanyang wika

  • C. 

   Ang bayan ay natutulad sa isang kaharian kapag may wika

  • D. 

   Ang kalayaan ay likha ng mga bayang may wika

 • 7. 
  "Ngunit sa kanilang utak,nagsusumiksik at nanunumbat ang alingawngaw ng pagbabawal,lumalarawan ang nananalim  na mga tingin!Masama!Tukso."                                                       Halaw sa kwentong,Bagong Paraiso ni: Efren AbuegTukuyin ang damdaming isinasaad ng pahayag.
  • A. 

   Pagwawalang- bahala

  • B. 

   Pagkagalit

  • C. 

   Pangangamba

  • D. 

   Pagsisisi

 • 8. 
  Patunayan  na ang akdang Dekada '70 ay mabibilang sa teoryang realismo.1.Ang mga pangyayari sa akda ay tunay na nangyayari noong Dekada "702.Inilahad ang akda nang eksakto ang kilos,pag-iisip at salitang mga tauhan3.Inilahad dito ang obserbasyon na walang kinikilingan at sa  obje ctive na paraan4.Higit na binibigyan pansin  ang banghay ng kwento
  • A. 

   234

  • B. 

   134

  • C. 

   123

  • D. 

   124

 • 9. 
  Anong bisang kaisipan ang nabubuo sa mga pangyayaring sumusunod? "Mayroon si Jules ."Ang Bayan" at mga iba pang publikasyon ng Partido Komunista ng Pilipinas.Madalas gabi na siyang umuwi.Napatay ng mga sundalo  ang kanyang kaibigang si Willie"                                                          Halaw sa nobelang:Dekada '70 ni Lualhati Bautista
  • A. 

   Si Jules ay nalulong sa barkada kaya madalas ginagabi

  • B. 

   Si Jules ay mahilig sa "rumble" sa kalye

  • C. 

   Si Jules ay kasapi at kabilang sa mga kabataang tumutuligsa sa pamahalaan

  • D. 

   Si Jules ay matalino at mahilig magbasa

 • 10. 
  "Pagkat  ang salitang isang kahatulanSa bayan sa nayo'y mga kaharianat ang isang tao'y katulad kabagayng alinmang likha noong kalayaan"Tukuyin ang tugmang ginamit sa saknong ng tula
  • A. 

   Tugmang ganap sa katinig

  • B. 

   Tugmang ganap sa patinig

  • C. 

   Tugmang di ganap

  • D. 

   Malayang Taludturan

 • 11. 
  Daloy aking luha...Daloy aking luha sa gabing malalimSa iyong pag-agos,ianod mo lamang ang aking damdamin                                           Halaw sa tulang: LUHA ni Rufino AlejandroAng tula ay may sukat na.......
  • A. 

   Lalabindalawa

  • B. 

   Lalabing-animin

  • C. 

   Lalabingwaluhin

  • D. 

   Wawaluhin

 • 12. 
  Nang siya ay bitiwan ni aling Marta,makalayong papaurong ay naalaala niya ang kalayaan kay Aling Marta at sa pulis na humuli sa kanya.Ano ang nais gawin ng tauhan batay sa pahayag?
  • A. 

   Makaalis

  • B. 

   Makabitiw

  • C. 

   Tumakas

  • D. 

   Makaalpas

 • 13. 
  Anong Uri ng tauhan si Kulas?
  • A. 

   Tauhang lapad

  • B. 

   Tauhang bilog

  • C. 

   Tauhang tamad

  • D. 

   Tauhang matipid

 • 14. 
  "Nakita rin kita" ang sabi niyang humihingal."Ikaw ang dumukot sa pitaka ko,Ano? Huwag kang magkaila" Tiyakan  ang kanyang pakakasalita; ibig niyang sa paglito ng bata sa pag-aapuhap ng isasagot ay masukol niyang buung-buo.Ngunit ang bata  ay mahinahong sumagot."Ano hong pitaka?"Ang sabi..Wala ho akong kinukuha sa inyong pitaka.                                                  Halaw sa kwentong:Ang Kalupi ni Benjamin PascualAng paniniyak ni Aling Marta na ang  bata  ang kumuha ng kanyang kalupi nang walang ebidensya ay maliwanag na....
  • A. 

