ტესტები შედგენილია 2013-2014 ქიმია

20 | Total Attempts: 114

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ტესტები შედგენილია 2013-2014 ქიმია

ტესტები შედგენილია 2013-2014 წლის საგამოცდო პროგრამიდან! ტესტები არ არის რომელიმე კონკრეტული საიტიან აღებული!


Questions and Answers
 • 1. 
  რომელი ნივთიერება არ შედის ჰაერის შემადგენლობაში?  
  • A. 

   ნახშირორჟანგი

  • B. 

   აზოტი

  • C. 

   გოგირდი

 • 2. 
  რომელი მოლეკულა არ არსებობს?  
  • A. 

   წყლის მოლეკულა

  • B. 

   სპილენძის მოლეკულა

  • C. 

   სოდის მოლეკულა

 • 3. 
  –ეს არის:  
  • A. 

   ოზონი

  • B. 

   ნახშირორჟანგი

  • C. 

   წყალბადი

 • 4. 
  ელემენტი ს ელექტრონული კონფიგურაციაა: 1s2 2s2 2p6 3s1.  დაასახელეთ ატომური ნომერი, და ჯგუფი რომელშიც მდებარეობს  ეს ელემენტი    
  • A. 

   11- Na – I ჯგუფი

  • B. 

   8 – О2 – VI гჯგუფი

  • C. 

   4 – Be – II ჯგუფი

 • 5. 
  რომელი უფრო ძლიერი მჟანგავია გოგირდი თუ ფოსფორი?  გოგირდი;
  • A. 

   გოგირდი

  • B. 

   ფოსფორი

  • C. 

   ორივე ერთნაირია.

 • 6. 
  რომელია აზოტ(IV)-ის ოქსიდის ქიმიური ფორმულა?
  • A. 

   NO

  • B. 

   NO2

  • C. 

   N2O

  • D. 

   N2O5

 • 7. 
  რამდენი ელექტრონი აქვს ფოსფორის ატომს გარე ელექტრონულ შრეზე?
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   5

  • D. 

   7

 • 8. 
  ნაერთში MgO ჟანგბადის მასური წილია?
  • A. 

   20%

  • B. 

   40%

  • C. 

   50%

  • D. 

   60%

 • 9. 
  როგორი სახის ბმის წარმოქმნაა ნაჩვენები მოცემულ სქემაზე?
  • A. 

   იონური ბმის

  • B. 

   წყალბადური ბმის

  • C. 

   არაპოლარულ-კოვალენტური ბმის

  • D. 

   პოლარულ-კოვალენტური ბმის

 • 10. 
  ნატრიუმის ნაჭერი წყალში ჩააგდეს. რეაქციის შემდეგ ხსნარში ჩააწვეთეს ინდიკატორი ლაკმუსი. ხსნარი გალურჯდა. ჩამოთვლილთაგან რომელი ნივთიერების წარმოქმნამ გამოიწვია ხსნარის ასეთი შეფერვა?
  • A. 

   მჟავა ოქსიდის

  • B. 

   ტუტის

  • C. 

   ფუძე მარილის

  • D. 

   საშუალო მარილის

 • 11. 
  ელემენტს აქვს გარე ელექტრონული შრის აღნაგობა: ...3p3 . დაასახელეთ ესელემენტი?  
  • A. 

   ნატრიუმი

  • B. 

   ფოსფორი

  • C. 

   გოგირდი

 • 12. 
  რომელი ელემენტის სიმბოლოა-
  • A. 

   ბარიუმი

  • B. 

   ბრომი

  • C. 

   ბორი.

 • 13. 
  მარტივი ნივთიერებაა?
  • A. 

   ჰაერი

  • B. 

   წყალი

  • C. 

   ჟანგბადი

 • 14. 
  რა ეწოდება ქიმიურად სუფრის მარილს?
  • A. 

   რკინის ოქსიდი

  • B. 

   ნატრიუმის ქლორიდი,

  • C. 

   ამიაკი.

 • 15. 
  რა არის კვარცი?
  • A. 

   ქვიშა

  • B. 

   თიხა,

  • C. 

   გრანიტი,

 • 16. 
  სანთელს აკეთებენ:  
  • A. 

   პარაფინისაგან,

  • B. 

   კაუჩუკისაგან,

  • C. 

   შაბიამანისაგან.

 • 17. 
  შაქრის ნაჯერი წყალხსნარიდან უჯერი ხსნარის მიღება შეიძლება ხსნარის ........... ან წყლის ............. .
  • A. 

   გაციებით/აორთქლებით

  • B. 

   გაცხელებით/დამატებით

  • C. 

   გაციებით/დამატებით

 • 18. 
   ჩამოთვლილი მოვლენებიდან რომელია ფიზიკური?
  • A. 

   მეტალის ჟანგვა ტენიან ჰაერზე

  • B. 

   მეტალის მიერ ელექტრული დენის გატარება

  • C. 

   3. მეტალის მიერ მარილის წყალხსნარიდან მეორე მეტალის გამოძევებ

 • 19. 
  • A. 

   მხოლოდ II

  • B. 

   მხოლოდ I

  • C. 

   მხოლოდ III

  • D. 

   I და III

Back to Top Back to top