ภาษาอังกฤษและการสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ชุด 3 โดย อ.นิกร

109 Questions | Total Attempts: 675

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 12  3 .

ข้อสอบออนไลน์ ชุด 299  ภาษาอังกฤษและการสร้างนิ มของคนไทย 12 ประการ ชุด 3 โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  The core values of Thailand for a few reasons.
  • A. 

   Ten

  • B. 

   Eleven

  • C. 

   Twelve

  • D. 

   Thirteen

 • 2. 
  Values that will help reduce fraud.
  • A. 

   Always seeking to learn, both directly and indirectly.

  • B. 

   Honesty, patience, and sacrifice in the cause of good things for the common good.

  • C. 

   Thailand magnificent cultural

  • D. 

   Maintain moral integrity Hope to others Generous and Share

 • 3. 
  Minimal skills necessary for managers.
  • A. 

   Dicision

  • B. 

   Planning

  • C. 

   Liaison

  • D. 

   Organization

 • 4. 
  Management skills are most important for small schools.
  • A. 

   Human skill

  • B. 

   Technical skill

  • C. 

   Conceptual skill

  • D. 

   Decision skill

 • 5. 
  Your school is a medium schools. Classes from kindergarten to grade. 3 teachers and 13 students in urban communities. Students have the problem of addiction. And sexual The school-age As an executive, you can create any value to this school.
  • A. 

   Thailand magnificent cultural

  • B. 

   The love of religious monarchy.

  • C. 

   Maintain moral integrity Hope to others Generous and Share

  • D. 

   Discipline, respect for the law, the less respect as adults.

 • 6. 
  If you have been packed into the school administrators have 12 students, 1 teacher to teach the people you like.
  • A. 

   Class teaching

  • B. 

   Multi-class teaching

  • C. 

   For teachers of clerical work.

  • D. 

   Let teachers teach from the education area.

 • 7. 
  Which is the most accurate
  • A. 

   The teacher is responsible for teaching

  • B. 

   Management is the responsibility of everyone.

  • C. 

   Development of students is the responsibility of everyone.

  • D. 

   Education only makes good people.

 • 8. 
   The development of education in today's match any point.
  • A. 

   It’s never too late to mend.

  • B. 

   Make hay while the sun shines.

  • C. 

   Don’t cross a bridge until you come to it.

  • D. 

   A bad workman always blames his tools.

 • 9. 
  Sufficiency Economic match any.
  • A. 

   A bird in hand is worth two in the bush.

  • B. 

   Half a loaf is better than none.

  • C. 

   To lock the stable door after the horse is stolen.

  • D. 

   To eat one's cake and have it too

 • 10. 
  What not to do
  • A. 

   Apple of sodom

  • B. 

   Still water runs deep

  • C. 

   Prevention is better than cure

  • D. 

   To eat one's cake and have it too

 • 11. 
  Take what is given to matching the right.1 is a teaching and learning.2 is to study3 is to provide an environment4 is the Office5 is a visionaryQuestion "students"
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 12. 
  Take what is given to matching the right.1 is a teaching and learning.2 is to study3 is to provide an environment4 is the Office5 is a visionaryQuestion "teacher"
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 13. 
  Take what is given to matching the right.1 is a teaching and learning.2 is to study3 is to provide an environment4 is the Office5 is a visionaryQuestion "executive"
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 14. 
  Take what is given to matching the right.1 is a teaching and learning.2 is to study3 is to provide an environment4 is the Office5 is a visionaryQuestion "Personnel Education"
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 15. 
  Take what is given to matching the right.1 is a teaching and learning.2 is to study3 is to provide an environment4 is the Office5 is a visionaryQuestion "Admin"
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 16. 
  Take what is given to matching the right.1 is an art teacher2 is a kindergarten student3 is a primary school student4 is a high school student5 is educational personnel6 is Deputy Headmaster.Question "organized academic"
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   6

 • 17. 
  Take what is given to matching the right.1 is an art teacher2 is a kindergarten student3 is a primary school student4 is a high school student5 is educational personnel6 is Deputy Headmaster.Question, "sang the national anthem"
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 18. 
  Take what is given to matching the right.1 is an art teacher2 is a kindergarten student3 is a primary school student4 is a high school student5 is educational personnel6 is Deputy Headmaster.Question, "garbage in the community."
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 19. 
  Take what is given to matching the right.1 is an art teacher2 is a kindergarten student3 is a primary school student4 is a high school student5 is educational personnel6 is Deputy Headmaster.Question, "the college."
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 20. 
  Take what is given to matching the right.1 is an art teacher2 is a kindergarten student3 is a primary school student4 is a high school student5 is educational personnel6 is Deputy Headmaster.Question "community work"
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 21. 
  Take what is given to matching the right.1 is an art teacher2 is a kindergarten student3 is a primary school student4 is a high school student5 is educational personnel6 is Deputy Headmaster.Question "HR"
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 22. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion "curriculum"
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 23. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion "research to improve the quality of education in schools."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 24. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion "of teaching and learning in schools."
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 25. 
  Take what is given to matching the right.1 is a faculty member2 is a budget3 is a party4 is a general managementQuestion "educational supervision".
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

Back to Top Back to top