Pagsubok Sa Natutunan Filipino 3

50 | Total Attempts: 940

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Pagsubok Sa Natutunan Filipino 3

Ang pagsasanay na ito ay naglalayong hahasain ang kabatiran ng mga mag-aaral sa Filipino 3 upang maihanda ang kani-kanilang sarili sa aktwal na pagsusulit na haharapin.


Questions and Answers
 • 1. 
  "Pero minsa'y  naisip ko ngang kahit saan tayo pumunta sinusundan tayo ng trahedya" Ano ang kahulugan ng matalinghagang pahayag na may salungguhit?
  • A. 

   Swerte

  • B. 

   Kabiguan

  • C. 

   Hamon

  • D. 

   Masaklap na pangyayari

 • 2. 
  Piliin sa loob ng mga pahayag ang malapit na kasingkahugan ng salitang sinasalungguhitan.(Lumawig nawa,katotot giliw,mga kaibigan sa inyo'y salamat nang habang buhay.)       
  • A. 

   Lumawig

  • B. 

   Giliw

  • C. 

   Kaibigan

  • D. 

   Salamat

 • 3. 
  Pilii sa loob ng mga ,pahayag ang malapit na kasingkahulugan ng salitang sinasalungguhitan(At ang tansong iyon ang siyang ilalahad sa mga taliba ng mga kaaway upang siya'y papasukin at maisiwalat ang ating lahat ng lihim.)
  • A. 

   Ilalahad

  • B. 

   Taliba

  • C. 

   Kaaway

  • D. 

   Lihim

 • 4. 
  Sa kwento ni Mabuti ang ama ng kanyang anak ay namatay at ibinurol sa bahay na hindi siyang tinitirhan ni Mabuti at ng kanyang anak.Anong bisang ,pangkaisipan ang hatid nito sa inyo?
  • A. 

   Hindi si Mabuti ang tunay na asawa ng ama ng kanyang anak

  • B. 

   Magkagalit si Mabuti at ang ama ng kayang ank

  • C. 

   Magkaiba si mabuti at ang ama ng kanyang anak

  • D. 

   Hindi mahal ni Mabuti ang ama ng kanyang anak

 • 5. 
  Aida:Pumasok sila.Pinaupo sa silya si kuya.Inumin mo!Sabi niya kay kuya.Inumin mo!(Sabi niya kay kuya).Itinutok niya ang baril kay kuya.Sinabi ko na sa inyo huwag magsumbong,nagsumbong pa rin kayo.kaya inumin mo ito....inumin mo                                                                                                                 Halaw sa dulang:MOses,Moses ni Rogelio SikatAng dayalog sa itaas ay kombensyong.....
  • A. 

   Aside

  • B. 

   Monolog

  • C. 

   Soliloquy

  • D. 

   Nareysyon

 • 6. 
  "Pagkat ang salitang isang kahatulanSa bayan sa nayo'y mga kaharianat ang isang tao'y katulad kabagayng alinmang likha noong kalayaan"                                                                                             Halaw sa tulang,Sa Aking Kababata ni: Dr. Jose RizalAng saknong ay nangangahulugang....
  • A. 

   Nakikilala na ang bansa ay tunay na malaya dahil sa kanyang wika

  • B. 

   Naging maganda ang hatol ng bayan dahil sa kanyang wika

  • C. 

   Ang bayan ay natutulad sa isang kaharian kapag may wika

  • D. 

   Ang kalayaan ay likha ng mga bayang may wika

 • 7. 
  "Ngunit sa kanilang utak,nagsusumiksik at nanunumbat ang alingawngaw ng pagbabawal,lumalarawan ang nananalim  na mga tingin!Masama!Tukso."                                                       Halaw sa kwentong,Bagong Paraiso ni: Efren AbuegTukuyin ang damdaming isinasaad ng pahayag.
  • A. 

   Pagwawalang- bahala

  • B. 

   Pagkagalit

  • C. 

   Pangangamba

  • D. 

