Opplysningstid, Amerikansk Og Fransk Revolusjon

14 SpÝrsmŚl
Opplysningstid, Amerikansk Og Fransk Revolusjon

Sjekk deg selv innenfor historie VG3 pensum for: Opplysningstid, amerikansk og fransk revolusjon.

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Hvilken tidsperiode regner vi som Opplysningstiden?
  • A. 

   1600 - 1700

  • B. 

   1700 - 1789

  • C. 

   1789 - 1850

  • D. 

   1800 -1850

  • E. 

   1800 -1989

 • 2. 
  Hvilke av disse karakterene h√łrer IKKE hjemme i opplysningstiden
  • A. 

   Isaac Newton

  • B. 

   Denis Diderot

  • C. 

   Lord Nelson, Horatio

  • D. 

   Madame de Pompadour

  • E. 

   Aristoteles

 • 3. 
  Hva var Encyclopediaen?
  • A. 

   En samling av filosofiske tekster.

  • B. 

   En tekstsamling av "all kunnskap".

  • C. 

   En samling av forhistorisk litteratur.

  • D. 

   En selvbiografi av Denis Diderot.

  • E. 

   En samling religi√łse tekster.

 • 4. 
  Hva var Montesquieus mest sentrale arbeid?
  • A. 

   Teorien om maktfordelingsprinsippet.

  • B. 

   Encyclopediaen.

  • C. 

   Teorien om allmennviljen og folkestyret.

  • D. 

   Den amerikanske uavhengighetserklæringen.

  • E. 

   Essayet: "Hvem skal vokte vokterne?".

 • 5. 
  Den nordamerikanske frigj√łringen regnes som en lengre prosess p√• 1700-t. Hvem var disse nordamerikanerne.
  • A. 

   13 britiske kolonier p√• den nordamerikanske √łstkysten.

  • B. 

   13 franske kolonier p√• den nordamerikanske √łstkysten.

  • C. 

   13 britiske kolonier omliggende rundt Lake Michigan i Nord-Amerika.

  • D. 

   13 franske kolonier omliggende rundt Lake Michigan i Nord-Amerika.

  • E. 

   13 franske kolonier på den nordamerikanske vestkysten.

 • 6. 
  Hva dreide slagordet "No taxation without representation" seg om?
  • A. 

   Koloniene i Amerika mente skattene p√•lagt dem var for h√łye i forhold til i andre kolonier.

  • B. 

   Koloniene i Amerika √łnsket h√łyere skatter, mot at de fikk st√łrre innflytelse i kolonipolitikken og bredere selvstyre.

  • C. 

   Koloniene i Amerika √łnsket total l√łsrivelse fra kolonimakten, og derfor trengte de et milit√¶re. For √• gjennomf√łre dette trengte amerikanske styresmakter penger gjennom skatt, noe ordin√¶re kolonister likte d√•rlig.

  • D. 

   Koloniene i Amerika √łnsket st√łrre politisk innflytelse over andre kolonier, og mindre skattep√•legging som f√łlge av krigen mellom Frankrike og Storbritannia i 1754.

  • E. 

   Koloniene i Amerika mente i f√łlge Magna Carta, de ikke kunne skattelegges n√•r de ikke var representert i parlamentet.

 • 7. 
  Hvem ledet den amerikanske hæren under uavhengighetskrigen?
  • A. 

   Thomas Jefferson

  • B. 

   George Washington

  • C. 

   John Adams

  • D. 

   John Quincy Adams

  • E. 

   Benjamin Franklin

 • 8. 
  Hvem var Amerikas Forente Staters f√łrste og andre president?
  • A. 

   Thomas Jefferson

  • B. 

   George Washington

  • C. 

   John Adams

  • D. 

   John Quincy Adams

  • E. 

   Benjamin Franklin

 • 9. 
  Når erklærte USA seg selvstendig ved uavhengighetserklæringen?
  • A. 

