Obdoba Toho, Co By Nás Mohlo čekat

125 otzek | Total Attempts: 568

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Obdoba Toho, Co By Nás Mohlo čekat

Snad tenhle test pomůže ve výcviku :-D


Questions and Answers
 • 1. 
  Metoda tzv. psychického automatismu se uplatnila v:
  • A. 

   Surrealismu

  • B. 

   Futurismu

  • C. 

   Poetismu 


  • D. 

   Fauvismu

 • 2. 
  Která z následujících památek je barokního původu?
  • A. 

   Stavební komplex Zwinger v Drážďanech

  • B. 

   Rubensův obraz Únos dcer Leukippových

  • C. 

   Vítězný oblouk v Paříži

  • D. 

   Francouzský pavilón ve Versailles

 • 3. 
  Která z následujících památek je klasicistního původu?
  • A. 

   Opera Fidelio 


  • B. 

   Obraz Únos dcer Leukippových

  • C. 

   Vítězný oblouk v Paříži

  • D. 

   Opera Čarostřelec

 • 4. 
  Která z následujících památek je romantického původu?
  • A. 

   Jakub Fatalista a jeho pán

  • B. 

   Schillerovo drama Loupežníci

  • C. 

   Zpěvohra Tristan a Izolda

  • D. 

   Braniborská brána v Berlíně

 • 5. 
  Představitelem pop artu je:
  • A. 

   Paul Delvaux

  • B. 

   Robert Rauschenberg

  • C. 

   Andy Warhol

  • D. 

   Kurt Vonnegut

 • 6. 
  Za představitele abstraktního sochařství jsou pokládáni:
  • A. 

   Umberto Boccioni

  • B. 

   Henry Moore

  • C. 

   František Kupka

  • D. 

   Josef Václav Myslbek

 • 7. 
  Výtvarnou poetistickou tvorbu reprezentovali:
  • A. 

   František Muzika

  • B. 

   Toyen

  • C. 

   Bohdan Lacina

  • D. 

   Josef Čapek

 • 8. 
  Za představitele impresionismu jsou pokládáni
  • A. 

   Camille Pissarro

  • B. 

   Aubrey Vincent Beardsley

  • C. 

   Antonín Slavíček

  • D. 

   Emil Nolde

 • 9. 
  Která z následujících památek je renesančního původu?
  • A. 

   Petrarkovy sonety

  • B. 

   Katedrála v Chartres

  • C. 

   Raffaelův obraz Zrození Venuše

  • D. 

   Afrodíté Mélská

 • 10. 
  Která z následujících památek je gotického původu?
  • A. 

   Kostel sv. Barbory v Kutné Hoře

  • B. 

   Knihovna sv. Marka v Benátkách

  • C. 

   Staronová synagoga v ghettu na Starém městě 


  • D. 

   Katedrála v Canterbury 


 • 11. 
  Za představitele kubismu jsou pokládáni:
  • A. 

   Emil Filla

  • B. 

   George Braque

  • C. 

   Edvard Munch

  • D. 

   Vasilij Kandinskij

 • 12. 
  Za představitele symbolismu je pokládán:
  • A. 

   Gustav Klimt

  • B. 

   Odilon Redon

  • C. 

   Eugćne Delacroix

  • D. 

   Stéphane Mallarmé

 • 13. 
  Kdo z následujících literátů stál v čele tzv. poetistického hnutí?
  • A. 

   Vítězslav Nezval

  • B. 

   Karel Teige

  • C. 

   Josef Hora

  • D. 

   Jiří Trnka

 • 14. 
  Za představitele romantismu jsou pokládáni:
  • A. 

   Milota Zdirad Polák

  • B. 

   Walter Scott

  • C. 

   Samuel Taylor Coleridge

  • D. 

   John Braine

 • 15. 
  Která knižní nakladatelství působila v exilu?
  • A. 

   Křesťanská akademie

  • B. 

   Český hlas

  • C. 

   Česká expedice

  • D. 

   Rozmluvy

 • 16. 
  Za představitele kritického realismu jsou pokládáni:
  • A. 

   Victor Hugo

  • B. 

   Gustav Flaubert

  • C. 

   Tereza Nováková

  • D. 

   Milan Kundera

 • 17. 
  Kdo z uvedených autorů patří k německy píšícím pražským autorům?
  • A. 

   Franz Werfel 


  • B. 

   Max Brod

  • C. 

   Ivo Fleischnann

  • D. 

   S.K. Neumann

 • 18. 
  Který z následujících autorů obohatil českou literaturu faktu?
  • A. 

   Jiří Grygar

  • B. 

   Pavel Kohout

  • C. 

   Vladimír Neff

  • D. 

   Miroslav Ivanov

 • 19. 
  Kdo ze jmenovaných autorů se zapojil do programu tzv. poezie všedního dne?
  • A. 

   Jiří Šotola

  • B. 

   Miroslav Holub

  • C. 

   Pavel Kohout

  • D. 

   Jaroslav Seifert

 • 20. 
  Které z následujících románů zpracovávají téma 2. světové války?
  • A. 

   Válka světů

  • B. 

   Příliš hlučná samota

  • C. 

   Římanka

  • D. 

   Nazí a mrtví od Normana Mailera

 • 21. 
  Kdo patří k tzv. prokletým básníkům?
  • A. 

   Oscar Wilde

  • B. 

   Stéphane Mallarmé

  • C. 

   Karel Hynek Mácha

  • D. 

   Arthur Rimbaud

 • 22. 
  Co znamená ready-mades?
  • A. 

   Druh surrealistické koláže

  • B. 

   Abstraktní sochu

  • C. 

   Nový druh dadaistických uměleckých objektů

  • D. 

   Masově vyráběná umělecká díla

 • 23. 
  Z které doby pocházejí nejstarší nálezy pravěkého umění?
  • A. 

   Doby 20 tisíc let př. n. l.

  • B. 

   Z doby 30-25 tisíc let př. n. l.

  • C. 

   Z doby 10 tisíc let př. n. l.

  • D. 

   Z doby 8 tisíc let př. n. l

 • 24. 
  Futurismus vznikl v:
  • A. 

   Rusku

  • B. 

   Francii

  • C. 

   Itálii 


  • D. 

   Německu

 • 25. 
  Kdo je autorem pomníku Jana Husa v Praze?
  • A. 

   Ladislav Šaloun

  • B. 

   Josef Václav Myslbek

  • C. 

   Otto Gutfreund

  • D. 

   František Bílek

Back to Top Back to top