ภาษาอังกฤษและการสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ชุด 3 โดย อ.นิกร

109 Questions | Total Attempts: 668

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 12  3 .

ข้อสอบออนไลน์ ชุด 299  ภาษาอังกฤษและการสร้างนิ มของคนไทย 12 ประการ ชุด 3 โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  The core values of Thailand for a few reasons.
  • A. 

   Ten

  • B. 

   Eleven

  • C. 

   Twelve

  • D. 

   Thirteen

 • 2. 
  Values that will help reduce fraud.
  • A. 

   Always seeking to learn, both directly and indirectly.

  • B. 

   Honesty, patience, and sacrifice in the cause of good things for the common good.

  • C. 

   Thailand magnificent cultural

  • D. 

   Maintain moral integrity Hope to others Generous and Share

 • 3. 
  Minimal skills necessary for managers.
  • A. 

   Dicision

  • B. 

   Planning

  • C. 

   Liaison

  • D. 

   Organization

 • 4. 
  Management skills are most important for small schools.
  • A. 

   Human skill

  • B. 

   Technical skill

  • C. 

   Conceptual skill

  • D. 

   Decision skill

 • 5. 
  Your school is a medium schools. Classes from kindergarten to grade. 3 teachers and 13 students in urban communities. Students have the problem of addiction. And sexual The school-age As an executive, you can create any value to this school.
  • A. 

   Thailand magnificent cultural

  • B. 

   The love of religious monarchy.

  • C. 

   Maintain moral integrity Hope to others Generous and Share

  • D. 

   Discipline, respect for the law, the less respect as adults.

 • 6. 
  If you have been packed into the school administrators have 12 students, 1 teacher to teach the people you like.
  • A. 

   Class teaching

  • B. 

   Multi-class teaching

  • C. 

   For teachers of clerical work.

  • D. 

   Let teachers teach from the education area.

 • 7. 
  Which is the most accurate
  • A. 

   The teacher is responsible for teaching

  • B. 

   Management is the responsibility of everyone.

  • C. 

   Development of students is the responsibility of everyone.

  • D. 

   Education only makes good people.

 • 8. 
   The development of education in today's match any point.
  • A. 

   It’s never too late to mend.

  • B. 

   Make hay while the sun shines.

  • C. 

   Don’t cross a bridge until you come to it.

  • D. 

   A bad workman always blames his tools.

 • 9. 
  Sufficiency Economic match any.
  • A. 

   A bird in hand is worth two in the bush.

  • B. 

   Half a loaf is better than none.

  • C. 

   To lock the stable door after the horse is stolen.

  • D. 

   To eat one's cake and have it too

 • 10. 
  What not to do
  • A. 

   Apple of sodom

  • B. 

   Still water runs deep

  • C. 

   Prevention is better than cure

  • D. 

   To eat one's cake and have it too

 • 11. 
  Take what is given to matching the right.1 is a teaching and learning.2 is to study3 is to provide an environment4 is the Office5 is a visionaryQuestion "students"
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 12. 
  Take what is given to matching the right.1 is a teaching and learning.2 is to study3 is to provide an environment4 is the Office5 is a visionaryQuestion "teacher"
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 13. 
  Take what is given to matching the right.1 is a teaching and learning.2 is to study3 is to provide an environment4 is the Office5 is a visionaryQuestion "executive"
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 14. 
  Take what is given to matching the right.1 is a teaching and learning.2 is to study3 is to provide an environment4 is the Office5 is a visionaryQuestion "Personnel Education"
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 15. 
  Take what is given to matching the right.1 is a teaching and learning.2 is to study3 is to provide an environment4 is the Office5 is a visionaryQuestion "Admin"
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 16. 
  Take what is given to matching the right.1 is an art teacher2 is a kindergarten student3 is a primary school student4 is a high school student5 is educational personnel6 is Deputy Headmaster.Question "organized academic"
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   6

