ՓՈՒԼ ԵՐԿՐՈՐԴ` ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

21 Questions | Total Attempts: 74

SettingsSettingsSettings
 `  - Quiz

Տվյալ թեստի հիմքում Հայկական ակնաբուժության նախագծի կողմից հրատարակված «Աչքի հիվանդություններ» (2005) ձեռնարկն է: Թեստի տվյալ փուլը համարվում է անցած  հարցերի 80% ճիշտ պատասխանելու դեպքում:  Հիշեցնենք, որ թեստն ամբողջությամբ անցած լինելու համար Դուք պետք է անցնեք թեստի բոլոր երեք փուլերը: Ամեն փուլն անցնելու համար Դուք ունեք առավելագույնը երեք փորձ: 


Questions and Answers
 • 1. 
  Դասավորեք աչքի ստուգման քայլերը ըստ հերթականության...
  1. Չափել տեսողության սրությունը
  2. Չափել ներակնային ճնշումը
  3. Տեսադաշտի առճակատման թեստ
  4. Ակնահատակի զննում
  • A. 

   1, 3, 4, 2

  • B. 

   1, 2, 4, 3

  • C. 

   1, 2, 3, 4

  • D. 

   2, 1, 3, 4

 • 2. 
  Տեսողության սրության ստուգումը աչքի հետազոտության առաջին քայլն է բոլորի դեպքերի համար բացառությամբ ... (ընտրել մեկ տարբերակ)
  1. Գլաուկոմա
  2. Քիմիական այրվածքներ
  3. Կատարակտ
  4. Շաքարային դիաբետ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 3. 
  Տեսադաշտի առճակատման թեստի համար բժշկին հարկավոր է...
  1. Պերիմետր
  2. Լապտեր
  3. Ամսլերի ցանց
  4. Ոչ մի լրացուցիչ գործիք
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 4. 
  Ամսլերի ցանցի օգնությամբ կարելի է հայտնաբերել...
  1. Տեսողության վատթարացում
  2. Ներակնային ճնշման բարձրացում
  3. Կենտրոնական տեսադաշտի ախտահարում
  4. Տեսադաշտի նեցացում
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 5. 
  Զննումը ֆլուորեսցեինով օգտագործվում է ...
  1. Եղջերաթաղանթի էպիթելի դեֆեկնտերի ախտորոշման ժամանակ
  2. Շաղկապենու ախտահարման ժամանակ
  3. Ոսպնյակի պղտորման ժամանակ
  4. Կոպերի բորբոքման ժամանակ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 6. 
  Ծանծաղ առաջային խցիկի և առաջային խցիկի նեղ անկյան հայտնաբերման համար հարկավոր է ունենալ...
  1. Լապտեր
  2. Ֆլուորեսցինի երիզ
  3. Ամսլերի ցանց
  4. Օֆթալմոսկոպ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 7. 
  Աֆերենտ բիբային դեֆեկտը հայտնաբերելու համար հարկավոր է...
  1. Լույսն ուղղել անմիջապես աչքի մեջ
  2. Լուսավորել աչքը հիվանդի քունքի կողմից
  3. Լուսավորել աչքը հիվանդի քթի կողմից
  4. Լուսավորել աչքը հիվանդի ունքի կողմից
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 8. 
  Նորմայում լույսի ազդեցությունը մեկ աչքի վրա բերում է երկու բիբերի նեղացմանը: Ինչպես է կոչվում բբի նեղացումը մյուս աչքում?
  1. Ուղիղ ռեակցիա
  2. Հակադարձ ռեակցիա
  3. Համաձայնեցված ռեակցիա
  4. Աֆերենտ բիբային դեֆեկտ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 9. 
  Աչքի զննման համար ընտանեկան բժշկին հարկավոր է ունենալ հետևյալ գործիքները բացառությամբ...
  1. Սկիասկոպ
  2. Օֆթալմոսկոպ
  3. Տեսողության սրության աղյուսակ
  4. Գրչաձև լապտեր
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 10. 
  Ակնահատակը դիտվում է հետևյալ միջավայրերի թափանցիկության դեպքում...
  1. Եղջերաթաղանթ
  2. Ներակնային հեղուկը առաջային խցիկում
  3. Ոսպնյակ
  4. Ապակենման մարմին
  5. Ցանցենին
  • A. 

