Vennootschap, Natuurlijke Persoon, Vzw

10 Questions | Total Attempts: 22

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Vennootschap, Natuurlijke Persoon, Vzw

Questions and Answers
 • 1. 
  Duid de foute keuze aan.  Een éénmanszaak...
  • A. 

   Heeft geen aandelen

  • B. 

   Houdt onbeperkte aansprakelijkheid in

  • C. 

   Is een vennootschap met één persoon

  • D. 

   Houdt hoofdelijke aansprakelijkheid in

 • 2. 
  Hoeveel water werd er vorige les ongeveer gedronken?
  • A. 

   1ml

  • B. 

   36 000 000 000 000 000 000 000 000 moleculen h²o (36 quadriljoen)

  • C. 

   5l

  • D. 

   100l

 • 3. 
  Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft als voordelen:
  • A. 

   Beslissingsmacht, bestuur, werking en winst berust bij één persoon

  • B. 

   Beperkt financieel risico/duidelijke scheiding tussen privévermogen en bedrijfsvermogen

  • C. 

   Verschillende personen kunnen middelen inbrengen in de vennootschap

  • D. 

   Vereenvoudigde boekhouding is toegestaan.

 • 4. 
  Bvba is de afkorting voor ...
 • 5. 
  Welke vennootschappen zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting?
  • A. 

   Naamloze vennootschap (nv)

  • B. 

   Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba)

  • C. 

   Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa)

  • D. 

   Vennootschap onder firma (vof)

  • E. 

   De gewone commanditaire vennootschap (comm.va)

 • 6. 
  Welke vennootschappen vereisen bij de oprichting:- een minimum kapitaal én- een financieel plan én- een authentieke akte bij oprichting?
  • A. 

   Bvba

  • B. 

   Nv

  • C. 

   Cvba

  • D. 

   Cvoa

  • E. 

   Vof

 • 7. 
  Er moet een bedrijfsrevisor worden aangesteld door de aandeelhouders voor 'nv Philtjens de bakker' want er zijn 99 medewerkers in dienst, de omzet bedraagt 7 299 999 euro en het balanstotaal is 3 550 000 euro. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Duid aan wat van toepassing is voor de VZW
  • A. 

   Vereist een minimumkapitaal en een financieel plan bij oprichting

  • B. 

   Biedt beperkte aansprakelijkheid bij normaal bestuur

  • C. 

   De vzw kan contracten ondertekenen (heeft rechtspersoonlijkheid)

  • D. 

   Administratief, juridisch, fiscaal boekhoudkundig, organisatorisch zware verplichtingen

  • E. 

   Jaarlijkse gratis publicatie in het Belgisch staatsblad en vrijgesteld van taksen.

 • 9. 
  De vennootschapsafkortingen eindigend op ba duiden op beperkte aansprakelijkheid.  Wat betekent ba in de verzekeringswereld?
  • A. 

   Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

  • B. 

   Basis aandeel

  • C. 

   Belgische aansprakelijkheid

  • D. 

   Bel andré

Back to Top Back to top