Генетика - Музичка гимназија

29 Questions | Total Attempts: 651

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 -


Questions and Answers
 • 1. 
  Како се обележава генотип жена:
  • A. 

   46,XX

  • B. 

   46,XY

  • C. 

   23,XY

  • D. 

   23,XX

 • 2. 
  Како се обележава генотип мушкараца:
  • A. 

   46,XX

  • B. 

   46,XY

  • C. 

   23,XY

  • D. 

   23,XX

 • 3. 
  Оснивач генетике је:
  • A. 

   Ј.Г.Мендел

  • B. 

   Д.И.Мендељејев

  • C. 

   Н.Мендела

  • D. 

   Ј.Менгеле

 • 4. 
  Који се од ових исказа односи на фенотип:
  • A. 

   морфолошке и физиолошке особине једног организма које можемо уочити и посматрати

  • B. 

   два алела за одређену особину су идентична

  • C. 

   скуп наследних чинилаца који улазе у састав ћелијских хромозома једног организма

  • D. 

   два алела за одрађену особину су различита

 • 5. 
  Основна правила наслеђивања су:
  • A. 

   правило слободног комбиновања

  • B. 

   правило растављања

  • C. 

   правило мешања телесних течности

  • D. 

   правило узајамне размене

 • 6. 
  Означи хетерозиготе:
  • A. 

   Ѕѕ

  • B. 

   Оо

  • C. 

   ВВ

  • D. 

   СС

  • E. 

   вв

 • 7. 
  Означи све хомозиготе:
  • A. 

   аа

  • B. 

   ВВ

  • C. 

   Аа

  • D. 

   Ав

 • 8. 
  Данас се са сигурношћу зна да ћелије човека садрже:
  • A. 

   око 30 000 гена

  • B. 

   око 100 000 гена

  • C. 

   око 46 гена

  • D. 

   око 23 гена

 • 9. 
  Мушкарци и жене имају исти број хромозома.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 10. 
  Мушкарци и жене имају исти број гена.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 11. 
  Кариотип човека садржи:
  • A. 

   46 хромозома у телесним ћелијама

  • B. 

   46 хромозома у полним ћелијама

  • C. 

   23 хромозома у соматским ћелијама

  • D. 

   23 хромозома у полним ћелијама

 • 12. 
  Генотип особе са Клинефелтеровим синдромом је:
  • A. 

   47, XXY

  • B. 

   45, ХО

  • C. 

   47, ХХХ

  • D. 

   45, XXY

 • 13. 
  Које су од наведених болести настале као резултат вишка хромозома у ћелијама.
  • A. 

   Даунов синдром

  • B. 

   Клинефелтеров синдром

  • C. 

   Тарнеров синдром

  • D. 

   албинизам

  • E. 

   хемофилија

 • 14. 
  Генетика је наука која проучава:
  • A. 

   како се особине наслеђују, преносе, одржавају, испољавају и мењају

  • B. 

   како се особине кобинују у потомству

  • C. 

   како се телесне течности стапају, мешају и испољавају

  • D. 

   како се особине у потомству мешају, стапају и испољавају

 • 15. 
  Генотип особе са Тарнеровим синдромом је:
  • A. 

   45, ХО

  • B. 

   45, YO

  • C. 

   47, ХХХ

  • D. 

   47, ХХО

 • 16. 
  Далтонизам је особина контролисана генима који се налазе на:
  • A. 

   Х хромозому

  • B. 

   Y хромозому

  • C. 

   22. пару хромозома

  • D. 

   5. пару хромозома

 • 17. 
  Хемофилија је особина контролисана генима који се налазе на:
  • A. 

   Х хромозому

  • B. 

   Y хромозому

  • C. 

   22. пару хромозома

  • D. 

   5. пару хромозома

 • 18. 
  Хомологи хромозоми су:
  • A. 

   парови родитељских хромозома

  • B. 

   основна хромозомска гарнитура

  • C. 

   хромозоми са сестринским хроматидама

  • D. 

   хромозоми у полним ћелијама

 • 19. 
  Постојање наследних чинилаца или гена доказао је:
  • A. 

   Грегор Мендел

  • B. 

   Вотсон и Крик

  • C. 

   Чарлс Дарвин

  • D. 

   Нелсон Мендела

 • 20. 
  Генетичке информације преносе се са генерације на генерацију процесом који се назива:
  • A. 

   репликација ДНК

  • B. 

   транскрипција

  • C. 

   транслација

  • D. 

   трансдукција

 • 21. 
  Пуринске базе су:
  • A. 

   аденин и гуанин

  • B. 

   аденин и тимин

  • C. 

   цитозин и тимин

  • D. 

   цитозин и гуанин

 • 22. 
  Који исказ је тачан:
  • A. 

   ген који условљава хемофилију се налази на Х хромозому

  • B. 

   од албинизма увек оболевају хетерозиготни носиоци мутације

  • C. 

   родитељи патуљастог раста не могу добити потомство нормалног раста

  • D. 

   све наведено је тачно

 • 23. 
  Која је од следећих обољења последица рецесивне мутације на Х хромозому:
  • A. 

   далтонизам

  • B. 

   Клинефелтеров синдром

  • C. 

   албинизам

  • D. 

   Тарнеров синдром

  • E. 

   све наведено је тачно

 • 24. 
  Аутозомно доминантно наслеђују се:
  • A. 

   све наведено је тачно

  • B. 

   срасли прсти

  • C. 

   кратки прсти

  • D. 

   вишепрстост

 • 25. 
  У ком случају девојчица може наследити хемофилију:
  • A. 

   ако су оба родитеља болесна

  • B. 

   ако је мајка носилац, а отац болестан

  • C. 

   ако мајка има хемофилију, а отац је здрав

  • D. 

   ако је мајка носилац, а отац здрав

  • E. 

   ако је мајка здрава и није носилац, а отац болестан

Back to Top Back to top