Evaluasi Meneladani Sejaarah Perjuangan Rasululah Saw Di Makah

10 Pertanyaan | Total Attempts: 450

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Evaluasi Meneladani Sejaarah Perjuangan Rasululah Saw Di Makah

Pilihlah jawaban yang benar diantara empat pilihan. stelah selesai submit dan akan terlihat hasil dan muncul sertifikat perolehan skor silahkan untuk di print out dan kumpulkan ke Guru Pengampu sebagai bukti sudah melakukan evaluasi. Trimakasih. Akhmad fatoni


Questions and Answers
 • 1. 
  Tatkala Rasulullah saw dalam perjalanan hijrah ke Madinah berkumpulah orang orang kafir Nakah di Darun Nadwah dirumah....
  • A. 

   Abu Jahal

  • B. 

   Abu Lahab

  • C. 

   Abu Sofyan

  • D. 

   Suraqah

 • 2. 
  Dalam pertemuan di Darun Nadwah diputuskan sayembara "barangsaiapa berhasil membawa N Muhammad kepada kami, atau berhasil membawa kepalanya, kami tokoh kafir quraisy akan memberi hadiah...."
  • A. 

   1000 unta merah

  • B. 

   100 unta merah yang hitam biji matanya

  • C. 

   200 unta hitam

  • D. 

   300 unta putih yang putih biji matanya

 • 3. 
  Orang yang mengikuti sayembara untuk mendapatkan hadiah untuk apabila bisa mendapatkan N Muhammad SAW adalah...
  • A. 

   Waroqoh bin naufal

  • B. 

   Abi Dzar Al Ghifari

  • C. 

   Suraqah Bin Malik

  • D. 

   Abu Sufyan

 • 4. 
  Wahyu pertama yang diterima nabi Muhammad SAW pada malam hari 17 Ramadan saat usianya 40 adalah ...
  • A. 

   Al Bayinah 5

  • B. 

   Al Falaq 1-5

  • C. 

   Al -Ikhlas 1-5

  • D. 

   Al-Alaq 1-5

 • 5. 
  Nabi Muhammad menerima wahyu secara berangsur angsur selama ...
  • A. 

   22 tahun 2 bulan 22 hari

  • B. 

   22 tahun 22 bulan 2 hari

  • C. 

   22 tahun 22 hari 22 bulan

  • D. 

   23 tahun 2 bulan 22 hari

 • 6. 
  Ajaran yang disampaikan nabi Muhammad SAW kepada bangsa Arab pada awal mula adalah tentang ...
  • A. 

   Ibadah

  • B. 

   Akidah

  • C. 

   Syariah

  • D. 

   Puasa

 • 7. 
  pada tahap awal nabi Muhammad dalam berdakwah menggunakan strategi ...
  • A. 

   Terang terangan

  • B. 

   Berperang

  • C. 

   Secara sembunyi sembunyi

  • D. 

   Cramah umum

 • 8. 
  Orang orang yang pertama mengakuikerasulan nabi Muhammad SAW disebut dengan...
  • A. 

   Al amin

  • B. 

   Maunah

  • C. 

   Ulul azmi

  • D. 

   As sabiqunal awwalun

 • 9. 
  Nabi Muhamad berdakwah secara terbuka ketika mendapat firman Allah SWT surat....
  • A. 

   Al Hijr :94

  • B. 

   Al maidah 3

  • C. 

   Al-Alaq 1-5

  • D. 

   Al-baqarah 51

 • 10. 
  Pengikut nabi muhammad pernah hijrah ke Abisinia yang menemui rajanya yaitu...
  • A. 

   Raja Najasyi

  • B. 

   Raja Habsyi

  • C. 

   Raja Abisinia

  • D. 

   Raja Abdulah

Back to Top Back to top