 • 17. 
  Take what is given to matching the right.1 is an art teacher2 is a kindergarten student3 is a primary school student4 is a high school student5 is educational personnel6 is Deputy Headmaster.Question, "sang the national anthem"
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 18. 
  Take what is given to matching the right.1 is an art teacher2 is a kindergarten student3 is a primary school student4 is a high school student5 is educational personnel6 is Deputy Headmaster.Question, "garbage in the community."
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 19. 
  Take what is given to matching the right.1 is an art teacher2 is a kindergarten student3 is a primary school student4 is a high school student5 is educational personnel6 is Deputy Headmaster.Question, "the college."
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 20. 
  Take what is given to matching the right.1 is an art teacher2 is a kindergarten student3 is a primary school student4 is a high school student5 is educational personnel6 is Deputy Headmaster.Question "community work"
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 21. 
  Take what is given to matching the right.1 is an art teacher2 is a kindergarten student3 is a primary school student4 is a high school student5 is educational personnel6 is Deputy Headmaster.Question "HR"
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 22. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion "curriculum"
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 23. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion "research to improve the quality of education in schools."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 24. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion "of teaching and learning in schools."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 25. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion "educational supervision".
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 26. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion "Guidance"
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 27. 
   Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion, "Development of quality assurance and standards of education."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 28. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion "book selection Textbooks for use in schools. "
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 29. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion: "The development and use of technology to education."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 30. 
   Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion, "Approval of the budget to be allocated."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 31. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion "resource mobilization and investment in education."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 32. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestions "management resources for education."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 33. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion "Planning Package"
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 34. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion "to get the money to keep the money. And paying "
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 35. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestions on "Create an account or provide registration forms and reports."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 36. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion "planning the workforce."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 37. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion, "the nomination and appointment."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 38. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion "operation on the salary."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 39. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion "goodbye" option.
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 40. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion, "Evaluation of the performance."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 41. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion, "the disciplinary proceedings and sanctions."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 42. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion, "the appeals and grievances."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 43. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion "promoting professional standards and ethics."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 44. 
   Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion: "Research for Development Policy and Planning".
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 45. 
   Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion: "The development of performance standards."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 46. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion "Technology for Education".
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 47. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion "Student"
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 48. 
   Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion "to mobilize resources for education."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 49. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion "publicity and education."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 50. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion, "the agency's internal control system."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 51. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestions "approach to the event to modify the behavior of punishment."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 52. 
  Read the sentence or order given text. If true, Answer 1 Answer 2 is false.Question, "creating value to students is the responsibility of everyone."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

 • 53. 
  Read the sentence or order given text. If true, Answer 1 Answer 2 is false.Question "good student must have both a moral and values".
  • A. 

   1

  • B. 

   2

 • 54. 
  Read the sentence or order given text. If true, Answer 1 Answer 2 is false.Question "moral imperative for students in the pursuit of knowledge is diligence."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

 • 55. 
  Read the sentence or order given text. If true, Answer 1 Answer 2 is false.Question "Students are adept not require any discipline."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

 • 56. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 57. 
  Read the sentence or order given text. If true, Answer 1 Answer 2 is false.Question, "the goal of education is a good student and is in good society with happiness."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

 • 58. 
  Read the sentence or order given text. If true, Answer 1 Answer 2 is false.Question "teacher will work only when the morale of the executive".
  • A. 

   1

  • B. 

   2

 • 59. 
  Read the sentence or order given text. If true, Answer 1 Answer 2 is false.The question "Should teachers to teach students according to their aptitude and majors."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

 • 60. 
  Read the sentence or order given text. If true, Answer 1 Answer 2 is false.Question "good teacher lesson plans to write and record the results after teaching".
  • A. 

   1

  • B. 

   2

 • 61. 
  Read the sentence or order given text. If true, Answer 1 Answer 2 is false.Question "good administrators do not need to have any principles."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

 • 62. 
  Read the sentence or order given text. If true, Answer 1 Answer 2 is false.Question "good administrators to be in large schools only."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

 • 63. 
  Read the sentence or order given text. If true, Answer 1 Answer 2 is false.Question, "school board Are obliged to consider the salary for teachers. "
  • A. 

   1

  • B. 

   2

 • 64. 
  Read the sentence or order given text. If true, Answer 1 Answer 2 is false.Question, "the commander of the teachers in the schools is the director of the school."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

 • 65. 
  Read the sentence or order given text. If true, Answer 1 Answer 2 is false.The question "who put policy into practice in schools is a real teacher."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

 • 66. 
  This  is  a  booK......   (After the sentence is marked)
  • A. 

   Question mark

  • B. 

   Full stop

  • C. 

   Comma

  • D. 

   Exclamation mark

 • 67. 
  Any written incorrectly
  • A. 

   A teacher

  • B. 

   An hour

  • C. 

   A sky

  • D. 

   The lunch

 • 68. 
  Any changes must be
  • A. 

   A book - books

  • B. 

   A wife - wives

  • C. 

   A radio -radioed

  • D. 

   A child - children

 • 69. 
  Any mistakes
  • A. 

   They are children

  • B. 

   I drink two Cokes

  • C. 

   The echoes come from the radios

  • D. 

   A tree has many leaves

 • 70. 
  I am going ..........hours.
  • A. 

   My

  • B. 

