17 Ασκήσεις στα ακρότατα ΙΙ

7 | Total Attempts: 17

SettingsSettingsSettings
Please wait...
17

H γραφική παράσταση της y=x3-2 στο x=0 παρουσιάζει  καμπή ή λέγεται και κρίσιμο σημείο .


Questions and Answers
 • 1. 
  H συνάρτηση  εχει
  • A. 

   Τοπικό μέγιστο

  • B. 

   Τοπικό ελάχιστο

  • C. 

   Κρίσιμο σημείο

  • D. 

   Η συνάρτηση δεν έχει ακρότατο

 • 2. 
  Η συνάρτηση y=-12x+5 για ποιά τιμή του x έχει ακρότατο ?
  • A. 

   X=1

  • B. 

   X=0

  • C. 

   X=-2

  • D. 

   X=-1

  • E. 

   X=4

 • 3. 
  Για x=1 η συνάρτηση y=-3+7 παρουσιάζει ?
  • A. 

   Minimun

  • B. 

   Maximun

  • C. 

   Y '(1)=0

  • D. 

   Y ' (1)>0 (αύξηση)

  • E. 

   Y ' (1)

 • 4. 
  Ποια είναι η παράγωγος της συνάρτησης -?a) 2x+   b) 2x-    c) 2x-      d) 2x+  e) 2x+
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 5. 
  Για x=0 η συνάρτηση y=-2 παρουσιάζει ?
  • A. 

   Minimum

  • B. 

   Maximum

  • C. 

   Σημείο καμπής

  • D. 

   αύξηση

  • E. 

   μείωση

 • 6. 
  Ποια είναι η παράγωγος της y=(x-3)(+2)?
  • A. 

   2x

  • B. 

   2x-3

  • C. 

   3x2-6x+2

  • D. 

   -3(2x+2)

  • E. 

   X3-3x2+2x-6

 • 7. 
  To σημείο (1,1) της y=-3+3x είναι ?
  • A. 

   Είναι ένα minimum σημείο

  • B. 

   Είναι ένα mαximum σημείο

  • C. 

   Είναι ένα σημείο καμπής

  • D. 

   Τιποτε απο τα αυτά

Back to Top Back to top