Osnove Bezbednosti Informacija (I Kolokvijum)

30 Pitanja | Total Attempts: 162

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Osnove Bezbednosti Informacija (I Kolokvijum)

Pitanja od 1.6 do 5.7


Questions and Answers
 • 1. 
  Tendencija je da se terminologija zaštite informacija što je moguće više učini:
  • A. 

   Kompleksnom i nerazumljivom za krajnje korisnike iz bezbednosnih razloga

  • B. 

   Jasnom i razumljivom za sve korisnike

  • C. 

   Jasnom i razumljivom samo za specijaliste zaštite

  • D. 

   Nejasnom i nerazumljivom za menadžere organizacije

 • 2. 
  Bezbednost IKTS je:
  • A. 

   Objektivna mera/ocena stanja rizika IKTS

  • B. 

   Subjektivna ocena stanja zaštićenosti IKTS

  • C. 

   Funkcionalna komponenta IKTS

  • D. 

   Ni jedan od navedenih odgovora

 • 3. 
  Nivo ukupne bezbednosti složenog sistema (Bu):
  • A. 

   Raste približno linearno i aditivno sa porastom nivoa bezbednosti njenih relativno nezavisnih bezbednosnih komponenti (B1, B2, ..., Bn)

  • B. 

   Raste približno nelinearno i multiplikativno sa porastom nivoa bezbednosti njenih relativno nezavisnih bezbednosnih komponenti (B1, B2, ..., Bn)

  • C. 

   Raste približno nelinearno i aditivno sa porastom nivoa bezbednosti njenih relativno nezavisnih bezbednosnih komponenti (B1, B2, ..., Bn)

 • 4. 
  Funkcija zavisnosti komponenti bezbednosti IKTS-Bi od faktora rizika-Ri je:
  • A. 

   Linearno opadajuća

  • B. 

   Linearno rastuća

  • C. 

   Nelinearno opadajuća

  • D. 

   Eksponencijalno opadajuća

 • 5. 
  Stabilno održavanje stanja bezbednosti IKTS na određenom nivou, najtačnije opisuje:
  • A. 

   Tim specijalista za zaštitu

  • B. 

   Sistem servisa i kontrola osnovne zaštite

  • C. 

   Održavanje rizika na prihvatljivom nivou

  • D. 

   Tim za zaštitu i implementirani sistem za zaštitu

 • 6. 
  Na bezbednosno stanje IKTS utiču sledeći ključni faktori:
  • A. 

   Korisnički zahtevi i politika zaštite

  • B. 

   Funkcionalni zahtevi i organizaciona struktura IKTS

  • C. 

   Kadrovska struktura i ugled organizacije

  • D. 

   Razvoj tehnologija i malicioznih programa

  • E. 

   Razvoj standarda i normativa zaštite

  • F. 

   Kompleksnost IKTS i terminologije zaštite

 • 7. 
  Sa aspekta kvaliteta, nužno je i dovoljno obezbediti sledeća  svojstva informacija:
  • A. 

   Blagovremenost, tačnost, korisnost

  • B. 

   Poverljivost, integritet, raspoloživost

  • C. 

   Blagovremenost, tačnost, integritet

  • D. 

   Poverljivost, tačnost, integritet, raspoloživost

  • E. 

   Blagovremenost, integritet, raspoloživost

 • 8. 
  Sistem zaštite najbolje objašnjava izraz:
  • A. 

   Aditivna funkcija intenziteta vektora zaštite

  • B. 

   Skup funkcija zaštite sa kojim se izvršavaju određeni bezbednosni zadaci

  • C. 

   Multiplikativna funkcija intenziteta vektora zaštite

  • D. 

   Organizovan i koherentan skup upravljačkih, organizaciono–operativnih i tehničkih kontrola zaštite

 • 9. 
  Optimalni sistem zaštite je sistem, koji u datim uslovima:
  • A. 

   Na najbolji način zadovoljava sve bezbednosne zahteve, sa racionalnim resursima za akviziciju, implementaciju i održavanje sistema zaštite

  • B. 

   Ne zadovoljava sve bezbednosne zahteve, ali se postiže se neznatnim resursima za akviziciju, implementaciju i održavanje sistema zaštite

  • C. 

