Om

68 Questions | Total Attempts: 406

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Period Quizzes & Trivia

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Zaokruzi tacnu tvrdnju
  • A. 

   Menadzer operacija treba da se drzi Programibilnog proncipa koji zagovara focus na sve proizvode

  • B. 

   Menadzer operacija treba da se drzi Paretovog proncipa koji zagovara focus na sve proizvode

  • C. 

   Menadzer operacija treba da se drzi Paretovog principa koji zagovara focus na nekoliko veoma vaznih proizvoda

 • 2. 
  Strategije razvoja novog proizvoda mogu biti
  • A. 

   Opste I specijalizovane

  • B. 

   Primarne I sekundarne

  • C. 

   Interne I externe

 • 3. 
  Tipovi prognoza
  • A. 

   Tehnoloske prognoze

  • B. 

   Ekonomske prognoze

  • C. 

   Prognoze kapaciteta

 • 4. 
  Odredjivanje velicine I lokacije fabrike odlucivanje o strukturi servisa, projektovanju lanca snabdevanja predstavljaju
  • A. 

   Takticki nivo operativnog menadzmenta

  • B. 

   Operativni nivo operativnog menadzmenta

  • C. 

   Strateski nivo operativnog menadzmenta

 • 5. 
  Izaberite tacnu tvdrdnju
  • A. 

   Fokus na ponavljanje je manje fleksibilan od pogona fokusiranog na process

  • B. 

   Fokus na ponavljanje je isto fleksibilan kao pogon fokusiran na process

  • C. 

   Fokus na ponavljanje je vise fleksibilan od pogona fokusiranog na process

 • 6. 
  Dokumenta za proizvodnju su Radni nalogSklopni grafikonSklopni crtez
 • 7. 
  Faze uvodjenja zivotnog ciklusa proizvodaUvodjenjeRastPad 
 • 8. 
  Strategijski koncepti ostvarenja misije:koncept liderstva u cenikoncept odgovorom 
 • 9. 
  Fokus na proizvod je strategija procesa po kojoj su proizvodni progoni organizovani oko proizvoda tako da omoguce proizvodnju
  • A. 

   Malog obima I velike raznovrsnosti

  • B. 

   Velikog obima I male raznovrsnosti

  • C. 

   Malog obima I male raznovrsnosti

 • 10. 
  Fokus na proizvod obezbedjuje:
  • A. 

   Visok stepen fleksibilnosti proizvoda

  • B. 

   Nizak stepen fleksibilnosti proizvoda

  • C. 

   Srednji stepen fleksibilnosti proizvoda

 • 11. 
  Zaokruzite tacnu tvrdnju
  • A. 

   Masovna kastemizacija nije u vezi sa lancima snabdevanja

  • B. 

   Masovna kastemizacija zahteva nefleksibilnost proizvodnih resursa

  • C. 

   Masovna kastemizacija zahteva podrzavajuce lance snabdevanja

 • 12. 
  Zadatak MO je da razvije dokumentaciju za izbor opreme I tehnologije koja pokazuje:Vrste kapacitetaVelicinu kapacitetaToleranciju svake opcijeZahteve
 • 13. 
  Pitanje otpada moze se resiti na 3 nacinaZakopavanjemRecikliranjem 
 • 14. 
  Automatski indefikacioni sistemi – AIS, vrse:
  • A. 

   Transformisanje podataka u digitalni oblik

  • B. 

   Momentalno prepoznavanje potreba

  • C. 

   Momentalno prepoznavanje troskova

 • 15. 
  Poenta pri projektovanju usluznog procesa je u tome da se nadje prava kombinacija izmedju troskova I 
  • A. 

   Interakcije sa korisnikom

  • B. 

   Vremena

  • C. 

   Resursa

 • 16. 
  Za stvaranje robe ili usluga neophodne su 3 funkcije
  1. Zaokruzi tacnu tvrdnju
  2. Proizvodnja
  3. finansije
  • A. 

   Marketing

  • B. 

   Kadrovanje

  • C. 

   Potraznja

 • 17. 
  Produktivnost=Output/ 
 • 18. 
  Na koju strategiju se odnosi sledeca tvrdnja “Najnepovoljnije je jer lokalno sporo reagje I daje malu troskovnu prednost”:
  • A. 

   Multidomacu

  • B. 

   Globalnu

  • C. 

   Medjunarodnu

 • 19. 
  Poslovi menadzera operacija su:1.Planiranje2.Organizovanje3.Zapošljavanje4.__________________________5.__________________________Изаберите један одговор: 
  • A. 

   Vodjenje i kontrola

  • B. 

   Raspustanje i kontrola

  • C. 

   Delegiranje i kontrola

 • 20. 
  U usluznom sektoru jedna opcija za prosirenje diferencijacije je: 
 • 21. 
  OM se sagledava u rasponu od strateškog, taktičkog do ____________nivoa.
  • A. 

   A. operativnog

  • B. 

   B. resursnog

  • C. 

   D. radnog

  • D. 

   C. ne znam

 • 22. 
  Na koju strategiju se odnosi sledeća tvrdnja"Najnepovoljnija je jer lokalno sporo reaguje i daje malu troškovnu prednost"Изаберите један одговор:
  • A. 

   A. međunarodnu

  • B. 

   B. ne znam

  • C. 

   C. multidomaću

  • D. 

   D. globalnu

 • 23. 
  Strategijski koncepti ostvarenja misije:1.Koncept ___________________2.Koncept liderstva u ceni3.Koncept odgovorom.Изаберите један одговор:
  • A. 

   A. ujednacavanja

  • B. 

   C. sistematizacije

  • C. 

   B. diferencijacije

  • D. 

   D. ne znam

 • 24. 
  Globalna strategija je strategija u kojoj su operativne odluke __________________Изаберите један одговор:
  • A. 

   Centralizovane

  • B. 

   Decentralizovane

  • C. 

   Globalizovane

 • 25. 
  Tipovi prognoza:1.Ekonomske prognoze2.__________________3.Prognoze potražnjeИзаберите један одговор:
  • A. 

   Prognoze kapaciteta

  • B. 

   Tehnološke prognoze

  • C. 

   Industrijske prognoze