Obyvateľstvo Ameriky
10 Questions
Precvičte si svoje vedomosti z učiva o obyvateľstve Ameriky.