Obyvateľstvo Sveta

14 Otzky

Settings
Please wait...
Obyvatestvo Sveta


Questions and Answers
 • 1. 
  Ako vypočítame hodnotu hustoty zaľudnenia?
  • A. 

   Počet obyvateľov danej oblasti vydelíme jej rozlohou.

  • B. 

   Rozlohu danej oblasti vydelíme počtom jej obyvateľov.

  • C. 

   Počet obyvateľov danej oblasti vynásobíme jej rozlohou.

  • D. 

   Rozlohu danej oblasti vynásobíme počtom jej obyvateľov.

  • E. 

   Od počtu obyvateľov danej oblasti odčítame jej rozlohu.

 • 2. 
  Ktorý štát zo zoznamu nepatrí medzi päť najľudnatejších štátov svetá? 
  • A. 

   India

  • B. 

   Indonézia

  • C. 

   Čína

  • D. 

   USA

  • E. 

   Nemecko

 • 3. 
  Najľudnatejším svetadielom na svete je:
  • A. 

   Ázia

  • B. 

   Amerika

  • C. 

   Európa

  • D. 

   Afrika

  • E. 

   Austrália

 • 4. 
  Ktorý zo v súčasnosti ľudmi trvalo obývaných svetadielov, bol ľudmi osídlený ako posledný?
  • A. 

   Austrália

  • B. 

   Afrika

  • C. 

   Antarktída

  • D. 

   Severná Amerika

  • E. 

   Južná Amerika

 • 5. 
  Medzi najmenej zaľudnené oblasti sveta nepatria:
  • A. 

   Morské pobrežia

  • B. 

   Púšte a polopúšte

  • C. 

   Vysoké pohoria

  • D. 

   Polárne oblasti

 • 6. 
  Pomocou štatistiky o počte obyvateľov, rozlohe a hustote zaľudnenia v jednotlivých štátoch sveta na wikipedii (klikom spusti) zisti, ktoré štáty sveta majú nižšiu hustotu obyvateľstva (redšie osídlenie) ako Slovensko.
  • A. 

   Bulharsko, Keňa, Maďarsko

  • B. 

   Monako, Hong Kong, Singapur

  • C. 

   Česko, Dánsko, Švajčiarsko

  • D. 

   India, Čína, Filipíny

 • 7. 
  S pomocou mapy "nočnej Zeme" a atlasu vyber zo zoznamu oblasť sveta, ktorá nepatrí medzi husto zaľudnené.
  • A. 

   Okolie rieky Níl

  • B. 

   Východ USA

  • C. 

   Amazónia

  • D. 

   Severná India

  • E. 

   Japonské ostrovy

 • 8. 
  Na základe uvedených grafov zobrazujúcich vývoj počtu obyvateľov na jednotlivých svetadieloch odpovedz, počet obyvateľov ktorého svetadielu rastie najrýchlejšie a každým rokom má väčší podiel z celkového počtu obyvateľov sveta?
  • A. 

   Severná Amerika

  • B. 

   Ázia

  • C. 

   Európa

  • D. 

   Afrika

 • 9. 
  Na začiatku ktorého storočia dosiahlo ľudstvo prvýkrát vo svojej histórii hranicu 1 miliardy ľudí?
  • A. 

   19.storočie

  • B. 

   20.storočie

  • C. 

   18.storočie

  • D. 

   15.storočie

 • 10. 
  Najväčšie mestá sveta sa všeobecne označujú aj ako megacities. Nad koľko miliónov obyvateľov tieto megacities majú? V súčasnosti ich je na svete okolo 20 ich počet však neustále narastá.
  • A. 

   Nad 1 milión

  • B. 

   Nad 10 miliónov

  • C. 

   Nad 20 miliónov

  • D. 

   Nad 5 miliónov

  • E. 

   Nad 100 miliónov

 • 11. 
  Posúď správnosť výroku. Je pravdivý alebo nie? (True - pravdivý / False - nepravdivý): "V súčasnosti žije ešte stále viac obyvateľov sveta na vidieku ako v mestách. Vedci však očakávajú, že proces urbanizácie (sťahovania ľudí do miest) bude mať už čoskoro za následok, že sa to zmení."
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  Štvrte chudoby na okrajoch rozrastajúcich sa veľkomiest v chudobnejších oblastiach sveta ako Afrika, Ázia alebo Južná Amerika sa nazývajú? 
  • A. 

   Ghetá

  • B. 

   Slumy

  • C. 

   Predmestia

  • D. 

   Bloky

  • E. 

   Rezidencie

 • 13. 
  K najväčším mestám sveta priraď správny štát. Samozrejme si môžeš pomôcť aj atlasom alebo internetom.
  • A. New York
  • A.
  • B. Tokio
  • B.
  • C. Šanghaj
  • C.
  • D. Londýn
  • D.
  • E. Sao Paulo
  • E.
  • F. Lagos
  • F.
  • G. Mexiko City
  • G.
  • H. Bombaj
  • H.
  • I. Moskva
  • I.
  • J. Istanbul
  • J.
  • K. Manila
  • K.
  • L. Jakarta
  • L.
  • M. Paríž
  • M.
 • 14. 
  Na záver veselá úloha vašej pozornosti. Dôkladne si pozrite inšpirujúce video Matta, ktorý cestuje po svete, aby tancoval s rôznymi ľudmi na rôznych miestach a každého presvedčil, že svet je krásne miesto na život, keď sa usmievame :) Ktoré z miest, kde Matt vo videu tancuje patria k najväčším na svete a majú viac ako 10 miliónov obyvateľov? Pomôžu vám možnosti. V zátvorke sú uvedené anglické názvy miest použité vo videu.
  • A. 

   Viedeň (Vienna), Rím (Rome), Caracas

  • B. 

   Karáči (Karachi), Peking (Beijing) Káhira (Cairo)

  • C. 

   New Orleans, Philadelphia, Lyon

  • D. 

   Melbourne, Houston, Praha (Prague)