ภาษาอังกฤษและการสร้างค่านิยม 12 ประการ ชุด 2 โดย ติวสอบดอทคอม

16 Questions | Total Attempts: 580

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 12  2

ข้อสอบออนไลน์ ชุด 298  ภาษาอังกฤษและการสร้างนิ มของคนไทย 12 ประการ ชุด 2 โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  Today (12 November 2557) at 18.45 hrs., Local time. Gen. Prayuth Chan-ocha bilateral meeting with Prime Minister of the United Nations Secretary-General Ban Ki-moon. During the 25th ASEAN Summit held in Snape Yid the Republic of the Cook. After the captain discuss Prime Minister Yongyuth Maiyalap. Statement concluded Summarized as follows:Secretary General of the United Nations is to meet the Prime Minister. Previously met with Gen. Tanasak Patimapragorn Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs. During the UN General Assembly in New York to understand the political situation in Thailand even more.UN Secretary-General also discussed the role in the international arena, such as Thailand Thailand to host ASEAN Plus Three Health Ministers. On the outbreak of the Ebola virus. Participation in UN peacekeeping operations in the past.On occasion, the Prime Minister thanked the Secretariat of the United Nations has described the situation in Thailand and the reasons and the need to take over the country. Due to internal conflicts with use of a weapon of war. And tend to be more severe. Makes it necessary to take over the situation. Thailand Government's commitment to maintain peace and order. With regard to public safety as a priority. Now in the second stage of the Action Plan (Roadmap) is the government and the government's normal procedures. Accelerate the reform and development of 11 sustainable democracy. Thailand is committed and ready to fulfill his covenant with numerous national and international in its entirety.For cooperation with the UN Thailand has been involved in issues of peace and security by continuously since 1950, Thailand has sent personnel men than 20,000 people participated in UN peacekeeping operations Thailand with over 20 members strong. the next UNQUESTION  "From the above article relating to any matter most."
  • A. 

   Leader

  • B. 

   Leadership

  • C. 

   Asean

  • D. 

   UN Secretary-General

 • 2. 
  The article does not mention
  • A. 

   President

  • B. 

   Bilateral

  • C. 

   Prime Minister of the United Nations Secretary-General

  • D. 

   Deputy prime minister

 • 3. 
  Thailand will host the ASEAN Plus Three Health Ministers on any subject.
  • A. 

   Ebola virus.

  • B. 

   Aids

  • C. 

   Influenza

  • D. 

   Diphtheria

 • 4. 
  Use the following question 4-6.AEC is derived from. Association of Southeast Asian Nations (The Association of South East Asian Nations: ASEAN) was established by the Bangkok Declaration (Bangkok Declaration) on August 8, 2510, with the founding first five countries, namely Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand later. 2527, Brunei was a member of the 2538 Vietnam, joining later in 2540, Laos and Myanmar to participate and the year 2542, Cambodia has joined as the 10th member led the ASEAN economies, large regions with a combined population of almost. 500 millionThen, in the 9th ASEAN Summit in Indonesia on 7 Oct 2546 ASEAN leaders agreed to establish the ASEAN (ASEAN Community), which consists of three main pillars.1. AEC (Asean Economic Community: AEC).2. ASEAN Socio-Cultural Community (Socio-Cultural Pillar)3. ASEAN Security Community (Political and Security Pillar).ASEAN's motto is "One Vision, One Identity, One Community." One Vision. One identity, one communityThe original target was set up in 2563, but later agreed to delay as soon as 2558, and a significant step towards this is to prepare the Declaration of ASEAN (ASEAN Charter) which has been in force since December 2552. of enhancing the cooperation of ASEAN into a new dimension in community building. It has a strong legal and organizational support to the implementation of these goals by the year 2558.Current ASEAN members include 10 countries, including Thailand, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Vietnam, Laos, Cambodia, Brunei.Column the ASEAN Economic Community (ASEAN Economic Community, or AEC) in 2558, so that ASEAN has to move goods, services, investment, skilled workers freely and capital liberalization up to the year 2550, ASEAN has prepared a blueprint for the establishment. ASEAN Economic Community (AEC Blueprint) is an integrated plan for the economy, provides an overview of the head to the AEC, which consists of Economic various areas along the length of clarity in implementing various measures to achieve this year. 2558, as well as the flexibility to meet the member states have agreed in advance.Future AEC is the ASEAN + 3. It will increase China, South Korea and Japan to be with him. And further, it will have to negotiate with China, ASEAN + 6, Korea, Japan, Australia, New Zealand and India next.question "AEC caused by anything"
  • A. 

