15 Ασκήσεις στο κριτήριο οριζόντιας τέμνουσας, 1-1 συνάρτησης

5 | Total Attempts: 15

SettingsSettingsSettings
Please wait...
15   , 1-1

                                                                   Κριτήριο οριζόντιας τέμνουσας. 'Οποια δήποτε οριζόντια τέμνουσα φέρουμε στην γραφική παράσταση συνάρτησης και  τέμνει αυτή σε ένα η κανένα  σημείο τότε η συνάρτηση είναι 1-1 . Στο σχήμα φαίνεται  η γραφική παράσταση συνάρτησης ,η συνάρτηση είναι 1-1 ?  απάντηση όχιabcabcabcabcabc


Questions and Answers
 • 1. 
  Η συνάρτηση είναι 1-1?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Η συνάρτηση είναι 1-1 ?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Η συνάρτηση είναι 1-1
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Η συνάρτηση είναι 1-1?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Η συνάρτηση είναι 1-1 ?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top