Osmanlı Tarihi III Dersi Deneme Testi

20 Questions | Total Attempts: 907

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Osmanl Tarihi III Dersi Deneme Testi

Abdülzaziz ve II.Abdülhamit Dönemi


Questions and Answers
 • 1. 
  Sultan Abdülaziz dönemi ekonomik uygulamalarından olan Darülfünun Kaidesi hangi amaçla tatbik edildi? 
  • A. 

   Yüksek öğretim için

  • B. 

   Para basmak için

  • C. 

   Tedavülden para çekmek için

  • D. 

   Vergi toplamak için

  • E. 

   Vergi affı için

 • 2. 
  Sultan Abdülaziz’in Mısır seyahati sonrası Mısır Valisi İsmail Paşa hangi önemli unvanı almayı hak kazandı? 
  • A. 

   Hidiv

  • B. 

   Kethüda

  • C. 

   Mirliva

  • D. 

   Mirimirân

  • E. 

   Müşir

 • 3. 
  İngiltere, Yedi Ada Cumhuriyeti’ni 1864’te hangi ülkeye devretti? 
  • A. 

   İtalya

  • B. 

   Almanya

  • C. 

   Fransa

  • D. 

   Osmanlı

  • E. 

   Yunanistan

 • 4. 
  Akdeniz ile Kızıldeniz’i birbirine bağlayan Süveyş Kanalı hangi tarihte açıldı? 
  • A. 

   1839

  • B. 

   1869

  • C. 

   1856

  • D. 

   1821

  • E. 

   1815

 • 5. 
  1876 Selanik Olayları hangi sebeple çıktı? 
  • A. 

   Ağır vergiler

  • B. 

   Askerî baskı

  • C. 

   Mülteci sorunu

  • D. 

   Kaçakçılık

  • E. 

   Müslüman-Hıristiyan çatışması

 • 6. 
  Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahatinde aşağıdaki hangi Avrupa şehrine uğramadı? 
  • A. 

   Londra

  • B. 

   Paris

  • C. 

   Viyana

  • D. 

   Atina

  • E. 

   Brüksel

 • 7. 
  Abdülaziz devrinde hangi ülkeden Winchester marka tüfek alımı yapılmıştır? 
  • A. 

   İngiltere

  • B. 

   Amerika

  • C. 

   Rusya

  • D. 

   Prusya

  • E. 

   Fransa

 • 8. 
  Fransa’nın 1871’de Sedan Savaşı’nda Pruya’ya yenilmesi sonucu hangi ülkenin milli birliği kuruldu? 
  • A. 

   İtalyan

  • B. 

   Amerikan

  • C. 

   Alman

  • D. 

   Bulgaristan

  • E. 

   Belçika

 • 9. 
  Sultan Abdülaziz döneminde denizcilik ile alakalı işler için 1867 yılında kurulan nezaret hangisidir?
  • A. 

   Bahriye

  • B. 

   Derya Kalemi

  • C. 

   Liman Reisliği

  • D. 

   Evkaf

  • E. 

   Tersane

 • 10. 
  Sultan Abdülaziz döneminde İstanbul Üniversitesi’nin temellerinden biri olarak Çemberlitaş’ta 1869’da inşa edilen binada faaliyete başlayan kurum hangisidir? 
  • A. 

   Encümen-i Daniş

  • B. 

   Darülfünun Kaidesi

  • C. 

   Darülfünun-ı Osmani

  • D. 

   Darülbedai-i Osmani

  • E. 

   Darüşşafaka

 • 11. 
  Sultan Abdülaziz’e muhalefetin öncüsü olan Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin en önemli amacı hangisidir? 
  • A. 

   Müslim-Gayrimüslim eşitliğini sağlama

  • B. 

   Anayasaya dayalı meşrutî idare kurmak

  • C. 

   Darbe yapmak

  • D. 

   Avrupa kültürünü yaymak

 • 12. 
  Yeni Osmanlılar Cemiyeti’ne destek veren Mustafa Fazıl Paşa, muhalefeti hangi Avrupa başkentinde topladı?
  • A. 

   Paris

  • B. 

   Viyana

  • C. 

   Atina

  • D. 

   Bükreş

  • E. 

   Berlin

 • 13. 
  Sultan Abdülaziz’in tahttan indiriliş sürecinden 10 Mayıs 1876 günü Fatih ve Beyazıt meydanlarında el altından kışkırtılan hangi zümre gösteri yapmıştı? 
  • A. 

   Yeniçeriler

  • B. 

   Rumlar

  • C. 

   Ermeniler

  • D. 

   Tekke dervişleri

  • E. 

   Medrese talebeleri

 • 14. 
  Sultan Abdülaziz’e yapılan darbenin öncülerinden olup Seraskerlik makamında bulunan asker hangisidir?
  • A. 

   Midhat Paşa

  • B. 

   Hasan Hayrullah Efendi

  • C. 

   Hüseyin Avni Paşa

  • D. 

   Mahmut Nedim Paşa

  • E. 

   Mütercim Rüştü Paşa

 • 15. 
  Sultan Abdülaziz’e darbe yapıldıktan sonra Dolmabahçe Sarayı’nda yağmalanan Sultan Abdülaziz’in para ve mücevherleri hangi borcu kapatmak için kulanıldı? 
  • A. 

   Devletin dış borcu

  • B. 

   Saray giderleri

  • C. 

   Abdülaziz’in şahsi borçları

  • D. 

   Valide Sultan’ın borcu

  • E. 

   V. Murat’ın sarrafa olan borcu

 • 16. 
  Sultan Abdülaziz hangi sarayda öldü? 
  • A. 

   Dolmabahçe

  • B. 

   Beykoz

  • C. 

   Beylerbeyi

  • D. 

   Feriye

  • E. 

   Topkapı

 • 17. 
  Hüseyin Avni Paşa 15 Haziran 1876’daki hangi olay sonrası öldü? 
  • A. 

   Kuleli Vak’ası

  • B. 

   Çerkes Hasan Olayı

  • C. 

   Softalar İsyanı

  • D. 

   Çerkes Ethem Olayı

  • E. 

   Çırağan Vak’ası

 • 18. 
   V. Murat’ın kaçırılmasını planlayan ve Çırağan Vak’asında hayatını kaybeden şahıs kimdir? 
  • A. 

   Ali Suavi

  • B. 

   Ziya Paşa

  • C. 

   Namık Kemal

  • D. 

   Çerkes Hasan

  • E. 

   Derviş Vahdeti

 • 19. 
  Sultan Abdülaziz’in ölümü üzerine kurulan Yıldız Mahkemesi hangi mekânda görüldü?
  • A. 

   Adliye binası

  • B. 

   Topkapı Sarayı

  • C. 

   Çadır

  • D. 

   Şer’i Mahkeme binası

  • E. 

   Babıâli

 • 20. 
  Yıldız Mahkemesi sonucu suçlu bulunup idam cezasına çarptırılanların Sultan II. Abdülhamit’in affetmesiye cezalarını nerede çekmeleri kararlaştırıldı?  
  • A. 

   Cidde

  • B. 

   Fizan

  • C. 

   Beyrut

  • D. 

   Şam

  • E. 

   Taif

Back to Top Back to top