Operacijski Sistemi

15 vpraanj | Total Attempts: 21

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Operacijski Sistemi

Pozdravljen!Pri predmetu programska oprema imaš za usvojiti znanje o operacijskih sistemih. S pomočjo prezentacije, ki si jo predhodno predelal in ti je pmagala pri nabiranju znanja, lahko sedaj preveriš koliko si se res naučil.Veselo na delo in srečno!


Questions and Answers
 • 1. 
  Dopolni!______________ je del programske opreme, ki deluje kot vmesnik med uporabnikom in strojno opremo računalnika.
 • 2. 
  Ali je spodnja trditev pravilna?Z  enouporabniškim in enoopravilnim OS lahko dela samo en uporabnik z več programi hkrati.
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 3. 
  Ali je spodnja trditev pravilna?Linux sodi med večuporabniške, večopravilne OS.
  • A. 

 • 4. 
  Dopolni!______________________________________ omogoča uporabnikom interakcijo s programsko opremo, pri čemer lahko leti uporabljajo le tekst in najrazličnejšo grafiko (npr. meniji, ikone,...)
 • 5. 
  Dopolni!Linuxov grafični uporabniški vmesnik je sestavljen iz dveh delov:  ______________ in __________________
 • 6. 
  Označi koncepte Linuxa!
  • A. 

   Lupina

  • B. 

   Procesi

  • C. 

   Kernel

  • D. 

   Programi

 • 7. 
  Kaj lahko delamo z datotekami v Linux okolju? Označi pravilne odgovore!!
  • A. 

   Prestavljamo

  • B. 

   Preimenujemo

  • C. 

   Ustvarimo

  • D. 

   Zbrišemo

 • 8. 
  Ali je spodnja trditev pravilna?Če ciljna datoteka v Linux okolju že obstaja in ni zaščitena proti prepisovanju ukaz za prepisovanje mv ciljno datoteko brez opozorila povozi - piše prek nje.
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 9. 
  Dopolni!Z ukazom ___________ datoteka ustvarimo prazno datoteko v trenutnem imeniku.
 • 10. 
  Ali lahko v Linux okolju več datotek brišemo takole: rm prva_datoteka druga_datoteka tretja_datoteka ... ?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 11. 
  Katera je slovenska distribucija Linuxa, ki temelji na odprtih distribucijah Red Hat Fedora?
  • A. 

   Gentoo

  • B. 

   Fedora

  • C. 

   Rehat

  • D. 

   Pingo

  • E. 

   FeriX

 • 12. 
  Dopolni!Vsaka datoteka ima 10 ______________, ki določajo njen tip in dovoljenja za dostop.
 • 13. 
  Kaj pomeni:drwx------
  • A. 

   Imenik dovoljen za pisanje, branje in izvajanje ter iskanje po imenku samo ostalim

  • B. 

   Povezava dovoljena za pisanje, branje in izvajanje ter iskanje po imenku skupini in ostalim

  • C. 

   Imenik dovoljen za pisanje, branje in izvajanje ter iskanje po imenku skupini in ostalim

  • D. 

   Imenik dovoljen za pisanje, branje in izvajanje ter iskanje po imenku samo lastniku

  • E. 

   Imenik dovoljen za pisanje, branje in izvajanje ter iskanje po imenku samo skupini

 • 14. 
  Datotečni sistem je v Linuxu organiziran ____________________.
 • 15. 
  Pri ____________ poti je ime zapisano iz trenutne mape do datoteke!