Operativne Procedure

102 Questions | Total Attempts: 60

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Operativne Procedure

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Koliko  treba jedrilici da preleti 120 kilometara prosečnom brzinom  od 90 kilometara na sat?
  • A. 

   1 sat i 20 minuta

  • B. 

   45 minuta

  • C. 

   1 sat

  • D. 

   1 sat i 30 minuta

 • 2. 
  Jedrilica koja ima stvarnu  brzinu kroz vazduh (true airspeed) od 85 km/č i čeoni vetar od 25 km/č imaće brzinu preko tla od :
  • A. 

   60

  • B. 

   70

  • C. 

   90

  • D. 

   80

 • 3. 
  - Koliko  visine će jedrilica izgubiti za 22 kilometara preleta (po vremenu bez vetra) ako ima finesu (L/D ratio) 22:1?
  • A. 

   1200 metara

  • B. 

   1400 metara

  • C. 

   2400 metara

  • D. 

   1000 metara

 • 4. 
  Kiseoničke boce visokog pritiska se normalno pune do pritiska od :
  • A. 

   1200 psi

  • B. 

   1600 psi

  • C. 

   1400 psi

  • D. 

   1800 psi

 • 5. 
  Kiseonički sistem sa stalnim  protokom je odgovarajući za visine do oko:
  • A. 

   5000 m

  • B. 

   8000 m

  • C. 

   3000 m

  • D. 

   1000 m

 • 6. 
   Sistem koji automatski meša kiseonik i vazduh okolne atmosfere  a propušta smešu samo prilikom udisaja naziva se:
  • A. 

   ’’real time’’

  • B. 

   ’’diluter demand’’

  • C. 

   ’’free demanad’’

  • D. 

   ’’high demand’’

 • 7. 
  Koji deo opominje pilota kada kiseonik ne protiče?
  • A. 

   Merač protoka

  • B. 

   Svetlo za opomenu

  • C. 

   Zastavica blinkera

  • D. 

   Manometar pritiska

 • 8. 
  Trajanje boce za kiseonik sa povećanjem visine:
  • A. 

   Raste

  • B. 

   Zavisi od jedrilice

  • C. 

   Opada

  • D. 

   Ne mijenja se

 • 9. 
  Najbolje što se može učiniti ako sistem za kiseonik otkaže ili se kiseonik iscrpi  na velikoj visini  je:
  • A. 

   Korišćenje rezervne boce uz naglo poniranje do visine od 10.000 stopa ili niže

  • B. 

   Ostati na visini još 30 minuta zatim koristiti rezervnu bocu tokom poniranja

  • C. 

   Ubrzano disanje

  • D. 

   Korišćenje rezervne boce dok se ne isprazni a tada započeti normalno poniranje na manju visinu

 • 10. 
  Padobran treba da se podesi dok korisnik:
  • A. 

   Sedi u stolici

  • B. 

   Stoji uspravno

  • C. 

   Pomalo čuči

  • D. 

   Skakuće

 • 11. 
  U slučaju  prizemljenja padobranom u udaljenom i nepristupačnom predelu najkorisnija deo opreme je:
  • A. 

   Lovački nož

  • B. 

   Par cipela

  • C. 

   Oprema za preživljavanje

  • D. 

   Baterijska lampa

 • 12. 
  Kada vazduhoplovni kiseonik za udisanje  nije dostupan može se koristiti i bolnički kiseonik ili kiseonik za varioce?
  • A. 

   Netačno

  • B. 

   Tačno

  • C. 

   Ako dozvoli varioc

  • D. 

   Ako dozvoli rukovodioc letenja

 • 13. 
  Kada priručnik jedrilice ne sadrži ček listu za sklapanje  i rasklapanje jedrilice pilot može smatrati  da je ona:
  • A. 

   Istaknuta u kabini

  • B. 

   Nepotrebna

  • C. 

   Stvorena od pilota

  • D. 

   Utisnuta na trupu

 • 14. 
  Pre sklapanja  jedrilice sve rezervne osigurače i spojeve komandi  treba očistiti rastvaračem i potom:
  • A. 

   Podmazati

  • B. 

   Proveriti

  • C. 

   Popisati

  • D. 

   Sastaviti

 • 15. 
  Najbolji  način da se bude siguran  da su komande dobro povezane je da se obavi:
  • A. 

   Provera veza

  • B. 

