Akty Prawotwórcze Dyplomacji Międzynarodowej

9 Questions | Total Attempts: 37

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Akty Prawotwórcze Dyplomacji Międzynarodowej

Questions and Answers
 • 1. 
  Pierwszą formalnie wielostronną umową był/była:
  • A. 

   Akt Końcowy Kongresu Wiedeńskiego

  • B. 

   Karta Narodów Zjednoczonych

  • C. 

   Pokój westfalski

 • 2. 
  Karta Narodów Zjednoczonych jest umową:
  • A. 

   Otwartą, specjalną, bezterminową

  • B. 

   Półotwartą, generalną, bezterminową

  • C. 

   Otwartą, generalną, bezterminową

 • 3. 
  Traktat Północnoatlantycki jest umową:
  • A. 

   Otwartą, terminową, specjalną

  • B. 

   Zamkniętą, bezterminową, generalną

  • C. 

   Zamkniętą, terminową, specjalną

 • 4. 
  Organem pomocniczym ONZ odpowiedzialnym za  "popierania postępowego rozwoju prawa międzynarodowego i jego kodyfikacji" (art. 13.1 a. KNZ) jest 
 • 5. 
  Zastrzeżenie (art.2 (d) konwencji wiedeńskiej z 1969 r.) może zostać zgłoszone przez państwo przystępujące do Konwencji z 1982 r. o Prawie Morza. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  "Prawo wewnętrzne" organizacji międzynarodowych ma charakter wiążący dla członków danej organizacji na podstawie umowy powołującej do życia daną organizację. W przypadku, gdy umowa nie zawiera przepisów pozwalających stwierdzenie takiej podstawy, podstawę prawną mocy obowiązującej uchwał należy uznać:
 • 7. 
  Zgodnie z art. 25 KNZ:
  • A. 

   Decyzje Rady Bezpieczeństwa mają charakter obowiązujący dla wszystkich państw, również tych, nie będących członkami ONZ

  • B. 

   Państwa członkowskie zobowiązały się przyjmować i wykonywać decyzję Rady Bezpieczeństwa

  • C. 

   Decyzje Rady Bezpieczeństwa mają charakter zaleceń

 • 8. 
  Please fill answer below_______
 • 9. 
  Please fill answer below_______
Back to Top Back to top