מבחן אחים/אחיות תכתיב עברי

20 | Total Attempts: 476

SettingsSettingsSettings
Please wait...
מבחן אחים/אחיות תכתיב עברי

Questions and Answers
 • 1. 
  אם אין תגובה לאירטרופואטין מה יש לשלול?
  • A. 

   זיהום, חוסר בחומצה פולית, חוסר בויטמין בי 12

  • B. 

   זיהום, חוסר בוויטמין בי 6 , חוסר בברזל.

  • C. 

   גידול, חוסר בוויטמין בי 6 , חוסר בחומצה פולית.

  • D. 

   הרעלת אלומיניום, היפרפארתירואידזם ודימומים.

  • E. 

   תשובות א + ד נכונות.

 • 2. 
  מה נכון לגבי בדיקת ל.א.ל. (בדיקת אנדוטוקסינים)
  • A. 

   נלקחת אחת לחודש וערכה המקסימלי 2 יחידות אנדוטוקסין לסמ"ק או 5 יחידות בין לאומיות לסמ"ק

  • B. 

   תילקח אחת לרבעון וערכה המקסימאלי 2 יחידות אנדוטוקסין לסמ"ק או 5 יחידות בין לאומיות לסמ"ק

  • C. 

   תילקח אחת לרבעון וערכה המקסימאלי 2 יחידות אנדוטוקסין לסמ"ק או 5 יחידות בין לאומיות לסמ"ק

  • D. 

   תילקח אחת לחודש וערכה המקסימאלי 5 יחידות אנדוטוקסין לסמ"ק או 5 יחידות בין לאומיות לסמ"ק

 • 3. 
  מה התשובה הלא נכונה לגבי מתן חיסונים ביחידה
  • A. 

   יש לתת חיסון לפני מתן הפרין.

  • B. 

   מתן חיסון לא חייב בהוראת רופא מאחר שהוא עונתי וחוזר.

  • C. 

   מתן חיסון אפשר אך ורק בנוכחות רופא.

  • D. 

   יש צורך בציוד החייאה זמין בעת חיסון.

 • 4. 
  בעת טיפול בחולה עם חיידק עמיד מה לא נכון?
  • A. 

   אין להסתובב עם החלוק במחלקה.

  • B. 

   יש לזרוק את החלוק עם סיום החיבור.

  • C. 

   את החלוק יש לזרוק לאשפה ספטית.

  • D. 

   ניתן להשתמש באותו חלוק כל עוד הוא נקי.

 • 5. 
  לאחר ניקוי מכונה בעזרת קלינקארט הרמה המותרת של כלור היא
  • A. 

   לא צריך לבדוק כלל.

  • B. 

   0.0 – 0.1

  • C. 

   0.3 – 0.1

  • D. 

   0.03 – 0.07

 • 6. 
  תמיסת אקטיכלור טובה לשימוש
  • A. 

   כל הזמן.

  • B. 

   שימוש ולאחר מכן השמדתה.

  • C. 

   למשך שבוע.

  • D. 

   במיכל פתוח 24 שעות, מיכל סגור עד שבוע ימים כולל רישום תאריך הכנה.

 • 7. 
  מכונת גמברו אשר אינה נמצאת בשימוש שוטף (ואוחסנה במכון הוא לזמן בלתי ידוע) יש לנקוט באמצעים הבאים:
  • A. 

   חיטוי בהרתחה – פעם בשבוע.

  • B. 

   חיטוי בכלור – פעם בחודש.

  • C. 

   לפני שימוש נדרש חיטוי נוסף בהרתחה.

  • D. 

   דגימת מים לספירה כללית תבוצע פעם בחודש.

  • E. 

   כל התשובות נכונות.

 • 8. 
  חיטוי של  זקיפי הביוב יעשה כך :
  • A. 

   לפי הצורך .

  • B. 

   לפי דרישת המנהלת.

  • C. 

   שלוש פעמים בשבוע עם תחילת העבודה.

  • D. 

   פעמיים בחודש בימי שישי בסיום העבודה

 • 9. 
  באלו מקרים אין להדליק מכונות בפתיחת יחידה: 
  • A. 

   בערכי כלור במערכת מים לדיאליזה גבוהים מ-0.1 .

  • B. 

   בערכי מוליכות גבוהים מ40-מיקרו סימנס .

  • C. 

   בערכי קשיות גבוהים מ- 4 די

  • D. 

   כל התשובות נכונות.

 • 10. 
  הפסקת חשמל יזומה תבוצע:
  • A. 

   פעם בחודש בסיום יום עבודה.

  • B. 

   פעם בשבוע בתחילת יום עבודה.

  • C. 

   פעם בשבוע בסוף יום עבודה רצוי ביום שישי.

  • D. 

   פעם בשבוע מתחילת החורף.