   Provera komandi

  • C. 

   Pregled komandi

  • D. 

   Pregled veza komandi

 • 16. 
  Pošto se prikolica parkira radi utovara ili istovara,  točkovi treba da budu:
  • A. 

   Ispumpani

  • B. 

   Blokirani

  • C. 

   Skinuti

  • D. 

   Podignuti

 • 17. 
  Kanapi, lanac i zemaljska lengeri koji se koriste  za vezivanje treba da mogu da izdrže dva ili tri puta:
  • A. 

   Težinu prazne jedrilice

  • B. 

   Ukupnu težinu jedrilice

  • C. 

   Neto težinu

  • D. 

   Osnovnu težinu jedrilice

 • 18. 
  Da se vertikalno kormilo zaštiti od uslova jakog vetra treba ga osigurati sa :
  • A. 

   Vezivanjem pilotske palice u kabini

  • B. 

   Posebnim lengerom

  • C. 

   Posebnim kanapom

  • D. 

   Fiksatorom kormila pravca

 • 19. 
  Kada komande nisu zabravljene  pilotska palica treba da bude osigurana sa:
  • A. 

   Posebnim konopcem

  • B. 

   Nije potrebno osiguranje

  • C. 

   Pojasom za vezivanje

  • D. 

   Pilotskim padobranom

 • 20. 
  Kada se jedrilica gura rukama, strukturno oštećenje   krila je moguća ako se pritiska na :
  • A. 

   Upornice

  • B. 

   Izlaznu ivicu

  • C. 

   Nije moguće

  • D. 

   Trup jedrilice

 • 21. 
  Najmanja dužina konopca  za tegljenje  na zemlji je:
  • A. 

   Razmak krila

  • B. 

   5 metara

  • C. 

   Dvostruki razmak krila

  • D. 

   Pola razmaka krila plus 1,5 do 2 metra

 • 22. 
  Vozilo za tegljenje  po zemlji nikada ne treba da vuče jedrilicu brzinom  većom od brzine:
  • A. 

   Lakog trka

  • B. 

   Laganog hoda

  • C. 

   Brzog hoda

  • D. 

   Brzog trka

 • 23. 
  Kada se tegli niz vetar ili popreko  na vetar koji je jak, sa oba kraja krila moraju biti čuvari plus treći član na :
  • A. 

   Repu

  • B. 

   Krilu koje je niz vetar

  • C. 

   Krilu koje je uz vetar

  • D. 

   Konopcu za vuču

 • 24. 
  Detaljnu pregled pred let treba uraditi  svakog dana  :
  • A. 

   Pred privi let

  • B. 

   Ponedeljkom kada je tehnički dan

  • C. 

   Pred svaki start

  • D. 

   Kad zahteva dežurni nastavnik

 • 25. 
  Kako bi bio siguran  da je padobran  prepakovan u propisanom periodu,  pilot treba da proveri:
  • A. 

   Knjižicu padobrana

  • B. 

   Jučerašnje primedbe

  • C. 

   Knjigu eksploatacije

  • D. 

   Uputstvo za rukovanje padobranom

 • 26. 
  Igle osigurači padobrana  (špiljke)  treba da budu na mestu, osigurane koncem i plombirane:
  • A. 

   Sigurnosnom žicom

  • B. 

   Bezbednom iglom

  • C. 

   šplintom

  • D. 

   Olovnom plombom

 • 27. 
  Maska za kiseonik treba dobro da pripaja kako bi se sprečilo:
  • A. 

   Pojava hiperventilacije

  • B. 

   Ulazak spoljašnjeg vazduha

  • C. 

   Curenje ugljendioksida

  • D. 

   Curenje kiseonika

 • 28. 
  Odgovarajuće oblačenje  je važno:
  • A. 

   Leti

  • B. 

   Kod svih letova

  • C. 

   Kod dugih letova

  • D. 

   Zimi

 • 29. 
  Plovidbenost jedrilice pre leta mora biti proverena  od strane:
  • A. 

   Vlasnika

  • B. 

   DCA inspektora

  • C. 

   Pilota

  • D. 

   Zemaljskog osoblja

 • 30. 
  Predpoletni pregled jedrilice treba da počne sa proverom:
  • A. 

   Kiseoničkog sistema

  • B. 

   Komandnih površina

  • C. 

   Kabine

  • D. 