   Pagsisisi

 • 8. 
  Patunayan  na ang akdang Dekada '70 ay mabibilang sa teoryang realismo.1.Ang mga pangyayari sa akda ay tunay na nangyayari noong Dekada "702.Inilahad ang akda nang eksakto ang kilos,pag-iisip at salitang mga tauhan3.Inilahad dito ang obserbasyon na walang kinikilingan at sa  obje ctive na paraan4.Higit na binibigyan pansin  ang banghay ng kwento
  • A. 

   234

  • B. 

   134

  • C. 

   123

  • D. 

   124

 • 9. 
  Anong bisang kaisipan ang nabubuo sa mga pangyayaring sumusunod? "Mayroon si Jules ."Ang Bayan" at mga iba pang publikasyon ng Partido Komunista ng Pilipinas.Madalas gabi na siyang umuwi.Napatay ng mga sundalo  ang kanyang kaibigang si Willie"                                                          Halaw sa nobelang:Dekada '70 ni Lualhati Bautista
  • A. 

   Si Jules ay nalulong sa barkada kaya madalas ginagabi

  • B. 

   Si Jules ay mahilig sa "rumble" sa kalye

  • C. 

   Si Jules ay kasapi at kabilang sa mga kabataang tumutuligsa sa pamahalaan

  • D. 

   Si Jules ay matalino at mahilig magbasa

 • 10. 
  "Pagkat  ang salitang isang kahatulanSa bayan sa nayo'y mga kaharianat ang isang tao'y katulad kabagayng alinmang likha noong kalayaan"Tukuyin ang tugmang ginamit sa saknong ng tula
  • A. 

   Tugmang ganap sa katinig

  • B. 

   Tugmang ganap sa patinig

  • C. 

   Tugmang di ganap

  • D. 

   Malayang Taludturan

 • 11. 
  Daloy aking luha...Daloy aking luha sa gabing malalimSa iyong pag-agos,ianod mo lamang ang aking damdamin                                           Halaw sa tulang: LUHA ni Rufino AlejandroAng tula ay may sukat na.......
  • A. 

   Lalabindalawa

  • B. 

   Lalabing-animin

  • C. 

   Lalabingwaluhin

  • D. 

   Wawaluhin

 • 12. 
  Nang siya ay bitiwan ni aling Marta,makalayong papaurong ay naalaala niya ang kalayaan kay Aling Marta at sa pulis na humuli sa kanya.Ano ang nais gawin ng tauhan batay sa pahayag?
  • A. 

   Makaalis

  • B. 

   Makabitiw

  • C. 

   Tumakas

  • D. 

   Makaalpas

 • 13. 
  Anong Uri ng tauhan si Kulas?
  • A. 

   Tauhang lapad

  • B. 

   Tauhang bilog

  • C. 

   Tauhang tamad

  • D. 

   Tauhang matipid

 • 14. 
  "Nakita rin kita" ang sabi niyang humihingal."Ikaw ang dumukot sa pitaka ko,Ano? Huwag kang magkaila" Tiyakan  ang kanyang pakakasalita; ibig niyang sa paglito ng bata sa pag-aapuhap ng isasagot ay masukol niyang buung-buo.Ngunit ang bata  ay mahinahong sumagot."Ano hong pitaka?"Ang sabi..Wala ho akong kinukuha sa inyong pitaka.                                                  Halaw sa kwentong:Ang Kalupi ni Benjamin PascualAng paniniyak ni Aling Marta na ang  bata  ang kumuha ng kanyang kalupi nang walang ebidensya ay maliwanag na....
  • A. 

   Paniniil

  • B. 

   Pannakot

  • C. 

   Pagbibintang

  • D. 

   Pagmumura

 • 15. 
  Ang mundo'y kumitid sa lipad ng dunongNalakbay  ang langit ng bakal na ibon                               Halaw sa tulang:Hudyat ng  Bagong Kabihasnan                                ni Simon MercadoIpinahahayag sa mga taludtod na............
  • A. 

   Napadali ang pagdating

  • B. 

   Madaling naabutan

  • C. 

   Napabilis ang pagdating dahil sa mga nnatuklasang sasakyang panghimpapawid

  • D. 

   Napatagal ang pagdating

 • 16. 
  Sa maalong dagat ng buhay sa mundo'y nag-isang lumayagIniwan sa pampang ang timbulang baon ng aking tinanggap                                               Halaw sa tulang:LUHA ni Rufino AlejandroIpinahahayag sa mga taludtod ay ang....
  • A. 