   Paniniil

  • B. 

   Pannakot

  • C. 

   Pagbibintang

  • D. 

   Pagmumura

 • 15. 
  Ang mundo'y kumitid sa lipad ng dunongNalakbay  ang langit ng bakal na ibon                               Halaw sa tulang:Hudyat ng  Bagong Kabihasnan                                ni Simon MercadoIpinahahayag sa mga taludtod na............
  • A. 

   Napadali ang pagdating

  • B. 

   Madaling naabutan

  • C. 

   Napabilis ang pagdating dahil sa mga nnatuklasang sasakyang panghimpapawid

  • D. 

   Napatagal ang pagdating

 • 16. 
  Sa maalong dagat ng buhay sa mundo'y nag-isang lumayagIniwan sa pampang ang timbulang baon ng aking tinanggap                                               Halaw sa tulang:LUHA ni Rufino AlejandroIpinahahayag sa mga taludtod ay ang....
  • A. 

   Pagiging masunurin ng anak sa kanyang mga magulang

  • B. 

   Pagsasawalang bahala ng anak sa mga bilin ng magulang

  • C. 

   Pagpapahalaga sa mga aral na natanggap

  • D. 

   Pagiging ulila ng anak sa mga magulang

 • 17. 
  Celing:Oo,Teban,ihanda mo ang mga ,palayok  ha? hiramin mo ang kaserola ni Ate Nena.Teban:Opo,opo( Sa lalabas sa pintuan sa kusina)Kulas:Ngunit paano tayo maghahanda?Ngayon lang natalunan tayo nang mahigit apatnapung-pisoCeling:Hindi Bale,ibig kong ipagdiwang ang iyong huling pagpapaalam sa sabungan.                                                  Halaw sa dulang:sa Pula,sa Puti ni FS RodrigoAng dayalog ng dula sa itaas ay  nagpapakita  ng layuning....
  • A. 

   Literatura et utile

  • B. 

   Literature et dulce

  • C. 

   Literatura et dulce et utie

  • D. 

   Lahat na nabanggit

 • 18. 
  Ang nais ,lamang niya ay makaalpas sa matitigas na bisig ni Aling Marta.Ano ang denotasyon ng makaalpas?
  • A. 

   Manatili

  • B. 

   Nakakapit

  • C. 

   Nakahawak

  • D. 

   Makakawala

 • 19. 
  "Tinungkod ako nang tinungkod",ang pag-uulit ng salitang tinungkod ay nagpapahiwatig ng:
  • A. 

   Paulit-ulit na ginawa

  • B. 

   Isang beses na ginawa

  • C. 

   Madalang na ginawa

  • D. 

   Palaging ginawa

 • 20. 
  "Sa dagat man,Irog ng kaligayahan,Lahat pati puso,ay naagnas ding marahan-marahan.Anong siklo ng buhay ang angkop sa inilahad na kaisipan ng mga taludtod?
  • A. 

   Ang buhay ay parang gulong,minsan sa ibabaw,minsan sa ilalim

  • B. 

   Kapag may lungkot,may ligaya

  • C. 

   Kapag may isinuksok,may madudukot

  • D. 

   Kapag maaga ang lusog,maaga ang ahon

 • 21. 
  "Manunulay kata,Habang maaga pa,Sa isang pilapil,Na nalalatagan ng damong may luha ng mga bituin."ang pariralang may salungguhit mula sa tulang sa "Tabi ng Dagat" ay nangangahulugang...
  • A. 

   Dami ng bituin

  • B. 

   Halumigmig ng gabi

  • C. 

   Hamog sa umaga

  • D. 

   Patak ng ulan

 • 22. 
  "Binawi po niya ang aking saka" ito ay may himig na:
  • A. 

   Nangatwiran

  • B. 

   Nagmamakaawa

  • C. 

   Dumadaing

  • D. 