   Oprema za vuču

 • 31. 
  Najčešća dužina konopca  koji se koristi za šlepanje je:
  • A. 

   100 – 150 metara

  • B. 

   50 – 55 metara

  • C. 

   70 – 100 metara

  • D. 

   10 – 15 metara

 • 32. 
  Na konopcu za vuču prepletanje (šplajsovanje) se koristi u cilju:
  • A. 

   Očuvanja jačine

  • B. 

   Očuvanja trajnosti

  • C. 

   Brzine opravke

  • D. 

   Očuvanja dužine konopca

 • 33. 
  Kada se na konopcu za vuču koriste  bezbednosni osigurači, na delu konopca  prema avionu moraju imat i  ________  jačinu nego osigurači na delu konopca  prema jedrilici
  • A. 

   Različitu

  • B. 

   Veću

  • C. 

   Manju

  • D. 

   Istu

 • 34. 
  Kuka za vezivanje za šlep avionom  je obično  smeštena:
  • A. 

   Blizu centra težišta

  • B. 

   Iza centra težišta

  • C. 

   Znatno ispred centra težišta

  • D. 

   Neposredno ispred centra težišta

 • 35. 
  Imenujte stavke predpoletne ček liste koje su deo provere.
  • A. 

   Visinomer, Pilotske veze, Komande, Provera pravca vetra.

  • B. 

   Komande, Sajla – deo za kačenje, Provera pravca vetra.

  • C. 

   Visinomer, Pilotske veze, Pleksi kabine, Komande, Sajla – deo za kačenje, Provera pravca vetra.

  • D. 

   Visinomer, Pleksi kabine, Komande, Sajla – deo za kačenje.

 • 36. 
  Koje su dve prednosti visokog položaja u šlepu :
  • A. 

   Bolja vidljivost i mogućnost da se jedrilica otkači bez šanse da se konopac upetlja

  • B. 

   Brže nalaženje termičkog stuba i lakše centriranje

  • C. 

   Laška promena brzine leta i mogućnost manjih zaokreta u šlepu

  • D. 

   Lakše praćenje aviona i bolja vidljivost

 • 37. 
  Tokom običnog blagog zaokreta u šlepu, nos jedrilice treba da bude u pravcu:
  • A. 

   Ispod aviona

  • B. 

   Unutar zaokreta

  • C. 

   U spoljnu stranu zaokreta

  • D. 

   Trupa aviona

 • 38. 
  Otkačinjanje u šlepu treba da bude obavljeno iz _______ pozicije šlepa.
  • A. 

   Niske

  • B. 

   Ravne

  • C. 

   Visoke

  • D. 

   Bočne

 • 39. 
  Pošto potvrdi otkačinjanje, pilot jedrilice treba da započne:
  • A. 

   Levi ponirući zaokret

  • B. 

   Levi horizontalni zaokret

  • C. 

   Blago penjanje

  • D. 

   Horizontalni desni zaokret

 • 40. 
  Primarni  uzrok labavosti konopca  za vuču je :
  • A. 

   Ubrzanje jedrilice

  • B. 

   Slaba turbulencija

  • C. 

   Turbulentna atmosfera

  • D. 

   Usporavanje jedrilice

 • 41. 
  Najveća opasnost olabavljenog konopca  za vuču je:
  • A. 

   Upetljavanje

  • B. 

   Povećana verovatnoća da dođe do prekida konopca

  • C. 

   Nenamerno otkačinjanje

  • D. 

   Mogućnost da se jedrilica upetlja u konopac

 • 42. 
  Ako bi avion izgubio  snagu u toku zatrčavanja  pred poletanje,  šta treba da uradi pilot jedrilice:
  • A. 

   Momentalno da se otkači i skrene u desno.

  • B. 

   Momentalno da otkači i skrene u levo

  • C. 

   Da pažljivo pratio avion

  • D. 

   Da se zaustavi u pravcu

 • 43. 
  Kada dođe do nastanka hitnosti tokom šlepa na visini  ispod 50 metara nad tlom, jedrilica treba da se otkači i
  • A. 

   Obleti normalan školski krug

  • B. 

   Skrene samo da bi izbegla prepreke

  • C. 

   Okrene nazad u pravcu poletno sletne staze

  • D. 

