Γεώργιος Χορτάτσης, «Ερωφίλη» - Κείμενα Γ' Γυμνασίου

4 | Total Attempts: 107

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Γεώργιος Χορτάτσης, «Ερωφίλη» - Κείμενα Γ

Κείμενα Γ' Γυμνασίου - Κρητική Λογοτεχνία


Questions and Answers
 • 1. 
  Η Ερωφίλη είναι μία από τις πιο σημαντικές τραγωδίες του κρητικού θεάτρου και της κρητικής λογοτεχνίας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η τραγωδία αποτελείται από έξι σκηνές (6 θεατρικές πράξεις) και το συγκεκριμένο χωρία αποτελεί απόσπασμα από την 3η πράξη.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Γλώσσα του αποσπάσματος είναι η δημοτική με χαρακτηριστικούς τους ιδιωματισμούς του κρητικού ιδιώματος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Ο στίχος είναι ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος με ομοιοκαταληξία πλεκτή.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top