Ξενοφώντος «Ελληνικά» - Κεφάλαιο Ι. §§ 25-26 - Αρχαία Α' Λυκείου

5 | Total Attempts: 65

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ξενοφώντος «Ελληνικά» - Κεφάλαιο Ι. §§ 25-26 - Αρχαία Α

Αρχαία Α' Λυκείου - Κεφάλαιο Ι. pp 25-26


Questions and Answers
 • 1. 
  κατιδὼν: αιτιολογική μτχ.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Oὗ (αὐτοῦ): γενική στάσης σε τόπο
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  ὄντες: υποθετική μτχ.   
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  ἐκεῖνον: αντικείμενο στο οὐκ στρατηγεῖν
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  κατιδὼν, Το γ ενικό οριστικής ενεστώτα είναι: 
  • A. 

   καθορώσι

  • B. 

   καθορῶσι

Back to Top Back to top