ภาษาอังกฤษและการสร้างนิยมของคนไทย 12 ประการ ชุด 1 โดย ติวสอบดอทคอม ผอ.นิกร เพ็งลี

10 Questions | Total Attempts: 2846

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 12  1  .

ข้อสอบออนไลน์ ภาษาอังกฤษและการสร้างนิ มของคนไทย 12 ประการ ชุด 1 โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  The administration can not enlist.
  • A. 

   SBM

  • B. 

   QCC

  • C. 

   KM

  • D. 

   PDCA

 • 2. 
  Which is not a pillar of the ASEAN.
  • A. 

   ASC

  • B. 

   AEC

  • C. 

   ASCC

  • D. 

   ACSC

 • 3. 
  Is at the heart of education.Is at the heart of education.
  • A. 

   Learner

  • B. 

   Teacher

  • C. 

   Acadamy

  • D. 

   Office of education

 • 4. 
  Which is not the goal of education reform in the second decade.
  • A. 

   Quality

  • B. 

   Chance

  • C. 

   Participation

  • D. 

   Development

 • 5. 
  Who will be the values of the 12 Commandments Thailand to happen to the students.Who will be the values of the 12 Commandments Thailand to happen to the students.
  • A. 

   Teacher

  • B. 

   Administrator

  • C. 

   Parent

  • D. 

   Everyone

 • 6. 
   12 ways to build values should be taught in any course.
  • A. 

   Thai lanquage

  • B. 

   History

  • C. 

   Social studies

  • D. 

   Integrate all subjects

 • 7. 
  Thailand to ASEAN in the year. Any.
  • A. 

   2014

  • B. 

   2015

  • C. 

   2016

  • D. 

   2017

 • 8. 
  What is the best
  • A. 

   Honesty, patience, and sacrifice in the cause of good things for the common good.

  • B. 

   Gratitude to parents, teachers.

  • C. 

   The love of religious monarchy.

  • D. 

   Thailand magnificent cultural

 • 9. 
  The main philosophy of the values of the 12 most respects.
  • A. 

   Learn to understand democratization I have the King as Head of State is required.

  • B. 

   Consciously aware that I do know how to follow His Majesty the King.

  • C. 

   Thailand magnificent cultural

  • D. 

   The love of religious monarchy.

 • 10. 
  One Vision, One Identity, One Community match any of the Top 12 most respects.
  • A. 

   The love of religious monarchy.

  • B. 

   Honesty, patience, and sacrifice in the cause of good things for the common good.

  • C. 

   Gratitude to parents, teachers.

  • D. 

   Maintain moral integrity Hope to others Generous and Share

Back to Top Back to top