   Obleti podešen školski krug

 • 44. 
  Kada se konopac  za vuču mnogo opusti  ili se čini da će se upetljati oko jedrilice, pilot jedrilice treba odmah da:
  • A. 

   Ponire

  • B. 

   Skrene od olabavljenog dela

  • C. 

   Otkači

  • D. 

   Povuče nagore

 • 45. 
  Za poletanje  pomoću  vitla se isključivo koristi radio veza, a signalizacija pomoću  zastavica isključivo za završetak započetog  leta u koliko  radio veza otkaže.
  • A. 

   Delimično tačno

  • B. 

   Netačno

  • C. 

   Tačno

  • D. 

   Delimično netačno

 • 46. 
  Osigurač  na konopcu kod poletanja  pomoću  vitla nije obavezan?
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

  • C. 

   Zavisi od jedrilice

  • D. 

   Zavisi od vrste vitla

 • 47. 
  Dužina sajle sa osiguračem treba da bude od 150 do 300 sm.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

  • C. 

   Neobavezno

  • D. 

   Zavisi od osigurača

 • 48. 
  Osigurač  na sajli mora da bude postavljen direktno na mehanizam za otkačinjanje.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Neobavezno

  • C. 

   Netačno

  • D. 

   Zavisi od osigurača

 • 49. 
  Najbolje mesto za kuku za vuču kod poletanja  pomoću  vitla je
  • A. 

   Blizu nosa jedrilice

  • B. 

   Blizu centra težišta

  • C. 

   Ispod pilota

  • D. 

   Između nosa jedrilice i krila

 • 50. 
  Kada su na jedrilici postavljene dve kuke za vuču one treba da:
  • A. 

   Imaju odvojeno otkačinjanje

  • B. 

   Obe budu međusobno povezane

  • C. 

   Se otkačinju jedna posle druge

  • D. 

   Imaju jedinstveno otkačinjanje

 • 51. 
  Koja je najbolja  vrsta konopca  za vuču koji se koristi za vitlo.
  • A. 

   Konopac od kudelje

  • B. 

   Čelična sajla

  • C. 

   Najlon konopac

  • D. 

   Konopac od konoplje

 • 52. 
  Najbolji  postupak za slučaj da se dogodi  ’’pumpanje’’ u toku vuče je da se pilotska palica povuče na sebe kako bi se pritisak prebacio  na sajlu za vuču.
  • A. 

   Zavisi od visine

  • B. 

   Tačno

  • C. 

   Zavisi od vrste jedrilice

  • D. 

   Netačno

 • 53. 
  Brzina u vazduhu se kontroliše pomoću:
  • A. 

   Variometra

  • B. 

   Kormila dubine

  • C. 

   Elerona

  • D. 

   Kormila pravca

 • 54. 
  Cilj preglednog zaokreta je da se:
  • A. 

   Provere komande

  • B. 

   Traži termika

  • C. 

   Proveri da li u blizini ima letilica.

  • D. 

   Smanji brzina

 • 55. 
  Trag jedrilice preko tla je njena:
  • A. 

   Putanja

  • B. 

   Pravac

  • C. 

   Relativni kurs

  • D. 

   Kurs

 • 56. 
  Pravac u koji je jedrilica usmerena je njen:
  • A. 

   Relativni kurs

  • B. 

   Pravac

  • C. 

   Kurs

  • D. 

   Putanja

 • 57. 
  Zanos ili ugao korekcije zbog vetra je ugao između:
  • A. 

   Uzdužne ose jedrilice i njene putanje.

  • B. 

   Stvarnog i magnetnog pravca vetra.

  • C. 

   Pravca vetra i stvarnog kursa

  • D. 

   Pravca vetra i magnetnog severa.

 • 58. 
  Koje komande leta se moraju koristiti da bi se ušlo u pravilan,  koordinirani zaokret.
  • A. 

   Eleroni, kormilo pravca i kormilo dubine

  • B. 

   Kormilo dubine i kormilo pravca

  • C. 

   Kormilo pravca i kormilo dubine.

  • D. 

   Eleroni i kormilo pravca

 • 59. 
  Bočno kretanje jedrilice zbog efekta vetra se naziva?
  • A. 

   Ugao zanosa

  • B. 

   Pomeranje

  • C. 

   Zanošenje

  • D. 

   Klizanje u stranu

 • 60. 
  Pilot može da utvrdi  da li je zaokret koordiniran pomoću:
  • A. 

