Online İnformatİka Sinaq İmtahani №1

25 Suallar | Total Attempts: 159

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Online nformatka Sinaq mtahani 1

Magistraturaya hazırlaşanlar üçün İnformatikadan ONLİNE  sınaq imtahanı 
WWW. AZ-MAGISTR. COM


Questions and Answers
 • 1. 
  Sadə redaktorda yazılmış *I*learn*computer*science*now* cümləsindəki bitlərin sayı nə qədərdir?
  • A. 

   60

  • B. 

   30

  • C. 

   240

  • D. 

   480

  • E. 

   224

 • 2. 
     Internetdə əsas protokol hansıdır?
  • A. 

   TCP/IP

  • B. 

   SMTP

  • C. 

   IMAP

  • D. 

   WWW

  • E. 

   HTTP

 • 3. 
  MS Word 2010 mətn prosessorunda sənədin tək və cüt səhifələrində müxtəlif Header and Footer (Kolontitul) vermək üçün hansı əmrlər ardıcıllığından istifadə olunur?1. Insert/Header and Footer2. File/Print/Page Setup/Layout3. View/Header and Footer4. Format/Header and Footer5. Design/Different Odd & Even Pages
  • A. 

   Yalnız 1

  • B. 

   2; 5

  • C. 

   Yalnız 3

  • D. 

   1;2

  • E. 

   2; 3; 5

 • 4. 
  512x1024 ölçüdə 32 rəng çalarına malik qrafik təsvir nə qədər informasiya tutumuna malikdir?
  • A. 

   320 Kbayt

  • B. 

   2 Mbayt

  • C. 

   16 Kbayt

  • D. 

   160 Kbayt

  • E. 

   80 Kbayt

 • 5. 
  Şəkildə verilmiş düymələr qrupu hansı lent üzərində yerləşir? (MS Word 2010)
  • A. 

   Home/Ev

  • B. 

   Insert/Əlavə et

  • C. 

   Page Layout/Səhifə Düzəni

  • D. 

   View/Görünüş

  • E. 

   Review/İcmal

 • 6. 
  Şəkildə göstərliən vəziyyətdə ENTER klavişi sıxılsa, aktiv xananın ünvanı hansı olar?           (MS Excel 2010)
  • A. 

   A2

  • B. 

   B1

  • C. 

   C2

  • D. 

   B3

  • E. 

   Excel seçimlərinin tənzimlənməsindən asılıdır

 • 7. 
  Sərt diskin işini optimallaşdırmaq və ona müraciətin sürətini artırmaq üçün nəzərdə tutulmuş itilit:
  • A. 

   Diskin yoxlanılması

  • B. 

   Faylların ehtiyata götürülməsi və bərpa edilməsi

  • C. 

   Lazımsız faylların silinməsi

  • D. 

   Diskin defraqmentləşdirilməsi

  • E. 

   Diskin formatlaşdırılması

 • 8. 
  Hansı alqoritmik strukturda mərhələlər yazıldıqları ardıcllıqla bir dəfə yerinə yetirilirlər? 
  • A. 

   Budaqlana, dövri

  • B. 

   Dövri, xətti

  • C. 

   Budaqlanan

  • D. 

   Dövri

  • E. 

   Xətti

 • 9. 
  Http://www.ftp.com internet ünvanı verilmişdir. İnformasiyanın ötürülməsi protokolu hansıdır?
  • A. 

   Ftp

  • B. 

   Http

  • C. 

   Com

  • D. 

   Www

  • E. 

   Www.ftp.com

 • 10. 
  Yalnız oxuma üçün nəzərdə tutulmuş sənədlə hansı işi görmək olar? (MS Word 2010)
  1. Çapa vermək
  2. Düzəliş edib həmin faylda yadda saxlamaq
  3. Sənədi bağlamaq
  4. Sənədi elektron poçtla göndərmək                                       
  • A. 

   Yalnız 1, 4

  • B. 

   2, 3, 4

  • C. 

   2, 3

  • D. 

   Yalnız 3, 4

  • E. 

   1, 3, 4

 • 11. 
  Hansı variantda rastr qrafik redaktorlar daha düzgün göstərilmişdir?
  • A. 

   MS Paint, Adobe Photoshop, Corel Draw

  • B. 

   MS Paint, Corel Photo Paint, Freehand

  • C. 

   MS Paint, Adobe Photoshop, Corel Photo Paint

  • D. 

   3D Studio Max, Autocad, ArchiCad

  • E. 

