Linux - Praca W Terminalu I Konsoli

10 Questions | Total Attempts: 46

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Linux - Praca W Terminalu I Konsoli


Questions and Answers
 • 1. 
  Jak rozpoznać, że pracujemy w konsoli?
  • A. 

   Zmienia się znak zachęty z $ na #

  • B. 

   Zmienia się znak zachęty z # na $

  • C. 

   Wyświetla się nazwa administrator

  • D. 

   Wyświetla się nazwa root

 • 2. 
  Czym różni sie konsola od terminala?
  • A. 

   Konsola to taki terminal dla administratorów

  • B. 

   Terminal to taka konsola dla administratorów

  • C. 

   Konsola to komputer, a terminal to wiersz poleceń

  • D. 

   Terminal to komputer, a konsola to wiersz poleceń

 • 3. 
  Za pomocą jakiego polecenia logujemy się na roota?
  • A. 

   Login root

  • B. 

   Login superuser

  • C. 

   Sudo su

  • D. 

   Su sudo

 • 4. 
  Jakim poleceniem wyświetlić listę procesów?
  • A. 

   PS

  • B. 

   LS

  • C. 

   Processlist

  • D. 

   PL

 • 5. 
  Co robi polecenie whoami?
  • A. 

   Podaje identyfikator konta, z którego aktualnie się korzysta

  • B. 

   Wyświetla listę aktualnie zalogowanych w systemie użytkowników

  • C. 

   Pozwala zmienić użytkownika, to znaczy zalogować się na inne konto w systemie

 • 6. 
  Co robi polecenie ls?
  • A. 

   Wyświetla listing zawartości katalogu

  • B. 

   Listuje aktywne procesy

  • C. 

   Tworzy katalog

  • D. 

   Wyświetla listę procesów w systemie

 • 7. 
  Jakim poleceniem można stworzyć nowy plik?
  • A. 

   Touch

  • B. 

   Md

  • C. 

   Ls

  • D. 

   Cat

 • 8. 
  Jak nazywa się program slużący do archiwizacji danych w Linuxie?
  • A. 

   WinRAR

  • B. 

   TAR

  • C. 

   7ZIP

  • D. 

   WinACE

 • 9. 
  W jaki sposób można wyświetlić pomoc w Linuxie?
  • A. 

   Poleceniem man

  • B. 

   Poleceniem info

  • C. 

   Poleceniem history

  • D. 

   Poleceniem help

 • 10. 
  Jakim poleceniem możemy dodać użytkownika?
  • A. 

   Adduser

  • B. 

   Makeuser

  • C. 

   Netuser

  • D. 

   Douser

Back to Top Back to top