Pag-aaral Ng Kasaysayan

5 | Total Attempts: 115

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Pag-aaral Ng Kasaysayan

Questions and Answers
 • 1. 
  Ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng pisikal na katangian ng mundo at ang kaugnayan nito sa pang araw-araw na pamumuhay ng tao.
  • A. 

   Kasaysayan

  • B. 

   Sosyolohiya

  • C. 

   Heograpiya

  • D. 

   Ekonomiya

 • 2. 
  Mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan upang maunawaan ang __________ at makapaghanda sa __________ .
  • A. 

   Kasalukuyan ; nakaraan

  • B. 

   Hinaharap ; nakaraan

  • C. 

   Nakaraan ; kasalukuyan

  • D. 

   Kasalukuyan ; hinaharap

 • 3. 
  Siya ang itinuturing na Ama ng Kasaysayan.
  • A. 

   Plato

  • B. 

   Herodotus

  • C. 

   Aristotle

  • D. 

   Socrates

 • 4. 
  Ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng pagkakasunod-sunod na pangyayari sa nakaraang buhay ng sangkatauhan.
  • A. 

   Heograpiya

  • B. 

   Kasaysayan

  • C. 

   Arkeolohiya

  • D. 

   Agham Panlipunan

 • 5. 
  Magbigay ng 3 kahalagahan ng pag-aaral ng kasaysayan, ipaliwanag at magbigay ng halimbawa.