P5 Lembaran Imbuhan - Latihan 2 (T3)

7 Questions | Total Attempts: 70

SettingsSettingsSettings
Please wait...
P5 Lembaran Imbuhan - Latihan 2 (T3)

Buat latihan ini berdasarkan  Lembaran Imbuhan - Latihan 2. Pastikan kamu mendapat semua jawapan betul ya!


Questions and Answers
 • 1. 
  Soalan 1
  • A. 

   Berlaku

  • B. 

   Dilakukan

  • C. 

   Kelakuan

  • D. 

   Melakukan

 • 2. 
  Soalan 2
  • A. 

   Berpunya

  • B. 

   Dipunyai

  • C. 

   Mempunyai

  • D. 

   Kepunyaan

 • 3. 
  Soalan 3
  • A. 

   Bergaul

  • B. 

   Digaul

  • C. 

   Menggaul

  • D. 

   Menggauli

 • 4. 
  Soalan 4
  • A. 

   Bersaksi

  • B. 

   Disaksikan

  • C. 

   Kesaksian

  • D. 

   Menyaksikan

 • 5. 
  Soalan 5
  • A. 

   Dihormati

  • B. 

   Kehormatan

  • C. 

   Menghormati

  • D. 

   Terhormat

 • 6. 
  Soalan 6
  • A. 

   Bantuan

  • B. 

   Dibantu

  • C. 

   Membantu

  • D. 

   Pembantu

 • 7. 
  Soalan 7
  • A. 

   Disusahkan

  • B. 

   Kesusahan

  • C. 

   Menyusahkan

  • D. 

   Susahkan

Back to Top Back to top