   Magnetnog kompasa

  • B. 

   Vunice i pokazivača klizanja – libele

  • C. 

   Horizonta

  • D. 

   Brzinomera

 • 61. 
  Prvi korak u povratku iz prevelikog nagiba koji je doveo do spuštanja nosa jedrilice je:
  • A. 

   Povećati pritisak na palicu unazad

  • B. 

   Dati suprotno kormilo pravca i ispraviti jedrilicu.

  • C. 

   Smanjiti nagib

  • D. 

   Povećati pritisak na kormilo pravca

 • 62. 
  Pri minimalnoj brzini  može doći do gubitka  brzine (stola) zbog :
  • A. 

   Napadnog ugla

  • B. 

   Prevelikog dizanja nosa jedrilice

  • C. 

   Faktora opterećenja

  • D. 

   Brzine

 • 63. 
  Šta od navedenog  ne ukazuje na mogući  gubitak  brzine?
  • A. 

   Smanjenje šuma vetra

  • B. 

   Preveliki nagib u termičkom stubu

  • C. 

   Smanjena efikasnost komandi,

  • D. 

   Visok položaj nosa jedrilice,

 • 64. 
  Izlazak iz gubitka  brzine sa okretanjem se vrši na sledeći način.
  • A. 

   Dovođenjem komadi u neutralan položaj.

  • B. 

   Smanjenjem nagiba i podizanjem nosa.

  • C. 

   Spuštanjem nosa i povećanjem nagiba.

  • D. 

   Spuštanjem nosa jedrilice i davanjem kormila pravca suprotno obrtanju.

 • 65. 
  Vađenje iz kovita se postiže tako da se do kraja da suprotna noga i palica lagano od sebe u prednji  položaj.
  • A. 

   Netačno

  • B. 

   Zavisi o pravca rotacije

  • C. 

   Tačno

  • D. 

   Zavisi od brzine rotacije

 • 66. 
  Da bi se izvelo klizanje u pravcu leta jedno krilo se spusti,  da se suprotno kormilo pravca i nos jedrilice se lako podigne  u odnosu  na normalan  položaj.
  • A. 

   Netačno

  • B. 

   Zavisno od udaljenosti starta

  • C. 

   Tačno

  • D. 

   Zavisno od pravca vetra

 • 67. 
  Kada se klizanje u pravcu leta izvodi u vetar tokom sletanja, trag preko zemlje treba da bude.
  • A. 

   U suprotnom pravcu od bočnog vetra

  • B. 

   Paralelan uzdužnoj osi piste

  • C. 

   Uporedan sa pravcem nižeg krila

  • D. 

   Poprečan na pravac leta

 • 68. 
  Ako se između trećeg i četvrtog zaokreta izgubilo suviše visine tako da se ne može izvesti bezbedan prilaz aerodromu najbolji postupak je.
  • A. 

   Nastaviti školski krug i sleteti kratak

  • B. 

   Smanjiti ugao poniranja da bi se sačuvala visina

  • C. 

   Sleteti između trećeg i četvrtog zaokreta na najpogodniji teren

  • D. 

   Još više izvući flapsove da bi se smanjio ugao poniranja

 • 69. 
  Kada u prilazu izgleda da se ciljna tačka pomera niz kabinu, visina prilaza je :
  • A. 

   Mala

  • B. 

   Velika

  • C. 

   Odgovarajuća

  • D. 

   Zavisi od jačine vetra

 • 70. 
  Na kojoj visini  treba započeti ravnanje jedrilice?
  • A. 

   1-1,5 m.

  • B. 

   2,5

  • C. 

   4 m.

  • D. 

   2 m

 • 71. 
  Posle sletanja sa bočnim  vetrom, održavanje  pravca na zemlji se vrši pomoću:
  • A. 

   Kormilom dubine

  • B. 

   Elerona

  • C. 

   I jedno i drugo

  • D. 

   Kormila pravca

 • 72. 
  Brzina jedrilice preko tla u toku sletanja sa leđnim vetrom u poređenju sa normalnim sletanjem  u korito  vetra je obično:
  • A. 

   Manja

  • B. 

   Zavisno od jačine vetra

  • C. 

   Veća

  • D. 

   Približno ista

 • 73. 
  Prvi postupak u vađenju iz kovita je:
  • A. 

   Zatvoriti vazdušne kočnice

  • B. 

