Ξενοφώντος «Ελληνικά» - Κεφάλαιο Ι. §§ 16-19 - Αρχαία Α' Λυκείου

5 | Total Attempts: 72

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ξενοφώντος «Ελληνικά» - Κεφάλαιο Ι. §§ 16-19 - Αρχαία Α

Αρχαία Α' Λυκείου - Κεφάλαιο Ι. pp 16-19


Questions and Answers
 • 1. 
  ὁρμώμενοι: είναι μετοχή αιτιολογική 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  βασιλέως:  είναι γεν. κτητική στο ενν. χώραν 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  ατος: είναι δοτ. προσωπ. αντιχαριστική 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  οσαν: είναι επιθετική μετοχή 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  ᾿Αθηναίων: είναι γενική κτητική στο σύμμαχον
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top