Odrzavanje I Kolokvijum

155 Questions | Total Attempts: 557

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Odrzavanje I Kolokvijum

Kviz sam napravio radi lakseg savladavanja gradiva i pomogao kolegama.


Questions and Answers
 • 1. 
  Elektroenergetski sistem se u tehnickom smislu sastoji iz 4 celine:
  • A. 

   Proizvodnje, prenosa, eksploatacije i potrosnje

  • B. 

   Proizvodnje, prenosa, distribucije i potrosnje

  • C. 

   Proizvodnje, prenosa, transformacije i potrosnje

 • 2. 
  Deo EES-a Srbije koji se bavi proizvodnjom elektricne energije se sastoji od:
  • A. 

   Hidroelektrana, termoelektrana, elektrana-toplana i elektrana na obnovljive izvore

  • B. 

   Termoelektrana, hidroelektrana i nuklearnih elektrana

  • C. 

   Elektrana na konvencionalne izvore energije

 • 3. 
  Delu EES-a Srbije koji se bavi prenosom elektricne energije pripadaju:
  • A. 

   Dalekovodi nazivnog napona 220 kV i 110 kV i deo dalekovoda 400 kV

  • B. 

   Dalekovodi 400 kV i deo dalekovoda 220 kV

  • C. 

   Dalekovodi 400 kV, 220 kV i deo dalekovoda 110 kV

 • 4. 
  Deo EES-a Srbije koji se bavi distribucijom elektricne energije obuhvata:
  • A. 

   Niskonaponsku, visokonaponsku i jednosmernu mrezu

  • B. 

   Visokonaponsku, srednjenaponsku i jednosmernu mrezu

  • C. 

   Niskonaponsku, srednjenaponsku i deo visokonaponske mreze

 • 5. 
  Elektroenergetski objekat je:
  • A. 

   Gradjevinski objekat u kome je smestena elektroenergetska oprema

  • B. 

   Gradjevinsko-elektromontazna celina koja sluzi za proizvodnju, prenos, transformaciju i distribuciju elektricne energije

  • C. 

   Objekat u kome je prisutan visoki napon

 • 6. 
  Nadzemni vod je vod koji sluzi za:
  • A. 

   Nadzemno vodjenje provodnika za prenos i razvod elektricne energije

  • B. 

   Distribucija elektricne energije u ruralnim sredinama

  • C. 

   Prenos elektricne energije na srednjem naponu

 • 7. 
  Podzemni vod je vod koji sluzi za:
  • A. 

   Provodjenje trase ispod vaznih saobracajnica

  • B. 

   Podzemno vodjenje provodnika iskljucivo kroz kablovske cevi

  • C. 

   Podzemno vodjenje provodnika za prenos i razvod elektricne energije

 • 8. 
  EES Srbije je:
  • A. 

   Teslin trofazni sistem naizmenicne struje

  • B. 

   Teslin polifazni sistem visoke ucestanosti

  • C. 

   Teslin monofazni sistem visokog napona

 • 9. 
  Sta nije prednost trofaznog sistema naizmenicne struje:
  • A. 

   Lako dobijanje obrntnog magnetnog polja

  • B. 

   Mogucnost akumuliranja elektricne energije

  • C. 

   Relativno lako prekidanje velikih struja

 • 10. 
  Za efektivne vrednosti napona u simetricnom sistemu trofaznog naizmenicnog napona vazi:
  • A. 

   Linijski napon je sqrt3 puta manji od faznog

  • B. 

   Linijski napon je sqrt2 puta manji od faznog

  • C. 

   Linijski napon je sqrt3 puta veci od faznog

 • 11. 
  Naznaceni napon mreze predstavlja:
  • A. 

   Najveci napon koji se javlja u toj mrezi

  • B. 

   Aritmeticku sredinu napona u svim tackama mreze

  • C. 

   Medjufaznu efektivnu vrednost napona

 • 12. 
  Najvisi napon mreze je:
  • A. 

   Najvisa dozvoljena vrednost napona koja se sme da pojaviti u normalnom pogonu

  • B. 

   Vrednost napona u tacki sa najvisim naponom u mrezi

  • C. 

   Najveca vrednost napona koji se ikada pojavio u jednoj mrezi

 • 13. 
  Efektivna vrednost linijskog napona za koji je oprema konstruisana i pri kome ona normalno funkcionise se naziva:
  • A. 

   Maksimalni napon opreme

  • B. 

   Najvisi napon opreme

  • C. 

   Nazivni napon opreme

 • 14. 
  Najvisi napon mreze 220 kV je:
  • A. 

   245 kV

  • B. 

   220/ sqrt2 kV

  • C. 

   220 sqrt2 kV

 • 15. 
  Naponski nivo 6 kV se javlja u:
  • A. 

   Prenosnim mrezama

  • B. 

   Distributivnim mrezama

  • C. 

   Industrijskim mrezama

 • 16. 
  U zastitne visokonaponske aparate spadaju:
  • A. 

   Interkonektivni i autotransformatori

  • B. 

   Kondezatori za kompenzaciju reaktivne snage

  • C. 

   Odvodnici prenapona

 • 17. 
  U sklopne visokonaponske aparate spadaju:
  • A. 

   Sklopke, kontaktori, i uzemljivaci

  • B. 

   Kontaktori,prekidaci i rastavljaci

  • C. 

   Prekidaci, potporni izolatori i rastavljaci snage

 • 18. 
  Karakteristicne velicine visokonaponskog aparata su:
  • A. 

   Naznaceni napon i naznacena struja

  • B. 

   Karakteristicni napon i karakteristicna struja

  • C. 

   Karakteristicna impedansa i podnosivi napon

 • 19. 
  Ako je Un naznaceni napon uredjaja, koje tvrdjenje je tacno:
  • A. 

   Aparati niskog napona su oni kod kojih je Un

  • B. 

   Aparati niskog napona su oni kod kojih je Un < 0.4 kV

  • C. 

   Aparati niskog napona su oni kod kojih je Un ≤ 1 kV

 • 20. 
  Ako je Un  naznaceni napon uredjaja, koje tvrdjenje nije tacno:
  • A. 

   Aparati visokog napona naponskog podrucja I su oni za koje je Un ≤ 245 kV

  • B. 

   Aparati visokog napona naponskog podrucja I su oni za koje je Un < 245 kV

  • C. 

   Aparati visokog napona naponskog podrucja II su oni za koje je Un < 245 kV

 • 21. 
  Prenaponi u EES-u se prema uzroku nastanka dele na:
  • A. 

   Spoljasnje i unutrasnje

  • B. 

   Sklopne i rasklopne

  • C. 

   Sistemske i pojedinacne

 • 22. 
  Spoljasnji prenaponi su isto sto i:
  • A. 

   Komutacioni

  • B. 

   Sklopni

  • C. 

   Atmosferski

 • 23. 
  Unutrasnji prenaponi se dele na:
  • A. 

   Sklopne i rasklopne

  • B. 

   Sklopne i privremene

  • C. 

   Stalne i privremene

 • 24. 
  Privremeni prenapon ima:
  • A. 

   Malo trajanje cela i vece trajanje zacelja

  • B. 

   Industrijsku ucestanost

  • C. 

   Malo trajanje zacelja i vece trajanje cela

 • 25. 
  Izolacija se projektuje da oprema moze trajno da radi na:
  • A. 

   Nazivnom naponu mreze

  • B. 

   Nazivnom naponu opreme

  • C. 

   Najvisem naponu opreme