   4. juli, 1774

  • B. 

   4. juli, 1775

  • C. 

   4. juli, 1776

  • D. 

   4. juli, 1777

  • E. 

   4. juli, 1778

 • 10. 
  Når var den amerikanske borgerkrigen, og hvilken offisiell begrunnelse ble brukt for å starte krigen.
  • A. 

   1861 - 65, nordstatene √łnsket √• avvikle slaveriet, noe s√łrstatene ikke ville, og truet med √• bryte ut av unionen.

  • B. 

   1861 - 65, s√łrstatene √łnsket √• avvikle slaveriet, noe nordstatene ikke ville, og truet med √• bryte ut av unionen.

  • C. 

   1851 - 55, nordstatene √łnsket √• avvikle slaveriet, noe s√łrstatene ikke ville, og truet med √• bryte ut av unionen.

  • D. 

   1851 - 55, s√łrstatene √łnsket √• avvikle slaveriet, noe nordstatene ikke ville, og truet med √• bryte ut av unionen.

  • E. 

   1851 - 55, s√łrstatsamerikanere likte ikke utseende p√• nordstatamerikanere og erkl√¶re derfor nordstatene krig.

 • 11. 
  Når startet den franske revolusjonen?
  • A. 

   1785

  • B. 

   1786

  • C. 

   1787

  • D. 

   1788

  • E. 

   1789

 • 12. 
  På hvilken måte skilte den franske seg fra den amerikanske revolusjonen?
  • A. 

   Den franske revolusjonen dreide seg om skattekonflikten mellom adel og konge, mens den amerikanske dreide seg om hvem som skulle regjere i koloniene.

  • B. 

   Den franske revolusjonen var en blodig, intern, politisk konflikt og krevde tusenvis av av franske menneskeliv, mens den amerikanske var en krig mot kolonimakten England og omhandlet frigj√łring.

  • C. 

   Den franske revolusjonen dreide seg om et oppgj√łr med britenes overmakt p√• sj√łen og var en massiv opprustning av marinen. Den amerikanske frigj√łringen var et oppr√łr mot britene som kolonimakt og et √łnsket om representasjon i parlamentet.

  • D. 

   Den franske revolusjonen dreide seg om franske koloniers frigj√łring i Loas og Kambodsja, mens den amerikanske handlet om fragj√łring fra Storbritannia som kolonimakt.

  • E. 

   Den amerikanske revolusjonen omhandlet amerikanske b√łnders rett til fritt land (The Homestead Act), mens den franske var et politisk maktoppgj√łr hvor folket √łnsket demokrati etter stor hungersn√łd og et ineffektivt og urettferdig monarki.

 • 13. 
  Hvilke av disse karakterene var mer eller mindre sentrale personer under den franske revolusjonen?
  • A. 

   Georges Jacques Danton

  • B. 

   Maximilien Robespierre

  • C. 

   Edouard Daladier

  • D. 

   Frederic Mitterrand

  • E. 

   Kong Ludvig den 16.

 • 14. 
  P√• hvilken m√•te var opplysningstiden viktig for den amerikanske frigj√łringen og den franske revolusjonen?
  • A. 

   Opplysningstiden var ingen viktig faktor for den amerikanske frigj√łringen, eller den franske revolusjonen.

  • B. 

   Opplysningstiden inspirerte fanatiske nasjonalister som utf√łrte terrorhandlinger mot eneveldene og styrtet de udemokratiske styresmaktene.

  • C. 

   Opplysningstiden sikret eneveldenes makt ytterligere, noe som √łkte misn√łyen blant de lavere sosiale klassene i samfunnet, som igjen skapte uro og vold f√łr revolusjon.

  • D. 

   Opplysningstiden skapte grobunn for demokratiske tanker og teorier om maktfordeling og folkestyre. Teknologiske nyvinninger og utbedret kommunikasjon gjorde det lettere å spre disse tankene og denne kunnskapen til allmenne mennesker.