Kiến Thức Thể Hình Cơ Bản Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
20 Questions
45 Minutes

Trong mục này sẽ bao gồm các câu hỏi dễ với thời gian suy nghĩ dài hơn dành cho các bạn mới tập thể hình có thời gian luyện công, chúc các bạn sẽ gặt hái được nhiều kiến thức thông qua các mục đố vui nhẹ nhàng này.


Please wait...

Previous session detected

Resume Quiz