Kuizi Shqip Nga Matematika Per Maturant Quiz 1

20 Pyetjet | Total Attempts: 989

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kuizi Shqip Nga Matematika Per Maturant Quiz 1


Questions and Answers
 • 1. 
  Kuizi Shqip Nga Matematika Per Maturant
 • 2. 
  Nëse a + b = 20 dhe ax + bx = 80. Sa është vlera e x – it ?
  • A. 

   X=3

  • B. 

   X=4

  • C. 

   X=5

  • D. 

   X=2

 • 3. 
  Nëse , sa është vlera e shprehjes  ?
  • A. 

   2010

  • B. 

   -2

  • C. 

   0

  • D. 

   2

 • 4. 
  Është dhënë ekuacioni . Sa është vlera e  ?
  • A. 

   10

  • B. 

   17

  • C. 

   15

  • D. 

   12

 • 5. 
  Nëse  dhe .  Sa është vlera e  ?
  • A. 

   36

  • B. 

   12

  • C. 

   24

  • D. 

   48

 • 6. 
  Cila është moda për të dhënat vijuese  ?
  • A. 

   6

  • B. 

   6.5

  • C. 

   7.5

  • D. 

   7

 • 7. 
  Një lokal ka syprinën . Syprina rritet edhe për  . Sa  do t’i ketë lokali?
  • A. 

   86m^2

  • B. 

   34m^2

  • C. 

   90m^2

  • D. 

   80m^2

 • 8. 
  Nëse , cili nga pohimet është i saktë ?I.     II.     III. 
  • A. 

   Vetëm I.

  • B. 

   Vetëm Il.

  • C. 

   I. dhe II.

  • D. 

   Vetëm Ill.

 • 9. 
  Sa është shuma e 100 numrave të parë natyrorë?
  • A. 

   S = 1000

  • B. 

   S = 5050

  • C. 

   S = 5000

  • D. 

   S = 5500

 • 10. 
  Sa është vlera e shprehjes  ?
  • A. 

   -2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   7

 • 11. 
  Perimetri i figurës së dhënë, nëse  dhe .Eshte ?
  • A. 

   Saktë

  • B. 

   Gabim

 • 12. 
  Për transportimin e një sasie të thëngjillit nevojiten 24 kamionë me fuqi transportuese 14 tonëshe. Sa kamionë me fuqi bartëse 16 tonëshe do të ishin të nevojshëm për transportimin e sasisë së njëjtë të thëngjillit? Shkruaj Vetem Numrin...
 • 13. 
  Një kopsht ka formën e drejtëkëndshit me syprinë 2 300 m . Cili ekuacion kuadratik i përgjigjet që zgjidhjet e tij mundësojnë që kopshti të rrethohet me një tel të gjatë 74m?
  • A. 

   X^2-37x+ 300 =0

  • B. 

   X^2+7x+ 300 =0

  • C. 

   X^2-74x+ 300 =0

  • D. 

   X^2+37x+ 300 =0

 • 14. 
  Nëse  dhe  , sa është ?
  • A. 

   20

  • B. 

   10

  • C. 

   15

  • D. 

   25

 • 15. 
  Në figurën e dhënë pika  është ndërmjet pikave  dhe  . Nëse  njësi matëse, sa është gjatësia e segmentit  ?
  • A. 

   UT=18

  • B. 

   UT=19

  • C. 

   UT=17

  • D. 

   UT=16

 • 16. 
  Ne baze te diagramit temperatura per diten e hene, marte, merkure, enjte, premte, shtune dhe diele jane . Sa është temperatura mesatare e javës e shprehur në Celsius?
  • A. 

   15^0C

  • B. 

   15.5^0C

  • C. 

   14.5^0C

  • D. 

   16^0C

 • 17. 
  Është dhënë bashkësia e numrave . Sa numra dyshifrorë natyrorë mund të formohen prej tyre ashtu që shifrat mos të përsëriten ?
  • A. 

   6

  • B. 

   4

  • C. 

   12

  • D. 

   8

 • 18. 
  Sa është vlera e shprehjes  ?
  • A. 

   -4\√3

  • B. 

   -\√15

  • C. 

   4\√3

  • D. 

   X/2

 • 19. 
  Për  atëherë sa do të jetë  ?
  • A. 

   \frac{1}{8}

  • B. 

   -\frac{1}{8}

  • C. 

   8

  • D. 

   - 8

 • 20. 
  Cili ekuacion i përgjigjet fjalisë “Shuma e zgjidhjeve është 5 ndërsa prodhimi i tyre 6 ” ?
  • A. 

   X^2+5x-6=0

  • B. 

   X^2-5x-6=0

  • C. 

   X^2-5x+6=0

  • D. 

   X^2+5x+6=0

 • 21. 
  Cili transformim gjeometrik është paraqitur në figurë ?
  • A. 

   Simetrinë qëndrore

  • B. 

   Simetrinë boshtore

  • C. 

   Rotacionin

  • D. 

   Tenslacion

Back to Top Back to top