Os2 Prva Odbrana 1/2

33 Questions | Total Attempts: 263

SettingsSettingsSettings
Os2 Prva Odbrana 1/2 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  1. find / ‐user student1 ‐print ‐exec chown student2 {} \; Komanda obavlja sledeću aktivnost:
  • A. 

   Pronalazi sve datoteke koje se zovu student1 ali im ne menja vlasnika

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Pronalazi sve datoteke koje se zovu student1 i menja im vlasnika

  • D. 

   Pronalazi sve datoteke kojima je vlasnik student1 i menja im vlasnika

  • E. 

   Pronalazi sve datoteke kojima je vlasnik student1 ali im ne menja vlasnika

 • 2. 
  2. Za brzi prenos podataka koristi se sistemski poziv:
  • A. 

   Quicksend

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Fwrite

  • D. 

   Sendfile

  • E. 

   Fsend

 • 3. 
  3. U deskriptoru objekata fajl sistema (polje koje prethodi pravima pristupa) u detaljnom listingu, simbolički linkovi su označeni karakterom:
  • A. 

   L

  • B. 

   -

  • C. 

   D

  • D. 

   S

  • E. 

   Ne znam

 • 4. 
  4. Korisnik root zadaje sledeće komande: $ cd ; cp /etc/fstab a.a ; cp /etc/passwd b.b : cp /etc/hosts c.c $ ls a.a b.b c.c Kojom komandom korisnik root može da kreira arhivu proba i u nju smesti samo datoteke a.a, b.b i c.c sa svog home direktorijuma?
  • A. 

   Find . –print | cpio –ocvB >proba

  • B. 

   Find / –print | cpio –ocvB >proba

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Find / a.a b.b c.c –print | cpio –ocvB proba

  • E. 

   Ls | cpio –ocvB proba

 • 5. 
  5. U kom režimu rada program cpio kopira datoteke u arhivu: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Copy‐pass

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Copy‐in

  • D. 

   Copy‐test

  • E. 

   Copy‐out

 • 6. 
  6. Za čitanje informacija iz inode strukture koristi se sistemski poziv: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Stat

  • B. 

   Read

  • C. 

   Get

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Node

 • 7. 
  7. Za zaključavanje datoteka koristi se sistemski poziv: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Lock

  • B. 

   Fcntl

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Close

  • E. 

   Stat

 • 8. 
  8. U deskriptoru objekata fajl sistema (polje koje prethodi pravima pristupa) u detaljnom listingu, hard linkovi su označeni karakterom: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   -

  • B. 

   S

  • C. 

   L

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   H

 • 9. 
  9. Koje dve komande obavljaju identične akcije? Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   (1) cp ‐s f1 f2 (2) ln f1 f2

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   (1) cp f1 f2 (2) ln f1 f2

  • D. 

   (1) cp ‐l f1 f2 (2) ln ‐s f1 f2

  • E. 

   (1) cp ‐l f1 f2 (2) ln f1 f2

 • 10. 
  10. Korisnik root zadaje sledeće komande: $ cd ; tar cvf arhiva /var ; tar cvf arhiva /bin $ tar uvf arhiva /home ; tar rvf arhiva /tmp Nakon izvršenja četvrte komande arhiva sadrži: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Kompletane direktorijume /var, /bin, /home i /tmp sa poddirektorijumima i datotekama

  • C. 

   Kompletan direktorijum /tmp sa poddirektorijumima i datotekama

  • D. 

   Kompletan direktorijum /var sa poddirektorijumima i datotekama

  • E. 

   Kompletane direktorijume /bin, /home i /tmp sa poddirektorijumima i datotekama

 • 11. 
  11. Korisnik root zadaje sledeće komande: $ cd ; cp /etc/fstab a.a ; cp /etc/passwd b.b : cp /etc/hosts c.c $ ls /tmp/d.d a.a b.b c.c Kojom komandom korisnik root može da kreira arhivu proba i u nju smesti datoteke a.a, b.b i c.c? Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Cpio –ocvB >proba1

  • B. 

   Cpio –ocvB proba1 a.a b.b c.c

  • C. 

   Cpio –ocvB proba1 *

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Cpio –ocvB >proba1 </tmp/d.d

 • 12. 
  12. Korisnik root zadaje sledeće komande: $ ls ‐l /dir1 ‐rw‐rw‐rw‐ 1 mem lp 1024 Mar 5 20:57 /dir1/a.a ‐rw‐rw‐rw‐ 1 root mem 1024 Mar 5 18:22 /dir1/b.b ‐rw‐rw‐rw‐ 1 adm user2 1024 Mar 5 07:21 /dir1/c.c ‐rw‐rw‐rw‐ 1 lp lp 1024 Mar 5 11:00 /dir1/d.d $ ls ‐l /dir2 ‐rw‐rw‐rw‐ 1 mem lp 1024 Mar 1 20:57 /dir2/a.a ‐rw‐rw‐rw‐ 1 root mem 1024 Mar 1 18:22 /dir2/b.b ‐rw‐rw‐rw‐ 1 adm user2 1024 Mar 1 07:21 /dir2/c.c ‐rw‐rw‐rw‐ 1 lp lp 1024 Mar 10 11:00 /dir2/d.d $ cd /dir1 $ find . ‐print | cpio ‐pdvm /dir2 Koliko datoteka poslednja komanda kopira iz direktorijuma /dir1 u direktorijum /dir2? Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Ni jednu

  • B. 