   Oboriti nos jedrilice

  • C. 

   Uvući flaps

  • D. 

   Ispraviti krila

 • 74. 
  Prilikom vežbanja kovita ulazak ne sme da bude na visini  manjoj od :
  • A. 

   1000 metara

  • B. 

   600 metara

  • C. 

   1500 metara

  • D. 

   400 metara

 • 75. 
  Kada se u toku kovita pritisak na palicu u nazad popusti jedrilica može da pređe u:
  • A. 

   Pravolinijsko poniranje

  • B. 

   Horizontalan let

  • C. 

   Spiralno poniranje

  • D. 

   Ponirući zaokret

 • 76. 
  Cilj klizanja unapred je da se:
  • A. 

   Smanji brzina

  • B. 

   Smanji ugao poniranja

  • C. 

   Poveća ugao poniranja

  • D. 

   Uradi korekcija za bočni vetar

 • 77. 
  Posmatrajući sliku u prilogu, obeležena mesta su:
  • A. 

   Deo niz vetar B, ’’base leg’’ C, prilaz (’’final approach’’) A i tačka dodira F.

  • B. 

   Deo niz vetar B, ’’base leg’’ C, prilaz (’’final approach’’) D i tačka dodira E.

  • C. 

   Deo niz vetar A, ’’base leg’’ D, prilaz (’’final approach’’) D i tačka dodira E.

  • D. 

   Deo niz vetar B, ’’base leg’’ D, prilaz (’’final approach’’) F i tačka dodira E.

 • 78. 
  Oblasti pokrivene vegetacijom obično  stvaraju  više termalne aktivnosti nego gola polja.
  • A. 

   Zavisi od vegetacije

  • B. 

   Netačno

  • C. 

   Zavisi od vrste termike

  • D. 

   Tačno

 • 79. 
  Kada više od jedne jedrilice kruži u stubu, pravac kruženja određuje  najviša jedrilica.
  • A. 

   Netačno

  • B. 

   Najbrža jedrilica

  • C. 

   Tačno

  • D. 

   Većina jedrilica

 • 80. 
  Najbolja brzina za kruženje u termičkom stubu je:
  • A. 

   Minimalna brzina

  • B. 

   Manevarska brzina

  • C. 

   Brzina najbolje finese plus 5%

  • D. 

   Brzina najmanjeg propadanja

 • 81. 
  Dok se traži stub preporučljivo je držati brzinu:
  • A. 

   Manevarsku

  • B. 

   Minimalna brzina

  • C. 

   Brzina najbolje finese

  • D. 

   Brzina najmanjeg propadanja

 • 82. 
  Prilikom prvog ulaska u stub jedrilica može da teži nagibu:
  • A. 

   Zavisno od pravca vetra

  • B. 

   Ka centru stuba

  • C. 

   Od centra stuba

  • D. 

   Nema naginjanja

 • 83. 
  Ubrzo po ulasku u termički stub započet je zaokret i dizanje nastaje posle skretanja  za 600 što ukazuje na:
  • A. 

   Rani zaokret

  • B. 

   Zakasneli zaokret

  • C. 

   Zaokret u pogrešnom pravcu

  • D. 

   Odgovarajući zaokret

 • 84. 
  Kada dođe do gubitka  dizanja neposredno po započinjanju zaokreta u stubu to znači.
  • A. 

   Rani zaokret

  • B. 

   Zaokret u pogrešnom pravcu

  • C. 

   Kasni zaokret

  • D. 

   Odgovarajući zaokret

 • 85. 
  Smanjenje dizanja između 900 i 1800 zaokreta ukazuje na:
  • A. 

   Rani zaokret

  • B. 

   Kasni zaokret

  • C. 

   Zaokret u pogrešnom pravcu

  • D. 

   Odgovarajući zaokret

 • 86. 
  Najveća mogućnost da se nađe dizanje iznad mogućeg  izvora dizanja na zemlji treba da bude uz vetar od izvora.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Zavisi od jačine stuba

  • C. 

   Zavisi od jačina vetra

  • D. 

   Netačno

 • 87. 
  Nisko otkačinjanje jedrilice u oblasti  rotora treba da bude u pravcu uz vetar:
  • A. 

   Netacno

  • B. 

   Zavisi od jačine rotora

  • C. 

   Tačno

  • D. 