   1, 2, 3 և 4

  • B. 

   1, 3 և 5

  • C. 

   1, 3 և 4

  • D. 

   3, 4 և 5

 • 11. 
  Ակնահատակը զննելիս կարկիր ռեֆլեքսի ֆոնի վրա դիտվում են սև բծեր հետևալ դեպքում...
  1. Եղջերենու սպի
  2. Կատարակտ
  3. Ապակենման մարմնի արյունազեղում
  4. Տեսանյարդի այտոց
  • A. 

   1, 2 և 3

  • B. 

   2, 3

  • C. 

   2, 3 և 4

  • D. 

   1, 3

 • 12. 
  Նորմայում ակնահատակի զննման ժամանակ տեսանելի են լինում...
  1. Տեսանյարդի սկավառակը
  2. Ցանցենու արյունատար անոթները
  3. Դեղին բիծը
  4. Կույր բիծը
  • A. 

   1, 2 և 3

  • B. 

   1, 2 և 4

  • C. 

   1, 4

  • D. 

   1, 3

 • 13. 
  Տեսանյարդի սկավառակը զննելու համար անհրաժեշտ է ունենալ...
  1. Գրչաձև լապտեր
  2. Սկիասկոպ
  3. Գոնիոսկոպ
  4. Օֆթալմոսկոպ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 14. 
  Նորմայում տեսանյարդի սկավառակը բնութագրվում է հետևյալ կերպ...
  1. Դեղնագույն է
  2. Վարդագույն է
  3. Եզրը հստակ է
  4. Էքսկավացիայի չափսը 0.3
  5. Էքսկավացիայի չափսը 0.7
  • A. 

   2, 3 և 4

  • B. 

   2, 3 և 5

  • C. 

   1, 3 և 4

  • D. 

   1, 3 և 5

 • 15. 
  Որտեղ է ճուղավորվում ցանցենու կենտրոնական զարկերակը?
  1. Տեսանյարդի սկավառակի վրա
  2. Ցանցենու վրա
  3. Դեղին բծի շրջանում
  4. Կույր բծի շրջանում
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 16. 
  Ներակնային ճնշումը չափելու համար անհրաժեշտ է ունենալ...
  1. Մակլակովի տոնոմետր
  2. Տետրակաինի կաթիլներ
  3. Տրոպիկամիդի կաթիլներ
  4. Ներկ
  5. Ֆլուորեսցին
  • A. 

   1, 2 և 4

  • B. 

   1, 3 և 4

  • C. 

   1, 3 և 5

  • D. 

   1, 2 և 5

 • 17. 
  Նորմալ ներակնային ճնշումը համապատասխանում է ... մմ սնդիկի սյան...
  1. 16-27
  2. 17-23
  3. 18-27
  4. 16-25
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 18. 
  Աչքի կաթիլները կաթեցնելիս հարկավոր է...
  1. Կաթեցնել եղջերենու վրա
  2. Շաղկապենու անցածալքի մեջ
  3. Թարթել
  4. Փակել աչքը
  • A. 

   2, 4

  • B. 

   1, 3

  • C. 

   1, 4

  • D. 

   2, 3

 • 19. 
  Աչքի քսուկն օգտագործելիս հարկավոր է...
  1. Քսել քսուկը ստորին կոպի եզրին
  2. Քսել քսուկը ստորին կոպի շաղկապենու երկարությամբ
  3. Քսելիս շարժվել ներսի անկյունից դեպի դրսինը
  4. Քսելիս շարժվել դրսի անկյունից դեպի ներսինը
  • A. 

   2, 3

  • B. 

   1, 3

  • C. 

   1, 4

  • D. 

   2, 4

 • 20. 
  Աչքի լվացում կատարելիս լվացող շիթը հարկավոր է ուղղել...
  1. Եղջերենու վրա
  2. Շաղկապենու անցածալքին
  3. Դեպի քիթը
  4. Դեպի քունքը
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 21. 
  Ակնագնդի վնասվածքի դեպքում...
  1. Վիրակապը չի դրվում
  2. Դրվում է վիրակապ
  3. Դրվում է ճնշող վիրակապ
  4. Դրվում է անցքերով վահանակ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

Back to Top Back to top