   četiri

  • C. 

   Tri

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Dve

 • 13. 
  13. Korisnik user1, koji nije član grupe root, zadaje sledeće komande: $ ls ‐ld /bin drwxr‐xr‐x 2 root root ... /bin $ touch /bin/spawn $ echo $? Šta poslednja komanda prikazuje na ekranu: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   1

  • B. 

   Ne ispisuje ništa

  • C. 

   0

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Permission denied

 • 14. 
  14. Korisnik user1 zadaje sledeće komande: $ echo $PATH; echo $SHELL; pwd; ls ‐l ss1 /bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/games /bin/bash /home/user1 ‐rw‐rw‐rw‐ 1 user1 staff ... ss1 Koji od sledećih niza komandi korisnik user1 ne može iskoristiti za pokretanje shell programa ss1 ? Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Chmod +x ss1 ./ss1

  • B. 

   Chmod +x ss1 ss1

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   /bin/bash ss1

  • E. 

   Chmod u+x ss1 ./ss1

 • 15. 
  15. Za vektorsko čitanje i pisanje koristi se sistemski poziv: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Writev

  • B. 

   Write

  • C. 

   Sendfile

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Wput

 • 16. 
  16. Da bi smo prebrojali linije u datoteci „primer.txt“ koristimo komandu: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Count - l primer.txt

  • B. 

   Wc - l primer.txt

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Number - l primer.txt

  • E. 

   Cw - l primer.txt

 • 17. 
   Kojom komandom cemo napraviti direktorijum sa više poddirektorijuma?
  • A. 

   - mkdir -p dir1/dir2/dir3

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 18. 
  Sa komandom ls /dev/?da* mogući izlaz će nam biti:
  • A. 

   /dev/?da /dev/?da1 /dev/?da2 /dev/?da5

  • B. 

   /dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda5

  • C. 

   Brw-rw---- 1 root disk 8, 0 2011-10-31 22:01 /dev/?da*

  • D. 

   /dev/

  • E. 

   Ne znam

 • 19. 
  Zadali smo komande sledecim redosledom: Umask 777 touch proba ls –l proba Koji cemo izlaz dobiti u terminalu? Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   ---------- 1 student student 0 2011-10-31 22:16 proba

  • C. 

   -rw-r--r-- 1 student student 0 2011-10-31 22:05 proba

  • D. 

   -rw-rw-rw- 1 student student 0 2011-10-31 22:16 proba

 • 20. 
  Kojom komandom cemo dobiti lokaciju na fajl sistemu (putanju) “manual” stranice komande lsmod? Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Whereis -b lsmod

  • B. 

   Whereis -m lsmod

  • C. 

   Lsmod manual

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Man lsmod

 • 21. 
  Sta se desava sa pravima pristupa i vlasnistvom prilikom koriscenja komande “mv” nad datotekom ili direktorijumom?
  • A. 

   Ostaju nepromenjeni

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 22. 
  Ukoliko izvrsimo sledece komande: mv /media/backup/* /home/ ls –l /media/backup/ Koji izlaz cemo dobiti, pod pretpostavkom da su sve komande bile uspesne? Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Drwxr-xr-x 3 student student 4096 2011-11-02 19:03 backup

  • C. 

   Total 1

  • D. 

   Rwxr-xr-x 3 student student 4096 2011-11-02 19:03 proba

  • E. 

   Total 0

 • 23. 
  Kada nad datotekom proba izvrsimo komandu: Chmod 666 proba Sta ce biti dozvoljeno od operacija nad tom datotekom?
  • A. 

   Citanje i upisivanje

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 24. 
  Komanda ,,echo $PATH” prikazuje vasu sistemsku putanju na ekranu. Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

  • C. 

   Ne znam

 • 25. 
  Zadajemo sledeci niz komandi: mkdir dir chmod u-w dir touch ./dir/proba Šta se desilo nakon izvršavanja? Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Promenili smo ime direktorijuma “dir” u “proba”

  • B. 

   Napravili smo prazan fajl proba u direktorijumu “dir”

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Sistem je prijavio grešku zato što nemamo dozvolu za upis

  • E. 

   Dali smo dozvolu korisniku Proba da upisuje u direktorijum “dir”

Back to Top Back to top