   Zadovoljava sve bezbednosne zahteve, ali se postiže se značajnim resursima za akviziciju, implementaciju i održavanje sistema zaštite

 • 10. 
  Servis zaštite je:
  • A. 

   Logička aplikaciona jedinica, koja se izvršava kroz različite akcije, izvršavanjem mehanizama i protokola zaštite

  • B. 

   Hardversko–softverski modul za izvršavanje bezbednosnih funkcija

  • C. 

   Konačna klasifikacija mehanizama zaštite i interfejs prema korisniku

  • D. 

   Funkcija operativnog sistema

 • 11. 
  Mehanizam zaštite je:
  • A. 

   Proces ili neprekidna aktivnost, koja se izvršava izvršavanjem bezbednosnih funkcija kontrola zaštite

  • B. 

   Hardversko–softverski modul za izvršavanje bezbednosnih funkcija

  • C. 

   Interfejs prema korisniku servisa zaštite

  • D. 

   Funkcija operativnog sistema

 • 12. 
  Kontrola zaštite je:
  • A. 

   Proces ili neprekidna aktivnost, koju vrše bezbednosne funkcije mehanizama zaštite

  • B. 

   Hardversko–softverski modul za izvršavanje bezbednosnih funkcija

  • C. 

   Konačna klasifikacija mehanizama zaštite i interfejs između mehanizma zaštite i čoveka

  • D. 

   Funkcija operativnog sistema

 • 13. 
  Dva glavna metoda za implementaciju programa zaštite su:
  • A. 

   Metod životnog ciklusa sistema i metod vodopada

  • B. 

   Sveobuhvatno ublažavanje ukupnog rizika na prihvatljiv nivo i metod četverofazne tranzicije iz jednog u drugo bezbednosno stanje

  • C. 

   Iterativni metod i metod brzog odgovora

  • D. 

   Kombinovanio metod prema potrebama korisnika

 • 14. 
  U objektno orijentisanom pristupu za smanjenje kompleksnosti uvode se grane objekata:
  • A. 

   Informaciono komunikacionog sistema

  • B. 

   Informacione imovine ili CIA informacija

  • C. 

   Računarske mreže i web servisa

  • D. 

   Mera i sredstava zaštite ili proceduralnih i tehničkih kontrola zaštite

 • 15. 
  Čista informaciona imovina obuhvata:
  • A. 

   Digitalni podaci i informacije, opipljiva informaciona imovina, neopipljiva inf. imovina, aplikativni program, sistemski program

  • B. 

   Infrastruktura za podršku IKTS, kontrole okruženja IKTS, hardver IKTS, imovina IKTS

  • C. 

   Aplikativni program, sistemski program, infrastruktura za podršku IKTS

  • D. 

   Zaposleni, ne-zaposleni, spoljni saradnici, poslovni partneri

  • E. 

   Zaposleni, ne-zaposleni

 • 16. 
  Fizička imovina obuhvata:
  • A. 

   Digitalni podaci i informacije, opipljiva informaciona imovina, neopipljiva informaciona imovina, aplikativni program, sistemski program

  • B. 

   Infrastruktura za podršku IKTS, kontrole okruženja IKTS, hardver IKTS, imovina IKTS

  • C. 

   Aplikativni program, sistemski program, infrastruktura za podršku IKTS

  • D. 

   Zaposleni, ne-zaposleni, spoljni saradnici, poslovni partneri

  • E. 

   Zaposleni, ne-zaposleni

 • 17. 
  Humana imovina obuhvata:
  • A. 

   Digitalni podaci i informacije, opipljiva informaciona imovina, neopipljiva inf. imovina, aplikativni program, sistemski program

  • B. 

   Infrastruktura za podršku IKTS, kontrole okruženja IKTS, hardver IKTS, imovina IKTS

  • C. 

   Aplikativni program, sistemski program, infrastruktura za podršku IKTS

  • D. 

   Zaposleni, ne-zaposleni, spoljni saradnici, poslovni partneri

  • E. 

   Zaposleni, ne-zaposleni

 • 18. 
  Relevantni aspekti zaštite IKTS, koje treba razmatrati kao objekte zaštite obuhvataju:
  • A. 

