14 Ασκήσεις στην εξίσωση εφαπτομένης συνάρτησης

6 | Total Attempts: 36

SettingsSettingsSettings
Please wait...
14

Ασκήσεις στην εξίσωση εφαπτομένης συνάρτησης        (Η γραφική παράσταση είναι η γραφική λύση της άσκησης 2 Να βρεθεί η εξίσωση εφαπτομένης της y=x2+3x-1 στο x=0 )abcabc


Questions and Answers
Back to Top Back to top