   Pakikiramay

 • 23. 
  "O, ina ko, ano po ba at naisipang hatiinAng lahat ng munting yamang maiiwan sa amin?"Wala naman,yaong sagot,"baka ako ay tawagin ni Bathala,mabuti nang malaman mo ang habilin"Ano ang angkop na damdamin o gawi ng tauhan?
  • A. 

   Pagiging handa sa pangyayari?

  • B. 

   Pantay na pagtingin sa mga anak

  • C. 

   Pagiging maagap

  • D. 

   Pagiging tapat

 • 24. 
  Aling taludtod ang nagpapakita ng tonong aliterasyon?
  • A. 

   Sa aking paanan ay may isang batis

  • B. 

   Maghapo magdag na nagtutumangis

  • C. 

   Sa mga sanga ko ay nangagkasabit

  • D. 

   Ang pugad ng ibon tunay na malaya

 • 25. 
  Ang teoryang pampanitikan na  nagbibigay diin sa interaksyon ng tauhan sa kapwa at sa lipunan:
  • A. 

   Sikolohikal

  • B. 

   Arketeypal

  • C. 

   Pormalistiko

  • D. 

   Sosyolohikal

 • 26. 
  Ang teoryang pampanitikan na nakatuon sa mga katangiang positibo ng tao.
  • A. 

   Humanismo

  • B. 

   Realismo

  • C. 

   Naturalismo

  • D. 

   Romantisismo

 • 27. 
  Ang teoryang nagpapakita ng mga bagay na tulad ng mga simbolo/imahe o padron ng sirkumtansya o siklo ng buhay....
  • A. 

   Humanismo

  • B. 

   Simbolismo

  • C. 

   Arketaypal

  • D. 

   Imahismo

 • 28. 
  "Inay", ang tawag niyang muli, "bakit wala pa si Tatay?Anong oras na ba?Anong angkop na damdamin o gawi ng tauhan?
  • A. 

   Pag-aalala

  • B. 

   Pagkainip

  • C. 

   Pagkatakot

  • D. 

   Paghihinala

 • 29. 
  Habang isinusulat ang akda ang kahulugan ng nilalaman nito ay  nasa may-akda,ngunit sa sandaling ito ay mapasakamay ng mambabasa ang kahulugan  ng akda ay nasa kamay ng mambabasa...Ito ay pananaw na...
  • A. 

   Eksistensyalismo

  • B. 

   Sikolohikal

  • C. 

   Dekonstruksyon

  • D. 

   Markismo

 • 30. 
  Isang paniniwalang naglalarawan sa transpormasyon ng tauhang babae na naging dahilan ng kanilang ,pagbabago:
  • A. 

   Humanismo

  • B. 

   Feminismo

  • C. 

   Formalismo

  • D. 

   Naturalismo

 • 31. 
  "Ang  araw na humalili'y tigib ng pangamba at ng mga katanungang inihahanap ng tugon".Ang pariralang may salungguhit mula sa maikling kwento"Bangkang Papel" ni Genoveva Matute  ay nangangahulugang....
  • A. 

   Puno ng suliranin

  • B. 

   Maraming problema

  • C. 

   Lipos ng pagkatakot

  • D. 

   Tadtad ng pagdurusa

 • 32. 
  "Di ba maliwanag?Si tatay ang nagwasak ng aming tahanan.siya'ng dahilan ng pagka-ospital ni Nanay,ng pagkamatay ng aking kapatid...ng aking pagkakaganito!"Ano ang angkop na damdamin o gawi ng tauhan?
  • A. 

   Pagkagalit

  • B. 

   Paninisi

  • C. 

   Pagtatakwil

  • D. 

   Pagkainis

 • 33. 
  Ang teorya ng panitikan na nagsaalang-alang sa mga ikinilos ng mga tauhan kung makatarungan o hindi ang kanilang mga naging kapasyahan.
  • A. 

   Sosyolohikal

  • B. 

   Arketaypal

  • C. 

   Sikolohikal

  • D. 