   I

  • C. 

   You

  • D. 

   A

 • 71. 
  What sort have been possible.
  • A. 

   He the teacher to spoke politely

  • B. 

   He spoke politely to the teacher

  • C. 

   He spoke to the teacher politely

  • D. 

   The teacher spoke to the politely

 • 72. 
  English is ................than Thai.
  • A. 

   Difficult

  • B. 

   More difficult

  • C. 

   Most difficult

  • D. 

   Difficult more

 • 73. 
  Prayut is a student . ...............is diligent.
  • A. 

   He

  • B. 

   She

  • C. 

   His

  • D. 

   Her

 • 74. 
  The teacher stands............the blackboard.
  • A. 

   Befor

  • B. 

   Bebind

  • C. 

   In front of

  • D. 

   Inside

 • 75. 
  ................ girls do they weigh more than 80 kilo? 
  • A. 

   How

  • B. 

   Many

  • C. 

   How many

  • D. 

   How much

 • 76. 
  ................ a hospital near here.
  • A. 

   THe

  • B. 

   Ther

  • C. 

   There is

  • D. 

   There are

 • 77. 
  Please give me ...........books.
  • A. 

   The

  • B. 

   A

  • C. 

   Some

  • D. 

   Any

 • 78. 
  He..............school at 9 p.m. yesterday.
  • A. 

   Have

  • B. 

   Had

  • C. 

   Has

  • D. 

   His

 • 79. 
  When will you have the last examination?
  • A. 

   In March.

  • B. 

   In May.

  • C. 

   In October

  • D. 

   In December.

 • 80. 
  Why do you come to school late?
  • A. 

   I eat too much.

  • B. 

   I will read New.

  • C. 

   I have a stomachache.

  • D. 

   I feed my dog.

 • 81. 
  Which misread
  • A. 

   Fifteen multiplied by four is sixty.

  • B. 

   House number 27/86 mean Two-seven or eight - six.

  • C. 

   Forty divided by five is eight.

  • D. 

   08 9214 3715 mean " o-eight-nine-two-one-four-three-seven-one-five.

 • 82. 
  What changed into negative sentences. " ํI like to learn English."
  • A. 

   I do not like to learn English.

  • B. 

   You not like to learn English .

  • C. 

   I am not like to learn English.

  • D. 

   You not like to learn English.

 • 83. 
  Everybody ..............working.
  • A. 

   Is

  • B. 

   Am

  • C. 

   Are

  • D. 

   Were

 • 84. 
  I   am    to   England    goinng       go     to   next  week.1                   2               3             4      5          6
  • A. 

   6 - 1 - 3- 2 - 5- 4

  • B. 

   6 - 2 - 1 - 3 - 5 - 4

  • C. 

   1 - 3 - 5 - 4 - 2 - 6

  • D. 

   1 - 3 - 5 - 4- 2 - 6

 • 85. 
  Prayut   you  are  going  to  collect?
  • A. 

   2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1

  • B. 

   1 - 3 - 4 -5 - 6 -2

  • C. 

   1 - 2- 3 - 4 - 5 - 6

  • D. 

   3 - 2- 4 - 5 - 6 -1

 • 86. 
  Tom    going    to  see    her      is    parent  1        2           3             4      5        6
  • A. 

   1 - 5 - 2 - 3 - 4 - 6

  • B. 

   4 - 6 - 5 -2 - 3 - 1

  • C. 

   4 - 1 - 5 - 2 - 3 - 6

  • D. 

   1 - 6 - 5 - 2 - 3 - 4

 • 87. 
  is    he     going   to  see  a  teacher.  1      2         3       4    5        6
  • A. 

   2 - 1- 3 - 4 - 5 - 6

  • B. 

   1 - 2 -3 - 4 - 5 - 6

  • C. 

   6 - 1 -3 - 4 - 5 - 2

  • D. 

   6 - 1 -2 -3 - 4 - 5

 • 88. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 89. 
  Yesterday , it ................very  hard.
  • A. 

   Ia raining

  • B. 

   Rained

  • C. 

   Will rain

  • D. 

   Rains

 • 90. 
  My sister ..................the  books  every  day.
  • A. 

   Read

  • B. 

   Is reading

  • C. 

   Reads

  • D. 

   Will read

 • 91. 
  Read the dialogue and answer questions Tuew  :  what does your father  like to do on saturday?Sob    :  He likes to cook.Tuew  :  Do you like to cook?Sob    :  No , I like to read sport books.Who likes to cook 
  • A. 

   Tuew is father.

  • B. 

   Sob is father.

  • C. 

   Tuew

  • D. 