 • 11. 
  הוראה למתן טיפול תרופתי כוללת הכול פרט ל:
  • A. 

   שם התכשיר במלואו ודרך המתן.

  • B. 

   תאריך שעת מתן ההוראה ומשך המתן.

  • C. 

   רגישות החולה לתרופה.

  • D. 

   מינון ותדירות מתן התרופה.

 • 12. 
  בטעות בניהול הטיפול התרופתי, הכול נכון פרט ל:
  • A. 

   תדווח ע"י המטפל עצמו או ע"י מאתר הטעות.

  • B. 

   תדווח רק אם נגרם נזק למטופל.

  • C. 

   תתועד ברשומת החולה ובדו"ח אירוע חריג.

  • D. 

   יבוצע תחקיר ע"י מנהלת המכון, הן לאחות המבצעת והן לאחות המבקרת.

 • 13. 
  מה התשובה הלא נכונה בנוגע לרחיצת ידיים:
  • A. 

   רחיצת ידיים תעשה לפני לבישת כפפות ולאחר הסרתן.

  • B. 

   חיטוי ידיים נקיות ע"י ספטול אינו מהווה תחליף לרחיצת ידיים.

  • C. 

   רחיצת ידיים לאחר הסרת כפפות תעשה גם במהלך טיפול באותו חולה במעבר בין אתרי גוף שונים.

  • D. 

   יש לחטא ידיים בספטול לפני לבישת כפפות ולאחר הסרתן.

 • 14. 
  באלו מצבים יש ללבוש מסיכה ומשקפי מגן:
  • A. 

   בטיפול בחולים עם זיהומים בדרכי הנשימה המועברים בהדבקה טיפתית.

  • B. 

   בטיפול בחולים נשאים של חיידק עמיד בלבד.

  • C. 

   בכל פעולה פולשנית בה קיימת סכנה של חשיפה לדם או לנוזלי גוף.

  • D. 

   תשובות א' ו- ג' נכונות.

 • 15. 
  באילו מצבים תבצע/י חיטוי בקלין קארט איי
  • A. 

   בסוף כל משמרת מטופלים.

  • B. 

   לאחר שימוש במכונת דיאליזה המיועדות לחולים נשאי וירוס הפטיטיס בי ו סי.

  • C. 

   פעם בשבוע כרוטינה.

  • D. 

   במקרה של תקלה טכנית במכונת הדיאליזה.

 • 16. 
  מה התשובה הלא נכונה לגבי חיטוי מכונת הדיאליזה עם קלין קארט איי
  • A. 

   חיטוי עם קלין קארט איי עושים פעם בשבוע.

  • B. 

   אחרי החיטוי עם קלין קארט איי צריך לעשות הרתחה .

  • C. 

   אחרי שמוציאים את מקלון ה קלין קארט איי אפשר לכבות את מכשיר הדיאליזה.

  • D. 

   לא צריך לבדוק שארית כלור אחרי החיטוי.

 • 17. 
  מה נכון בקשר לחיטוי זקיפי ביוב :
  • A. 

   חיטוי זקיפי ביוב עושים פעם בשבוע.

  • B. 

   כששמים כדורי כלור צריך להשתמש באמצעי זהירות-מסיכה משקפי מגן וכפפות .

  • C. 

   צריך להניח כדור כלור אחד בלבד.

  • D. 

   חיטוי זקיפי ביוב עושים בתחילת המשמרת.

 • 18. 
  במקרה של הפסקת מים הנמשכת 6 שעות והלאה או במקרה של ריקון מיכל האגירה יש לנקוט בפעולות הבאות:
  • A. 

   לדגום ממערכת מים לדיאליזה לאלקטרוליטים, ספירה כללית ופסאודומונס.

  • B. 

   לדווח למשרד הראשי, נפרומד, מנהלת הסניף ולמנהל הרפואי.

  • C. 

   להיערך לשינוי במשמרות המטופלים הבאות.

  • D. 

   כל התשובות נכונות .

 • 19. 
  במקרה של תקלה בלוח חשמל אשר גורמת להפסקת חשמל יש לבדוק  את תקינות המערכות הבאות:
  • A. 

   לוח התראת מערכת מים בעמדת אחות.

  • B. 

   כל מכשיר חשמלי אשר היה מחובר בעת התקלה לחשמל.

  • C. 

   לוח התראת מערכת חמצן.

  • D. 

   כל התשובות נכונות.

 • 20. 
  איזה מהאירועים הבאים אינו מוגדר כאירוע חריג אשר מחייב דיווח:
  • A. 

   סט פגום \דליפת דם מהסט.

  • B. 

   שוק אנפילקטי.

  • C. 

   עזיבת חולה ללא קבלת טיפול על דעתו.

  • D. 

   כל הנ"ל מוגדרים כאירועים חריגים.

Back to Top Back to top