Opseg Pravokutnika I Kvadrata

5 Pitanja | Total Attempts: 486

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Opseg Pravokutnika I Kvadrata

Provjeri svoje znanje


Questions and Answers
 • 1. 
  Izračunaj opseg nogometnog igrališta čija je dužina 65 m , a širina 35 m. Označi točan odgovor.
  • A. 

   220 m

  • B. 

   200m

  • C. 

   182m

  • D. 

   210m

 • 2. 
  Ivan je želio uokviriti svoju sliku. Slika je široka 30 cm, a dugačka 62 cm. Kolika mu je potrebna duljina letvica da bi uokvirio sliku?
  • A. 

   192 cm

  • B. 

   178 cm

  • C. 

   182 cm

 • 3. 
  Koliki je opseg pravokutnika čija je  stranica a= 45mm, a b= 7 cm ?
  • A. 

   230 mm

  • B. 

   240mm

  • C. 

   200mm

 • 4. 
  Opseg je zbroj svih točaka nekog lika.
  • A. 

   DA

  • B. 

   NE

 • 5. 
  Koliki je opseg kvadrata čija je stranica a= 123 dm?Upiši broj