ΣΤ. Αριστοτέλης, Βίος και έργα - Φιλοσοφικός Λόγος Γ' Λυκείου

7 | Total Attempts: 48

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ΣΤ. Αριστοτέλης, Βίος και έργα - Φιλοσοφικός Λόγος Γ

Φιλοσοφικό&sigmaf ; Λόγος Γ' Λυκείου - σ. 138-150


Questions and Answers
 • 1. 
  Ο Αριστοτέλης:
  • A. 

   συνδύασε τη θεωρητική φιλοσοφία με την εμπειρική έρευνα.

  • B. 

   ασχολήθηκε με όλα τα είδη της επιστήμης.

  • C. 

   οργάνωσε την έρευνα της λογικής.

  • D. 

   ασχολήθηκε αποκλειστικά με την ηθική και πολιτική φιλοσοφία.

 • 2. 
  Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε στα Στάγε(ι)ρα της Χαλκιδικής το:
  • A. 

   364 π.Χ.

  • B. 

   374 π.Χ.

  • C. 

   384 π.Χ.

  • D. 

   394 π.Χ.

 • 3. 
  Ο Αριστοτέλης πέθανε στη Χαλκίδα το:
  • A. 

   312 π.Χ.

  • B. 

   322 π.Χ.

  • C. 

   333 π.Χ.

  • D. 

   343 π.Χ.

 • 4. 
  Ο Αριστοτέλης, σε αντίθεση με τον Πλάτωνα, είναι:
  • A. 

   περισσότερο ποιητής και λιγότερο θετικός επιστήμων.

  • B. 

   περισσότερο ιστορικός και λιγότερο λογοτέχνης.

  • C. 

   περισσότερο φιλόσοφος και λιγότερο ρήτορας.

  • D. 

   περισσότερο θετικός επιστήμων και λιγότερο ποιητής.

Back to Top Back to top