   Pagiging masunurin ng anak sa kanyang mga magulang

  • B. 

   Pagsasawalang bahala ng anak sa mga bilin ng magulang

  • C. 

   Pagpapahalaga sa mga aral na natanggap

  • D. 

   Pagiging ulila ng anak sa mga magulang

 • 17. 
  Celing:Oo,Teban,ihanda mo ang mga ,palayok  ha? hiramin mo ang kaserola ni Ate Nena.Teban:Opo,opo( Sa lalabas sa pintuan sa kusina)Kulas:Ngunit paano tayo maghahanda?Ngayon lang natalunan tayo nang mahigit apatnapung-pisoCeling:Hindi Bale,ibig kong ipagdiwang ang iyong huling pagpapaalam sa sabungan.                                                  Halaw sa dulang:sa Pula,sa Puti ni FS RodrigoAng dayalog ng dula sa itaas ay  nagpapakita  ng layuning....
  • A. 

   Literatura et utile

  • B. 

   Literature et dulce

  • C. 

   Literatura et dulce et utie

  • D. 

   Lahat na nabanggit

 • 18. 
  Ang nais ,lamang niya ay makaalpas sa matitigas na bisig ni Aling Marta.Ano ang denotasyon ng makaalpas?
  • A. 

   Manatili

  • B. 

   Nakakapit

  • C. 

   Nakahawak

  • D. 

   Makakawala

 • 19. 
  "Tinungkod ako nang tinungkod",ang pag-uulit ng salitang tinungkod ay nagpapahiwatig ng:
  • A. 

   Paulit-ulit na ginawa

  • B. 

   Isang beses na ginawa

  • C. 

   Madalang na ginawa

  • D. 

   Palaging ginawa

 • 20. 
  "Sa dagat man,Irog ng kaligayahan,Lahat pati puso,ay naagnas ding marahan-marahan.Anong siklo ng buhay ang angkop sa inilahad na kaisipan ng mga taludtod?
  • A. 

   Ang buhay ay parang gulong,minsan sa ibabaw,minsan sa ilalim

  • B. 

   Kapag may lungkot,may ligaya

  • C. 

   Kapag may isinuksok,may madudukot

  • D. 

   Kapag maaga ang lusog,maaga ang ahon

 • 21. 
  "Manunulay kata,Habang maaga pa,Sa isang pilapil,Na nalalatagan ng damong may luha ng mga bituin."ang pariralang may salungguhit mula sa tulang sa "Tabi ng Dagat" ay nangangahulugang...
  • A. 

   Dami ng bituin

  • B. 

   Halumigmig ng gabi

  • C. 

   Hamog sa umaga

  • D. 

   Patak ng ulan

 • 22. 
  "Binawi po niya ang aking saka" ito ay may himig na:
  • A. 

   Nangatwiran

  • B. 

   Nagmamakaawa

  • C. 

   Dumadaing

  • D. 

   Pakikiramay

 • 23. 
  "O, ina ko, ano po ba at naisipang hatiinAng lahat ng munting yamang maiiwan sa amin?"Wala naman,yaong sagot,"baka ako ay tawagin ni Bathala,mabuti nang malaman mo ang habilin"Ano ang angkop na damdamin o gawi ng tauhan?
  • A. 

   Pagiging handa sa pangyayari?

  • B. 

   Pantay na pagtingin sa mga anak

  • C. 

   Pagiging maagap

  • D. 

   Pagiging tapat

 • 24. 
  Aling taludtod ang nagpapakita ng tonong aliterasyon?
  • A. 

   Sa aking paanan ay may isang batis

  • B. 

   Maghapo magdag na nagtutumangis

  • C. 

   Sa mga sanga ko ay nangagkasabit

  • D. 

   Ang pugad ng ibon tunay na malaya

 • 25. 
  Ang teoryang pampanitikan na  nagbibigay diin sa interaksyon ng tauhan sa kapwa at sa lipunan:
  • A. 

   Sikolohikal

  • B. 

   Arketeypal

  • C. 

   Pormalistiko

  • D. 

   Sosyolohikal

Back to Top Back to top