   Adobe Illustrator, Corel Draw, Freehand

 • 12. 
  Şəkildə təsvir olunan vəziyyətdə mausun sol düyməsini buraxsaq, aşağıdakı variantlardan hansı alınar? (MS PowerPoint 2010) 
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

  • E. 

 • 13. 
  Aşağıdakılardan hansılar əməliyyat sistemi deyil?1) MS Outlook        2) UNİX        3) Linux                              4) Opera                 5) MS DOS 
  • A. 

   2, 3

  • B. 

   1, 4

  • C. 

   2, 5

  • D. 

   1, 3

  • E. 

   2, 3, 5

 • 14. 
  Aşağıdakılardan hansının əsas funksiyası informasiya daşıyıcısı olmaq deyil?
  • A. 

   CD – ROM

  • B. 

   DVD

  • C. 

   Floppy disk

  • D. 

   Video Adapter

  • E. 

   Strimmer

 • 15. 
  MS Excel 2010-da cari kitabın adı harada əks olunur?
  • A. 

   Name Box (Ad qutusu)

  • B. 

   Status Bar (Vəziyyət Sətri)

  • C. 

   Title Bar (Başlıq Sətri)

  • D. 

   Status Bar (Vəziyyət Sətri) yuxarısında

  • E. 

   Formula Bar (Düstur Sətri)

 • 16. 
  MS Excel 2010-da hər bir işçi vərəqdə 16384 sütun var. Beş sütun silindi və daha ikisi əlavə olundu. Nəticədə işçi vərəqdəki sütunların sayı neçə oldu? (MS Excel 2010) 
  • A. 

   16384

  • B. 

   16381

  • C. 

   16382

  • D. 

   16383

  • E. 

   16386

 • 17. 
  Eyni protokollarla işləyən bir neçə lokal şəbəkəni birləşdirən qurğu necə adlanır?
  • A. 

   Körpü (Bridge)

  • B. 

   Şlüz (Gateway)

  • C. 

   Ping

  • D. 

   Segment

  • E. 

   Marşrutizator (Router)

 • 18. 
  Verilmiş elektron cədvəl fraqmentlərinə əsasən C1 xanasındakı düstur D2 xanasına köçürülərsə, D2-nin qiyməti neçə olar? (MS Excel 2010)
  • A. 

   12

  • B. 

   6

  • C. 

   8

  • D. 

   16

  • E. 

   20

 • 19. 
  MS Excel 2010-da Format Cells dialoq pəncərəsindən təyin olunmur?
  • A. 

   Xana daxilində bir neçə sətirdə yazı yazmaq

  • B. 

   Bir neçə seçilmiş yanaşı xanaları birləşdirmək

  • C. 

   Xana daxilində 45 dərəcəli bucaq altında yazı yazmaq

  • D. 

   Iş vərəqinin qorunduğu müddətdə xanaların bloklanması və düsturların gizlədilməsi

  • E. 

   Işçi kitabın və ya işçi vərəqlərin şifrələnməsi

 • 20. 
  [email protected] electron poçt ünvanı verilmişdir. Bu elektron ünvandakı istifadəçi adını müəyyən edin:
 • 21. 
  Qovluqda yerləşən faylların birlikdə həcminin 20 Mbayt olduğu məlum dur. Həmin qovluqdan həcmi 7,5 Mbayt-lıq video faylı və 3584 Kbayt-lıq audio faylı sildikdən sonra qovluqda qalan faylların həcmi neçə kilobayt olar?
 • 22. 
  B2 xanasında yazılan düsturu A1:D4 diapazonunun boş xanalarının hamısına köçürdükdən sonra, =SUM(A1:D4) kimi verilən cəm funksiyasının qiyməti neçə olacaqdır? (MS Excel 2010)
 • 23. 
  OSI şəbəkə modelinin yuxarıdan aşağıya ilk 4 səviyyəsini ardıcıl düzün: 1. kanal səviyyəsi      3. seans səviyyəsi    5. nümayiş səviyyəsi 7. nəqliyyat səviyyəsi 2. tətbiq səviyyəsi 4. fiziki səviyyə 6. şəbəkə səviyyəsi 
 • 24. 
  Düzgün ardıcıllıqla sıralayın:                                                              1. Əməliyyat sistemləri                                                                      2. Qurğular                                                                                      3. İstifadəçi                                                                                       4. Proqramlar
 • 25. 
  Tətbiqi proqramları seçin:1. Mətn redaktorları2. Arxivatorlar3. Əməliyyat sistemləri4. Antivirus proqramları5. Tərcümə proqramları6. Translyatorlar7. Oyun proqramları8. Qrafik redaktorlar
Back to Top Back to top