Projekt Slim: Narzędzie Diagnostyczne

8 Pyta | Total Attempts: 59

Please wait...
Projekt Slim: Narzędzie Diagnostyczne

Wypełnienie tego krótkiego kwestionariusza pomoże Pani/Panu określić braki w zakresie wiedzy o innowacjach i zarządzaniu własnością intelektualną. Narzędzie diagnostyczne zostało zaprojektowane tak, aby podkreślić Pani/Pana mocne strony oraz zasugerować skupienie się na Blokach, które przyniosą Pani/Panu najwięcej korzyści.  


Questions and Answers
 • 1. 
  Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę w obszarze innowacji i zarządzania własnością intelektualną?
  • A. 

   Nie mam takiej wiedzy w tym obszarze

  • B. 

   Mam częściową wiedzę w tym obszarze

  • C. 

   Mam szeroką wiedzę w tym obszarze

 • 2. 
  Proszę ocenić, jak istotne dla Pani/Pana firmy jest zdobycie wiedzy w obszarach takich jak:          -    Zakup patentów, licencji, obniżenie ryzyka i kosztów funkcjonowania          -    Ochrona własności intelektualnej          -    Zarządzanie własnością intelektualną          -    Polityka innowacyjna – instrumenty unijne oraz na poziomie krajowym
  • A. 

   Nie jest to dla mnie istotne

  • B. 

   Jest to dla mnie istotne

  • C. 

   Jest to dla mnie bardzo istotne

 • 3. 
  Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę w obszarze planowania nowych przedsięwzięć biznesowych? 
  • A. 

   Nie mam takiej wiedzy w tym obszarze

  • B. 

   Mam częściową wiedzę w tym obszarze

  • C. 

   Mam szeroką wiedzę w tym obszarze

 • 4. 
  Proszę ocenić, jak istotne dla Pani/Pana firmy jest zdobycie wiedzy w obszarach takich jak:          -    Definiowanie modelu biznesowego dla nowego przedsięwzięcia          -    Badania rynkowe          -    Tworzenie zespołów projektowych i wsparcia prawnego dla nowych przedsięwzięć          -    Wycena produktów i sporządzanie planów finansowych 
  • A. 

   Nie jest to dla mnie istotne

  • B. 

   Jest to dla mnie istotne

  • C. 

   Jest to dla mnie bardzo istotne

 • 5. 
  Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę w obszarze finansowania i wyceny własności intelektualnej?
  • A. 

   Nie mam takiej wiedzy w tym obszarze

  • B. 

   Mam częściową wiedzę w tym obszarze

  • C. 

   Mam szeroką wiedzę w tym obszarze

 • 6. 
  Proszę ocenić, jak istotne dla Pani/Pana firmy jest zdobycie wiedzy w obszarach takich jak:          -    Znaczenie wyceny własności intelektualnej          -    Due diligence i wycena aktywów własności intelektualnej          -    Podejścia do wyceny          -    Finansowy cykl życia nowych przedsięwzięć biznesowych                 – finansowanie udziałowa a finansowanie instrumentami dłużnymi          -    Problematyka finansowa związana z własnością intelektualną                 – finansowanie oparte na patentach 
  • A. 

   Nie jest to dla mnie istotne

  • B. 

   Jest to dla mnie istotne

  • C. 

   Jest to dla mnie bardzo istotne

 • 7. 
  Proszę ocenić, jak istotne dla Pani/Pana firmy jest zdobycie wiedzy w obszarze marketingu oraz strategii rozwoju nowego produktu?
  • A. 

   Nie mam takiej wiedzy w tym obszarze

  • B. 

   Mam częściową wiedzę w tym obszarze

  • C. 

   Mam szeroką wiedzę w tym obszarze

 • 8. 
  Proszę ocenić, jak istotne dla Pani/Pana firmy jest zdobycie wiedzy w obszarach takich jak:          -    Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności          -    Tworzenie strategii rozwoju innowacyjnych produktów          -    Marketing nowych produktów          -    Zarządzanie sieciami innowacyjnymi          -    Opracowanie planów marketingowych dla nowych produktów
  • A. 

   Nie jest to dla mnie istotne

  • B. 

   Jest to dla mnie istotne

  • C. 

   Jest to dla mnie bardzo istotne

Back to Top Back to top