   Moralistiko

 • 34. 
  "Sa tuwi akong makakitang Bangkang papel ay nangbabalik sa aking gunita ang isang batang lalaki.Isang batang lalaking gumagawa ng tatlong malalaking bangkang papel na hindi niya napalutang sa tubig kailanman" Ano ang ipinahiwatig ng pahayag na ito?  
  • A. 

   Malaki ang naganap na pagbabago sa dating lugar at sa kanya

  • B. 

   Kalungkutan sa kabiguan ng tao

  • C. 

   Mahalaga ang pagbabasa

  • D. 

   Malaki ang naganap na pagbabago sa dating lugar at sa kanya

 • 35. 
  "Tatay..Hm.ang nakilala kong ama’y anim na taon nang p-patay!" Ano ang ipinahiwatig ng pahayag na ito?
  • A. 

   Pagtatakwil sa ama

  • B. 

   Di makapagsalita ang lahat,waring nahahahabag sa kanya.

  • C. 

   Mahalaga ang pagbabasa

  • D. 

   Lubos ang paniniwala sa Panginoon.

 • 36. 
  Aling pahayag ang nagsasaad ng likas na kabutihan ng tao?
  • A. 

   "Ikaw pala ang taong matagal kong hianahanap upang mapaghigantihan.Ang nuno mong si Son Pedro Elbarramendia ang taong nanging dahilan ng aming kasawian"

  • B. 

   "Kailangang nanbalitaan kong napatay mo ang alperez kung hindi ibulgar ko ang tunay mong pagkatao kay Ma. Clara,"Pagbabanta ni Donya Victorina kay Linares.

  • C. 

   Dalhin mo ang baliw na ito."Sabihin nya kay Maria na bigyan mo ng ibang Baro at gamutin, pakainin at bigyan ng mabuting hihigan."

  • D. 

   Huwag kayong lumpit.Panahon na upang tapusin ang pang-aapi ng taong ito sa aking ama.Dapat siya'y mawala sa mundong ito.

 • 37. 
  Sa pilak ng kanyang buhok na hibla ng katandaan, Nababakas ko ang maraming taong niyang kahirapanAno ang ipinahiwatig ng pahayag na ito?  
  • A. 

   Matagal nang panahon ang balon na iyon.

  • B. 

   Malaki ang naganap na pagbabago sa dating lugar at sa kanya

  • C. 

   Lubos na umaasa sa balon ang mga mamamayan

  • D. 

   Marami nang pinagdaan sa kanyang buhay

  • E. 

   Mahalaga ang pagbabasa

 • 38. 
  "Hindi ako naniniwala sa mga milagro.Ang Panginoong Diyos ay hindi gagawa ng milagro para lang mapagtakpan ang pagkukulang sa pananampalataya ng mga tao." Ano ang ipinahiwatig ng pahayag na ito?  
  • A. 

   Di makapagsalita ang lahat,waring nahahahabag sa kanya.

  • B. 

   Marami nang pinagdaan sa kanyang buhay

  • C. 

   Lubos ang paniniwala sa Panginoon.

  • D. 

   Kalungkutan sa kabiguan ng tao

 • 39. 
  Tila hindi na niya nakikilala at hindi na siya makikilala pa ng pook nabinabalikan niya Ano ang ipinahiwatig ng pahayag na ito?  
  • A. 

   Pagtatakwil sa ama

  • B. 

   Malaki ang naganap na pagbabago sa dating lugar at sa kanya

  • C. 

   Marami nang pinagdaan sa kanyang buhay

  • D. 

   Lubos ang paniniwala sa Panginoon

 • 40. 
  "Ang sumunod sa kanyang Enyang ay tahimik na naghain ng hapunan sa lumang dulang". ang salitang may salungguhit mula sa maikling kwentong "Kinagisnang Balon" ni Andres Cristobal ay nangangahulugang...
  • A. 

   Hapag-kainan

  • B. 

   Kusina

  • C. 

   Pinggan

  • D. 

   Silid-kainan

 • 41. 
  "Hindi pa kayo tao,nandiyan na iyan" Ano ang ipinahiwatig ng pahayag na ito?  
  • A. 

