Obyvateľstvo Ameriky

10 Questions | Total Attempts: 4946

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Obyvatestvo Ameriky

Precvičte si svoje vedomosti z učiva o obyvateľstve Ameriky.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ktorá z možností udáva správne rozloženie obyvateľstva Zeme pre jednotlivé svetadiely? Jeden panáčik na mape znázorňuje 1 miliardu obyvateľov.
  • A. 

   A)

  • B. 

   B)

  • C. 

   C)

  • D. 

   D)

 • 2. 
  Podľa mapiek hustoty zaľudnenia urči, ktoré oblasti Ameriky sú najmenej zaľudnené. Pokús sa zdôvodniť prečo.
  • A. 

   Pobrežia mierneho pásma

  • B. 

   Sever Sev.Ameriky a tropické nížiny Juž.Ameriky

  • C. 

   Andská oblasť

  • D. 

   Stredná Amerika

 • 3. 
  Amerika bola ľudmi osídlená, ako vôbec posledný svetadiel pred cca 12 tisíc rokmi. Ako sa tam vtedy ľudia dostali a odkiaľ?
  • A. 

   Malými loďami z východnej Ázie

  • B. 

   Z Európy cez Island a Grónsko

  • C. 

   Z Afriky ako otroci

  • D. 

   Cez zaľadnený Beringov prieliv z Ázie

 • 4. 
  Prvými Európanmi, ktorí dosiahli brehy Ameriky boli Vikingovia okolo 10.storočia. Na ktorom ostrove boli objavené archeologické nálezy dokazujúce ich prítomnosť v Amerike dávno pred Krištofom Kolumbom? 
  • A. 

   Bahamy

  • B. 

   Newfoundland

  • C. 

   Kuba

  • D. 

   Labrador

 • 5. 
  Pred príchodom Európanov sa v Amerike vyvinuli viaceré silné indiánske ríše. Španieli ich zničili a vydrancovali kvôli bohatstvu zlata a striebra, neskôr premenili na svoje kolónie. Ktorú rozsiahlu ríšu zničili v oblasti Ánd? Najznámejšou pamiatkou po nej je slávne mesto Machu Picchu.
 • 6. 
  Najsilnejšou ríšou s ktorou sa Európania po svojom príchode do Strednej Ameriky (Španieli) stretli bola Mayská ríša, ktorú dobil Cortéz aj s hlavným mestom Tenochtitlan.
  • A. 

   Celé tvrdenie je pravdivé.

  • B. 

   Tvrdenie nie je pravdivé.

 • 7. 
  Ako sa nazýva oblasť Ameriky znázornená na mape zelenou farbou? Od čoho sa toto pomenovanie odvíja?
  • A. 

   Latinská Amerika

  • B. 

   Južná Amerika

  • C. 

   Hispánska Amerika

  • D. 

   Románska Amerika

  • E. 

   Čierna Amerika

 • 8. 
  Podľa mapy rozšírenia katolicizmu vo svete urči, akým jazykom hovorí väčšina katolíkov v Amerike.
  • A. 

   Portugalčina

  • B. 

   španielčina

  • C. 

   Angličtina

  • D. 

   Francúzština

Back to Top Back to top