P5 Kefahaman Objektif (T4) - Latihan 2

5 Questions | Total Attempts: 33

SettingsSettingsSettings
Please wait...
P5 Kefahaman Objektif (T4) - Latihan 2

Berdasarkan petikan yang diberikan, jawab soalan-soalan berikut.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kehidupan orang-orang Mongol sebelum Gengkhis Khan menjadi pemerintah ialah __________.
  • A. 

   Mereka hidup melarat

  • B. 

   Mereka selalu berperang

  • C. 

   Mereka hidup berpindah-randah

  • D. 

   Mereka gagah dan taat agama pada Tuhannya

 • 2. 
  Genghis Khan mempunyai kelebihan sebagai seorang pemerintah kerana beliau __________.
  • A. 

   Tidak takut berperang

  • B. 

   Telah banyak mencapai kejayaan

  • C. 

   Dilahirkan dengan memegang segumpal darah beku

  • D. 

   Mempunyai tenaga dan kekuatan hati untuk mencapai cita-citanya

 • 3. 
  Makna kegentingan dalam petikan bermaksud _________________.
  • A. 

   Keterlaluan

  • B. 

   Ketegangan

  • C. 

   Kesampaian

  • D. 

   Kegembiraan

 • 4. 
  Perkataan yang berlawan dengan perkataan berjaya ialah ____________________.
  • A. 

   Baik

  • B. 

   Takut

  • C. 

   Gagal

  • D. 

   Patuh

 • 5. 
  Satu perkataan yang terdapat dalam teks dan bermaksud sentiasa menurut perintah ialah ____________.
  • A. 

   Taat

  • B. 

   Akur

  • C. 

   Rela

  • D. 

   Setuju

Back to Top Back to top