Светлосне појаве 1

5 Questions | Total Attempts: 67

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 1


Questions and Answers
 • 1. 
  Помрачење Сунца настаје када се на истој линији нађу:
  • A. 

   Сунце, Земља, Месец

  • B. 

   Месец, Земља, Сунце

  • C. 

   Земља, Сунце, Месец

  • D. 

   Сунце, Месец, Земља

 • 2. 
  Месец је извор светлости.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 3. 
  Жижа сферног огледала налази се:
  • A. 

   увек иза огледала

  • B. 

   на половини растојања између центра кривине и темена огледала

  • C. 

   између центра кривине и темена огледала али ближе темену

  • D. 

   на произвољном растојању између центра кривине и темена огледала

 • 4. 
  Светлосни зрак пада на равно огледало. Колики је одбојни угао ако је упадни угао 60 степени?
  • A. 

   30 степени

  • B. 

   120 степени

  • C. 

   0 степени

  • D. 

   60 степени