   Sob

 • 92. 
  Does Sob like to cook?
  • A. 

   Yes, he does.

  • B. 

   Yes, he likes.

  • C. 

   No, he likes to cook.

  • D. 

   No, he likes to read.

 • 93. 
  What does "cook" mean ?
  • A. 

   To eat food.

  • B. 

   To buy food.

  • C. 

   To make food.

  • D. 

   To sell food.

 • 94. 
  Where can we see the teacher?
  • A. 

   On the road.

  • B. 

   On the boat.

  • C. 

   In the school.

  • D. 

   In the hospital.

 • 95. 
  Tuewsob is going to the marget to buy some food. He has two hundred bath. He want to buy two kilos of  fish , half a kilo of vegetables, a dozen eggs and one and a half kilos of mangosteens. Fish is twenty bath a kilos, vegtables are eighteen bath a kilo , eggs are twenty-two bath a dozen and mangosteens are twenty-six bath a kilo.Where is Tuewsob going?
  • A. 

   School.

  • B. 

   Market.

  • C. 

   Temple.

  • D. 

   Hospital

 • 96. 
  How much fish does Tuewsob buy?
  • A. 

   Two kilos.

  • B. 

   Half a kilo.

  • C. 

   A dozen.

  • D. 

   One and a half kilo.

 • 97. 
  How many things does she buy ?
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 98. 
  How much money does she give the merchants?
  • A. 

   77

  • B. 

   90

  • C. 

   110

  • D. 

   119

 • 99. 
  How much change will Tuewsob have?
  • A. 

   80

  • B. 

   90

  • C. 

   123

  • D. 

   143

 • 100. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 101. 
  What is behind the school?
  • A. 

   River

  • B. 

   Stadium

  • C. 

   Hospital

  • D. 

   Bank

 • 102. 
  Where is 7-mall ?
  • A. 

   Opsosite the trainstation.

  • B. 

   Behind the hospital.

  • C. 

   In front of the train station.

  • D. 

   Near the bank.

 • 103. 
  Where is Tuewsob ' house ?
  • A. 

   Opposite the Mall.

  • B. 

   Near the hospital.

  • C. 

   On Suranaree Road.

  • D. 

   In front of the food shop.

 • 104. 
  What is next to the clinic ?
  • A. 

   Hospital.

  • B. 

   Wat Nok.

  • C. 

   Wat Nai.

  • D. 

   Tuewsob ' s house.

 • 105. 
  Does the food shop behind the coffee bank ?
  • A. 

   Yes , it does.

  • B. 

   No, it doesn't.

  • C. 

   Yes, it is

  • D. 

   No, it isn' t.

 • 106. 
  November 12, 2014, at 1845hrs (local time), Gen. Prayut Chan-o-cha, Prime Minister, had a bilateral talk with Mr. Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations during his attendance at the 25th ASEAN Summit in Naypyidaw, Republic of the Union of Myanmar. Capt. Yongyuth Mayalarp, M.D., Government Spokesperson, revealed gist of the meeting as follows:The UN Secretary General expressed his pleasure to meet with the Prime Minister after his earlier meeting with Deputy PM and Foreign Minister Gen. Tanasak Patimapragorn at the 69th Session of the UN General Assembly, and was well clarified on Thailand’s political situation.The UN Secretary General also mentioned Thailand’s role in an international stage, for instance, its hosting of the public-health ministerial meeting under the ASEAN Plus Three framework on Ebola epidemic, and its participations in UN’s peacekeeping operations.PM Prayut thanked the UN Secretary General, and explained the need for National Council for Peace and Order (NCPO) to take control of state administration that the situation then was getting more violent and combat weapons were used. The Thai Government intends to maintain order with public safety as first priority. It is now at the 2nd stage of its Roadmap, which is to set up a government who would administer the country in accordance with regular Code of Administration of State Affairs, to push forward national reform in 11 areas, and to develop sustainable democracy. Thailand still upholds and adheres to international obligations.On the cooperation with UN, Thailand has constantly participated in UN peacekeeping and security missions. Since 1950, the country has dispatched over 20,000 personnel to take part in over 20 peacekeeping operations of the United Nations. Thailand pledged to continue to be an active UN member." Related articles from a few people." 
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 107. 
  There are few organizations that have been mentioned.
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 108. 
  Disease discussed in an article titled, however.
  • A. 

   AIDS

  • B. 

   Ebola epidemic

  • C. 

   Influenza

  • D. 

   Cholera

 • 109. 
  Such articles Relating to any matter most
  • A. 

   ASEAN Summit

  • B. 

   NCPO

  • C. 

   AEC

  • D. 

   ASCC