ΣΤ.Ι. Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια - Φιλοσοφικός Λόγος Γ' Λυκείου

7 | Total Attempts: 68

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ΣΤ.Ι. Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια - Φιλοσοφικός Λόγος Γ

Φιλοσοφικό&sigmaf ; Λόγος Γ' Λυκείου - σ. 151-153


Questions and Answers
 • 1. 
  Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, αρετή είναι μια μόνιμη δεξιότητα της ψυχής που κατακτάται μόνο με:
  • A. 

   την άσκηση.

  • B. 

   την επανάληψη.

  • C. 

   τη διδασκαλία.

  • D. 

   το συνδυασμό της διδασκαλίας, της άσκησης και της επανάληψης.

 • 2. 
  Ἔξεις είναι:
  • A. 

   οι φυσικές προδιαθέσεις.

  • B. 

   οι ικανότητες για ενέργεια.

  • C. 

   οι συνήθειες.

  • D. 

   οι έμφυτες δυνατότητες.

 • 3. 
  Η αρετή αποκτιέται με:
  • A. 

   τη γνώση.

  • B. 

   την πράξη.

  • C. 

   το συνδυασμό της γνώσης και της επαναλαμβανόμενης πράξης.

  • D. 

   την επανάληψη.

 • 4. 
  Η ανδρεία είναι:
  • A. 

   μεσότητα.

  • B. 

   έλλειψη.

  • C. 

   υπερβολή.

 • 5. 
  Το ἀκρότατον πάντων τῶν ἀγαθῶν είναι:
  • A. 

   η πολιτική καταξίωση.

  • B. 

   η ευτυχία.

  • C. 

   η ευδαιμονία.

  • D. 

   η εντιμότητα.

Back to Top Back to top