Opphavsrett I En Digital Verden

8 Sprsml | Total Attempts: 48

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Opphavsrett I En Digital Verden

Test hva du kan om opphavsrett!


Questions and Answers
 • 1. 
  Hva er opphavsrett?
  • A. 

   Retten til å oppheve digitale tekster

  • B. 

   Lov som handler om kopiering

  • C. 

   Lov som bestemmer hva en opphavsperson er

 • 2. 
  For å bryte opphavsretten, må man?
  • A. 

   Det går ikke å bryte opphavsretten

  • B. 

   Bruke verket og gjøre det om til sitt eget

  • C. 

   Bryte seg inn og stjele verket

  • D. 

   Kopiere direkte verk

 • 3. 
  Hva kalles de personene som har rett til å f.eks kopiere en bok direkte og trykke den i mange eksemplarer?
  • A. 

   Opphavspersonen

  • B. 

   Rettighetshaveren

  • C. 

   Opphavsrettighets-haveren

 • 4. 
  En grunn til at man ikke skal f.eks laste ned musikk kan være...
  • A. 

   At man kan få virus

  • B. 

   Opphavspersonen tjener ingen ting

  • C. 

   Rettighetskreveren tjener ingen ting

 • 5. 
  Hva kalles et verk som en person har laget?
  • A. 

   Åndsverk

  • B. 

   Verk

  • C. 

   Skaperverk

 • 6. 
  Hvor lang er vernetiden?
  • A. 

   20 år

  • B. 

   30 år

  • C. 

   60 år

  • D. 

   70 år

 • 7. 
  Er det lov å kopiere direkte?
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nei

  • C. 

   Ja, hvis du har avtalelisens

  • D. 

   Nei, det er brudd på opphavsretten uansett

 • 8. 
  Hva er DRM?
  • A. 

   En kopisperre

  • B. 

   En digital registrerings maskin

  • C. 

   En lov innen opphavsrett

Back to Top Back to top