Osmanlı Denizcilik Tarihi Vize 2017-2018

15 Sorular | Total Attempts: 297

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Osmanl Denizcilik Tarihi Vize 2017-2018

Bu bölümde 50 soru bulunmaktadır.


Questions and Answers
 • 1. 
  Osmanlıdan önce Selçuklular döneminde en önemli denizcilik faaliyeti hangi sultan zamanında yapılmıştır?
  • A. 

   Sultan Selçuk Bey

  • B. 

   Sultan Tuğrul Bey

  • C. 

   Sultan Berkyaruk

  • D. 

   Sultan Muhammed Tapar

  • E. 

   Sultan Melikşah

 • 2. 
  1040 Danadakan savaşı sonrası selçukluların yönün çevirdiği bölge neresidir?
  • A. 

   Suriye

  • B. 

   Batı

  • C. 

   Uman

  • D. 

   Aden

  • E. 

   Antakya

 • 3. 
  Sultan Alp Arslan tarafından Anadolu'ya seferler için gönderilen İlk Türk denizcilerinden biri olan kişi kimdir?
  • A. 

   Umur Bey

  • B. 

   Çaka Bey

  • C. 

   Süleyman Şah

  • D. 

   I.Gıyasettin Keyhüsrev

  • E. 

   I.Kılıçarslan

 • 4. 
  Osmanlı Denizcilik Tarihinde önemli bir yer edinen ve bir çok otorite tarafından denizcilik tarihinin babası kabul edilen denizci kimdir?
  • A. 

   Çaka Bey

  • B. 

   Umur Bey

  • C. 

   Oruç Reis

  • D. 

   Piri Reis

  • E. 

   Barbaros Hayrettin Paşa

 • 5. 
  Umur Bey Düsturname'ye göre kaç yıl gazada bulunmuştur?
  • A. 

   28 yıl

  • B. 

   30 Yıl

  • C. 

   13 Yıl

  • D. 

   21 Yıl

  • E. 

   17 Yıl

 • 6. 
  Anadolu Selçuklu hükümdarı Süleyman Şah’ın Boğazlara yönelik tehditi aşağıdakigelişmelerden hangisi sonucu ortadan kalkmıştır?
  • A. 

   Dragos Suyu Antlaşması

  • B. 

   Bafeus Savaşı

  • C. 

   Aleksios Komnenos’la yapılan ittifak

  • D. 

   Sinop’un ele geçirilmesi

  • E. 

   Süleyman Şah’ın ölümü

 • 7. 
  Anadolu Selçuklular döneminde Sinop-Suğdak arasında yapılan deniz ticaretinde aşağıdaki metalardan hangisinin ticareti söz konusu olamaz?
  • A. 

   Baharat

  • B. 

   Kürk

  • C. 

   Tütün

  • D. 

   Kumaş

  • E. 

   Esir

 • 8. 
  Anadolu Selçuklu Devleti devrinde ilk tersane aşağıdaki şehirlerden hangisinde inşa edilmiştir?
  • A. 

   Sinop

  • B. 

   Alanya

  • C. 

   Antalya

  • D. 

   Suğdak

  • E. 

   Samandağ

 • 9. 
  I. Alaeddin Keykubad devrinde Kırım’daki Suğdak limanını ele geçirmekle aşağıdakibeylerden hangisi görevlendirilmiştir?
  • A. 

   Hüsameddin Çoban

  • B. 

   Germiyan Bey

  • C. 

   Gıyaseddin Keyhüsrev

  • D. 

   Çaka Bey

  • E. 

   Sadettin Köpek

 • 10. 
  Aşağıdaki unvanlardan hangisi Selçuklular devrinde deniz işlerinden sorumlu görevlileritanımlamak için kullanılmıştır?
  • A. 

   Kapudan-ı derya

  • B. 

   Reisü’l-bahr

  • C. 

   Tavaifü’l-mülk

  • D. 

   Kamus-ı bahri

  • E. 

   Kapudan Paşa

 • 11. 
  Aşağıdaki beyliklerden hangisi “denizci beylikler” arasında gösterilemez?
  • A. 

   Menteşeoğulları Beyliği

  • B. 

   Germiyanoğulları Beyliği

  • C. 

   Karesi Beyliği

  • D. 

   Saruhanoğulları Beyliği

  • E. 

   Aydınoğulları Beyliği

 • 12. 
  Aşağıdaki savaşlardan hangisinde Çaka Bey denizdeki ilk galibiyetini almıştır?
  • A. 

   Koyun Adaları Muharebesi

  • B. 

   İnebahtı Savaşı

  • C. 

   Rodos Muharebesi

  • D. 

   Hanya Deniz Savaşı

  • E. 

   Bozcaada Muharebesi

 • 13. 
  Çaka Bey, aşağıdaki yerlerden hangisinde egemenlik tesis etmemiştir?
  • A. 

   Sisam

  • B. 

   Rodos

  • C. 

   Midilli

  • D. 

   Sakız

  • E. 

   Girit

 • 14. 
  Umur Bey, Mora’ya yönelik deniz akınlarını düzenlerken hangi Türkmen beyliği ile ittifakenhareket etmiştir?
  • A. 

   Saruhanoğulları

  • B. 

   Candaroğulları

  • C. 

   Karesi Beyliği

  • D. 

   Hamidoğulları

  • E. 

   Dulkadiroğulları

 • 15. 
  Hangi Savaş sonrası anadolu Selçuklu devleti yıkılmış, denizlerde hakimyet kurmaya başlayan beyler ortaya çıkmıştır?
  • A. 

   Pelekanon Savaşı

  • B. 

   Dandanakan Savaşı

  • C. 

   Bafeus Savaşı

  • D. 

   Preveze Deniz Savaşı

  • E. 

   Kösedağ Savaşı

Back to Top Back to top