   Bangkok Declaration

  • B. 

   Agreement

  • C. 

   Cooperation

  • D. 

   Relationship

 • 5. 
  8 August 2558, ASEAN last few years.
  • A. 

   Forty-five

  • B. 

   Forty-six

  • C. 

   Forty-seven

  • D. 

   Forty-eight

 • 6. 
  Any non-member ASEAN
  • A. 

   Brunei

  • B. 

   Vietnam

  • C. 

   China

  • D. 

   Myanmar

 • 7. 
  3 main loop conditions 2  A summary of the economy, it is sufficient to understand easily summarized as follows.To answer questions 7-9 3 loop is composed of the middle way.            Loop 1 is modest means moderation in everything. The fit is not too much or how little means without hurting themselves. Or others in trouble            Loop 2 is a realistic means to decide on the level of self-sufficiency. Must be rationally based on the factors involved. And the result is expected to occur by the action it carefully.            Loop 3 is a great immunity in itself means to be ready to impact and change the information. To occur with regard to the possibility of situations. Are expected to occur in the future, both near and far.   2. Sufficient conditions as such.             Condition 1 Condition knowledge is knowledgeable about. Related academic all-round way. Providence to put knowledge into consideration for those links. To engage in careful planning and procedures. contain moral Are aware of the moral Honesty And with patience, perseverance, wisdom of life.             Condition 2 conditions are aware of the moral virtues. They are honest and have patience with perseverance, wisdom of life.   "Sufficiency Economy principle that truth really is possible. Framework of philosophical focus on stability and sustainability of development. An important feature is that it can be applied on all levels. As well as to focus on the word suffice. That consists of limiting the Lange. Have better immunity in Under the terms of the decisions and activities that rely on knowledge of the terms and conditions prevailed. "   "If all parties understand the definition of the concept of sufficiency economy clearly then. It is much easier to adhere to the application. And will lead to a result that is expected to be a balanced and sustainable development. With the changes in all aspects. Economic, social, environmental knowledge and technology. "...question "3 sts, 2 conditions likely to occur at all."
  • A. 

   Thailand

  • B. 

   English

  • C. 

   Lao

  • D. 

   Chaina

 • 8. 
  The costs and savings associated with the most.
  • A. 

   Loop 1

  • B. 

   Loop 2

  • C. 

   Condition 1

  • D. 

   Condition 2

 • 9. 
  What is the philosophy of Economics.Sufficiency
  • A. 

   Love

  • B. 

   Modesty

  • C. 

   Rationality

  • D. 

   Immunization

 • 10. 
  To answer questions 10-12Video sharing has become the town. For today, gone After posting a video girl case Thieves steal trigger the "younger hunters Wheel" by the video that has been abused to steal "trigger," which is under the "sticky chicken" for just 30 baht to. recently bought from a regular store. And was placed in a bike basket. First Drop into seven states. When the chicken fried rice purchased was gone watch (read additional resection! Plug trigger clips Why do not mind sharing thump ...?).After the video has been shared broadly in the social world. Hard to make a pity to the audience now. When the clip is out soon. I have another video of a fun with the audience as well as trigger remixes from YouTube member named FxckMondayZ this to rap it too much. There may be some profanity Please log in to watch.question  "The paper is concerned with the most."
  • A. 

   Thief

  • B. 

   Poverty

  • C. 

   Unlawful

  • D. 

   Forgetfulness

 • 11. 
  The hero of the story seems to mean.
  • A. 

   "sticky chicken"

  • B. 

   Sticky rice

  • C. 

   Jasmine Rice

  • D. 

   Corn

 • 12. 
  Chicken and sticky rice for a few baht
  • A. 

   Fifteen Baht

  • B. 

   Twenty-five baht

  • C. 

   Thirty Baht

  • D. 

   Thirty-five baht

 • 13. 
  What is the name of the picture.
  • A. 

   Longevity

  • B. 

   I have put my life

  • C. 

   Life is a journey

  • D. 

   I need a goal

 • 14. 
  If this happens at your school. How well do
  • A. 

   Dormant

  • B. 

   Creating Awareness

  • C. 

   Budget request

  • D. 

   Funding

 • 15. 
  From the administration by any means.
  • A. 

   PDCA

  • B. 

   TAM

  • C. 

   Strategic Management System

  • D. 

   SBM

 • 16. 
  Top 12 reasons to start creating value from it.
  • A. 

   Self

  • B. 

   Family

  • C. 

   Academy

  • D. 

   Community

Back to Top Back to top