ค่านิยมหลัก 12 ประการ
26 Questions
ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 297  ค่านิยมหลัก 12 ประการ โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโดยใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com