   Ključne karakteristike pretnji, servisi IKTS, kvalitet IKTS servisa

  • B. 

   Ključne karakteristike IKTS, servisi IKTS, kvalitet IKTS servisa

  • C. 

   Ključne karakteristike IKTS, servisi zaštite IKTS, kvalitet IKTS servisa

  • D. 

   Ključne karakteristike IKTS, servisi IKTS, kvalitet servisa zaštite

 • 19. 
   Generički model sistema zaštite obuhvata sledeće objekte:
  • A. 

   Vlasnik IKTS, agent pretnje, sistem zaštite, pretnja, CIA informacija, procena rizika, kontrole zaštite, ranjivosti, izloženost,

  • B. 

   Politika zaštite, preostali rizik, prihvatljivi nivo rizika, evaluacija, sertifikacija i akreditacija, dokument SOA

  • C. 

   Administrator IKTS, preostali rizik, prihvatljivi nivo rizika, evaluacija, sertifikacija i akreditacija, dokument SOA

  • D. 

   Vlasnik IKTS, servisi zaštite, pretnje, topologija RM, procena rizika, kontrole zaštite, ranjivosti, izloženost, politika zaštite, dokument SOA

 • 20. 
  U zaštiti savremenih IKTS bazična je primena sledeća dva principa:
  • A. 

   Odbrana po dubini i primarna zaštita najvrednije informacione imovine

  • B. 

   Odbrana po dubini i prstenovi zaštite

  • C. 

   Virtuelizacija i prstenovi slojeva luka

  • D. 

   Digitalni mravi i prstenovi slojeva luka

 • 21. 
  U zaštiti savremenih IKTS nova paradigma zaštite obuhvata sledeće tehnologije:
  • A. 

   Odbrana po dubini i primarna zaštita najvrednije informacione imovine

  • B. 

   Odbrana po dubini i prstenovi zaštite

  • C. 

   Virtuelizacija i prstenovi slojeva luka, proaktivna zaštita

  • D. 

   Digitalni mravi, prstenovi slojeva luka, IDPS, proaktivna zaštita

 • 22. 
  Generičke tok procesa implementacije sistema zaštite obuhvata sledeće faze:
  • A. 

   Priprema (definisanje obima i granice projekta i izbor tima)

  • B. 

   Stalni nadzor i interna revizija

  • C. 

   Identifikovanje bezbednosnih faktora rizika

  • D. 

   Sertifikacija i akreditacija sistema zaštite

  • E. 

   Revizija efektivnosti sistema zaštite i preporuke za izmenu

  • F. 

   Integracija i prilagođavanje kontrola zaštite u skladu sa nalazima revizije

 • 23. 
  Obavezne komponente sadržaja svakog procesa implementacije sistema zaštite:
  • A. 

   Obuka zaposlenih, nadzor kontrola i revizija usaglašenosti i nametanje obaveze sprovođenja politike zaštite

  • B. 

   Obuka zaposlenih i nametanje obaveze izvršavanja politike zaštite

  • C. 

   Obuka zaposlenih, kontrola pristupa, akreditacija i sertifikacija sistema

  • D. 

   Izrada plana zaštite

 • 24. 
  Potencijalno korisne upotrebe izveštaja o reviziji sistema zaštite su (ISACA) da:
  • A. 

   Evaluira politiku zaštite i sistem kvaliteta procesa revizije

  • B. 

   Demonstrira metrički sistem i pomogne u planiranju i izvršavanju revizije

  • C. 

   Olakša kontrolu rada IKTS i obezbedi izradu plana zaštite

  • D. 

   Obezbedi podršku u slučaju naplate polise osiguranja ili sudskog gonjenja

 • 25. 
  Nametanje obaveze sprovođenja programa/politike zaštite je:
  • A. 

   Kritičan faktor uspeha programa/politike zaštite i u funkciji revizije sistema zaštite

  • B. 

   Značajan za uspeh programa/politike zaštite, ali ne zavisi od revizije zaštite

  • C. 

   Kritičan faktor uspeha programa/politike zaštite, a revizija je u toj funkciji

  • D. 

   Nije kritičan faktor uspeha programa/politike zaštite, a revizija je u toj funkciji

Back to Top Back to top