Oppgaver I Historie - Opplysning, Frigjøring Og Revolusjon

31 Sprsml | Total Attempts: 83

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Oppgaver I Historie - Opplysning, Frigjring Og Revolusjon

Dette er en quiz om kapittel 1, del 1 i historieboka vår, Mennesker i tid 2!


Questions and Answers
 • 1. 
  Når var opplysningstiden?
  • A. 

 • 2. 
  Hvem var opplysningstidens idol?
  • A. 

   John Locke

  • B. 

   Isaac Newton

  • C. 

   Denis Diderot

 • 3. 
  Lock mente at folk kan gjøre opprør mot staten dersom...
  • A. 

   Folket har ikke rett til å gjøre opprør

  • B. 

   Staten ikke verner om liv, frihet og eiendom

  • C. 

   Staten skattlegger folket

 • 4. 
  Hvem av disse har ikke bidratt til Encyclopedia?
  • A. 

   Voltaire

  • B. 

   Diderot

  • C. 

   Robespierre

 • 5. 
  Hva er allmennviljen?
  • A. 

   Felles erfaringer og felles interesser

  • B. 

   Felles ideer

  • C. 

   Felles institusjoner

 • 6. 
  1.  Hva mente Immanuel Kant var opplysningens motto?
  • A. 

   "Våg å bruke din egen intelligens”

  • B. 

   ”Våg å stole på din egen fornuft”

  • C. 

   ”Våg å forandre og forbedre folk og samfunn”

 • 7. 
  Når ble Bastillen stormet?
  • A. 

   14.juni 1789

  • B. 

   14.juli 1789

  • C. 

   4.juli 1789

 • 8. 
  Hvilken revolusjon fikk Frankrike sine ideer til revolusjonen fra?
  • A. 

   Den ærefulle revolusjonen i England

  • B. 

   Den Amerikanske revolusjon

  • C. 

   Fra engelske opplysningstenkere

 • 9. 
  1.       Hvilken fransk konge ble henrettet i 1793?
  • A. 

   Ludvig 14.

  • B. 

   Det skjedde ikke i 1793

  • C. 

   Ludvig 16.

 • 10. 
  Konventet vedtok i 1793 å utskrive 300 000 mann til hæren. Hva resulterte det til?
  • A. 

   Bondeopprør og geriljakrig

  • B. 

   Massehenrettelse av motstandere

  • C. 

   Hemmelige møter

 • 11. 
  Når gjorde Napoleon Bonaparte statskuppet?
  • A. 

   Natten mellom 8. og 9.november 1799

  • B. 

   Natten mellom 8. og 9.november 1802

  • C. 

   Natten mellom 8. og 9.november 1804

 • 12. 
  1.       Når stod Napoleon på høyden av sin makt?
  • A. 

   1804

  • B. 

   1810

  • C. 

   1813

 • 13. 
  1.       Napoleon ble forvist to ganger. Hvor ble han forvist 2.gang?
  • A. 

   Frankrike

  • B. 

   En øy utenfor Italia

  • C. 

   St.Helena

 • 14. 
  1.       Hva slags styreform ble det slått fast at var den beste styreformen på Wien kongressen i 1815?
  • A. 

   Demokrati

  • B. 

   Monarki

  • C. 

   Aristokrati

 • 15. 
  • A. 

 • 16. 
  Hvilket lands styremåte var et forbilde for Montesquieus prinsipper om maktfordeling?
  • A. 

   England

  • B. 

   USA

  • C. 

   Frankrike

 • 17. 
  • A. 

   François Voltaire

  • B. 

   Charles Montesquieu

  • C. 

   Jean-Jacques Rousseau

 • 18. 
  Hva opplysningstidens røtter?
  • A. 

   Renessansen

  • B. 

   Barokken

  • C. 

   Romantikken

 • 19. 
  Ca hvor mange % av folket kunne stemme i demokratiet i England når George 1. ble konge?
  • A. 

   5,5%

  • B. 

   33,5 %

  • C. 

   52,5 %

 • 20. 
  I løpet av den tiden da terroren og korrupsjon rådet i Frankrike på 1790-tallet ble en ny antireligiøs hedensk tro dyrket. Hva het den?
  • A. 

   Fornuften

  • B. 

   Friheten

  • C. 

   Viljen

 • 21. 
  Hva fryktet Robespierre dersom folk tapte sin gudstro?
  • A. 

   At den nye hedenske troen ville ta overhånd

  • B. 

   At samfunnet ville løses opp

  • C. 

   At ondskapen og egoismen ville seire

 • 22. 
  Hva ble reaksjonen av terroren som herjet i Paris?
  • A. 

   Fengslene ble tømt, terroren ble bremset og ytringsfriheten ble gjeninnført

  • B. 

   Fengslene ble tømt, og regjeringen fikk et direktorium på 20 menn

  • C. 

   Ytringsfriheten ble gjeninnført og kristendomsfiendtlige ble skattlagt

 • 23. 
  Hva skjedde i 1792?
  • A. 

   Konventet vedtok å fjerne kongedømme og å datere sine debatter fra republikkens første år.

  • B. 

   Velferdskomiteen gikk inn for å knuse fiendene og tvinge folket under republikken

  • C. 

   Nasjonalforsamlingen meldte at fedrelandet var i fare

 • 24. 
   Når gjorde Napoleon statskupp i Frankrike?
  • A. 

   Natten mellom 8. og 9. november 1799

  • B. 

   Natten mellom 7. og 8. november 1799

  • C. 

   Natten mellom 8. og 9. november 1788

 • 25. 
  Hvilken tittel påtok Napoleon seg i mai 1804?
  • A. 

   President

  • B. 

   Konsul

  • C. 

   Konge

Back to Top Back to top