Руски правопис

11 Questions

Type description here.

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Руска азбука је ћирилична?
  • A. 

   Tачно

  • B. 

   Нетачно

 • 2. 
  Руска азбука има____ слова.
 • 3. 
  Руски правопис је 
  • A. 

   фонетски

  • B. 

   морфолошки

  • C. 

   морфолошки са елементима фонолошког

 • 4. 
  У руској азбуци има ____ дифтонга.
 • 5. 
  Природно меки сугласници су
  • A. 

   щ

  • B. 

   й

  • C. 

   л

  • D. 

   п

  • E. 

   ч

  • F. 

   ш

 • 6. 
  Природно тврди сугласници су
  • A. 

   ш

  • B. 

   р

  • C. 

   ж

  • D. 

   ц

  • E. 

   г

 • 7. 
  Сугласници се умекшавају испред
  • A. 

   я, ё, е, ю

  • B. 

   я, ё, е, ю ; ь; и

  • C. 

   я, ё, е, ю ; ь

 • 8. 
  Реч Андрея има 
  • A. 

   6 слова 6 гласова

  • B. 

   6 слова 7 гласова

 • 9. 
  У речи Елена има
  • A. 

   5 слова 5 гласова

  • B. 

   5 слова 6 гласова

  • C. 

   5 слова 7 гласова

 • 10. 
  У речи учить  има
  • A. 

   5 слова 5 гласова

  • B. 

   5 слова 6 гласова

  • C. 

   5 слова 4 гласа

 • 11. 
  Реч съесть има
  • A. 

   6 слова 6 гласова

  • B. 

   6 слова 7 гласова

  • C. 

   6 слова 5 гласова

  • D. 

   6 слова 4 гласа