   Zavisi od jačine vetra

 • 88. 
  U blizini  prevoja sa strane niz vetar treba očekivati polje nisponog strujanja?
  • A. 

   Zavisi od jačine vetra

  • B. 

   Tačno

  • C. 

   Zavisi od pravca vetra

  • D. 

   Netacno

 • 89. 
  Prva stvar pri planiranju preleta je:
  • A. 

   Brifing ekipe

  • B. 

   Proveriti vreme

  • C. 

   Predpoletni pregled jedrilice

  • D. 

   Izbor cilja

 • 90. 
  Zahtevi za priznavanjem visine i preleta moraju biti potvrđeni:
  • A. 

   Fotografskim snimkom

  • B. 

   Zapečaćenim barografom

  • C. 

   Observerom u kabini

  • D. 

   Flight rekorderom

 • 91. 
  Dobro izračunat  profil  leta treba da omogući jedrilici da stigne iznad tačke polaska ili cilja na visini  od najmanje: 
  • A. 

   150 metara

  • B. 

   300 metara

  • C. 

   600 metara

  • D. 

   450 metara

 • 92. 
  Bez obzira na indikacije termike, jedrilica treba da ostane u šlepu do minimum:
  • A. 

   600 metara

  • B. 

   900 metara

  • C. 

   450 metara

  • D. 

   150 metara

 • 93. 
  Ako je najveće očitavanje variometra u stubu bilo 1,5 m/s, odluku  da se napusti  stub i nastavi sa preletom  treba doneti kada očitavanje variometra padne na približno
  • A. 

   0.8 m/s

  • B. 

   0,5 m/s

  • C. 

   1.0 m/s

  • D. 

   1,2 m/s

 • 94. 
  Odgovarajuća brzina leta prilikom prolaska  kroz dizanje bez namere da se koristi stub je:
  • A. 

   Brzina najmanjeg propadanja

  • B. 

   Minimalna bezbedna brzina

  • C. 

   Minimalna brzina

  • D. 

   Brzina najbolje finese

 • 95. 
  Ozbiljno  traženje terena za sletanje van aerodroma  treba započeti kad god se visina smanji na :
  • A. 

   600 m

  • B. 

   300 m

  • C. 

   900 m

  • D. 

   1200 m

 • 96. 
  Prvi izbor za vanaerodromsko sletanje treba da bude:
  • A. 

   Polje sa niskom kulturom

  • B. 

   Kultivisano polje

  • C. 

   Pašnjak

  • D. 

   Novopokošeno polje.

 • 97. 
  U slučaju  vanaerodromskog sletanja prva stvar po uspostavljanju dobrih  odnosa sa vlasnikom polja treba da bude:
  • A. 

   Analizirati let

  • B. 

   Priprema za poletanje

  • C. 

   Obavestiti ekipu

  • D. 

   Planiranje sledećeg leta

 • 98. 
  Najbolje dizanje se obično  nađe na strani koja se nalazi od kumulusa:
  • A. 

   Zavisi od jačine vetra

  • B. 

   Bočno u odnosu na vetar

  • C. 

   Uz vetar

  • D. 

   Niz vetar

 • 99. 
  Najbolja brzina za let između dva termička  stuba, kada su uslovi  slabi i nema čeonog vetra je:
  • A. 

   Minimalna brzina

  • B. 

   Brzina najbolje finese

  • C. 

   Brzina najmanjeg propadanja

  • D. 

   Brzina najbolje finese + 20 km.

 • 100. 
  Opšte je pravilo  ispravnog postupanja ako se brzina kroz dizanje poveća a kroz propadanje smanji.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Zavisi od jačine dizanja

  • C. 

   Netačno

  • D. 

   Zavisi od jačine propadanja

 • 101. 
  Prepreke na prilaznoj putanji  smanjuju raspoloživu dužinu staze za sletanje za deset puta visine najveće prepreke koju treba preleteti.
  • A. 

   Zavisi od dužine terena za sletanje

  • B. 

   Netačno

  • C. 

   Zavisi od brzine u prilazu

  • D. 

   Tačno

 • 102. 
  Obično je bolje sleteti na polje sa niskom  kulturom nego na zaorano polje?
  • A. 

   Netačno

  • B. 

   Tačno

  • C. 

   Bolje je zaorano polje.

  • D. 

   Zavisi od zasejane kulture