   Kasabay nang pagsilang ng balon sina Eva't Adan.

  • B. 

   Lubos ang paniniwala sa Panginoon.

  • C. 

   Mahalaga ang pagbabasa

  • D. 

   Matagal nang panahon ang balon na iyon.

 • 42. 
  Tukuyin kung anong uri ng tunggalian ang pahayag na ito."Nakikialam ang kura sa pagtuturo ng guro dahil ito ang sistema ng pamamahala sa paaralan."
  • A. 

   Tunggaliang tao sa tao

  • B. 

   Tunggaliang Tao sa lipunan

  • C. 

   Tunggaliang Tao sa saril

  • D. 

   Tunggaliang Tao sa kalikasan

 • 43. 
  Tukuyin kung anong uri ng tunggalian ang pahayag na ito"Kinayamutan ng guro ang pagtuturo.Binalak nitong magbago ng hanapbuhhay ngunit wala siyang magawa."
  • A. 

   Tunggaliang tao sa tao

  • B. 

   Tunggaliang tao sa lipunan

  • C. 

   Tunggaliang tao sa sarili

  • D. 

   Tunggaliang tao sa kalikasan

 • 44. 
  Ano ang kumpletong pangalan ni MRS LAPATHA? ( Guro sa asignaturang Filipino ng MNHS)
  • A. 

   Lilibeth E. Lapatha

  • B. 

   Lilybeth A. Lapatha

  • C. 

   Lilibeth A. Lapatha

  • D. 

   Lilibeth B. Lapatha

 • 45. 
  Tanging tayutay sa Noli Me Tangere
  • A. 

   Personopikasyon

  • B. 

   Ironiya

  • C. 

   Metapora

  • D. 

   Simile

 • 46. 
  Sa Kabanata IX-Mga Karanasan ng isang Guro. anong teoryang Klasismo ang inilahad ng bahaging " Una,sapagkat ang mga bata buhat sa kamusmusan ay hindi nagtatamo ng anumang pagganyak sa pagkatuto at ikalawa,kung magkakaroon ay mawawalan din ng halaga gawa ng kakapusan ng magugugol at iba pang mga pangangailangan."
  • A. 

   Kabutihan

  • B. 

   Kagandahan

  • C. 

   Kasamaan

  • D. 

   Katotohanan

 • 47. 
  Nuno ni Crisostomo Ibarra,naging dahilan ng kasawian ng nuno ni Elias.
  • A. 

   Don Rafael

  • B. 

   Don Saturnino

  • C. 

   Don Filipo

  • D. 

   Tandang Palo

 • 48. 
  Tukuyin kung anong uri ng tunggalian ang pahayag na ito."Pagtanggap ni Sisa sa pagmamalupit ni Donya Consolacion"
  • A. 

   Tunggaliang Tao sa Tao

  • B. 

   Tunggaliang Tao sa lipunan

  • C. 

   Tunggaliang Tao sa sarili

  • D. 

   Tunggaliang Tao sa Kalikasan

 • 49. 
  Alin sa mga sumusunod ang naglalantad ng pagkanaturalismo ng akda
  • A. 

   Pagtitiwala

  • B. 

   Pagbibigayan

  • C. 

   Paglalamang

  • D. 

   Pagkakaibigan

 • 50. 
  "Ang mga pagtitiis,sama ng loob,mga kahirapan sa bilangguan  at ang damdaming dinaranas niya nang dahil sa maraming walang utang na loob,ay parang nagpahina sa kanyang napakatibay na katawan.Ito'y siyang naging dahilan ng kanyang pagkakaramdam na tanging kamatayan amang ang makalulunas.at nang ang lahat ay malulutas na,ay nalagutan ng hininga ang inyong ama sa bilangguan nang walang isa mang nasa kanyang piling."Ang bahaging ito ng Kabanata IV-Erehe at Pilibustero ay........
  • A. 

   Karumal-dumal

  • B. 

   Makabangis

  • C. 

   Walang awa

  • D. 

   Lahat ng nabanggit