Δ. Ο Σωκράτης - Φιλοσοφικός Λόγος Γ' Λυκείου

7 | Total Attempts: 134

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Δ. Ο Σωκράτης - Φιλοσοφικός Λόγος Γ

Φιλοσοφικό&sigmaf ; Λόγος Γ' Λυκείου - σ. 31-39


Questions and Answers
 • 1. 
  Ο Σωκράτης έζησε ανάμεσα στο:
  • A. 

   469/470 και το 399.

  • B. 

   469/470 και το 390.

  • C. 

   482/483 και το 399.

  • D. 

   480/481 και το 399.

 • 2. 
  Ο Σωκράτης πιστεύει ότι η αρετή είναι:
  • A. 

   υποκειμενική.

  • B. 

   αντικειμενική.

  • C. 

   μία και αδιαίρετη.

  • D. 

   σχετική.

 • 3. 
  Η φιλοσοφία του Σωκράτη έχει ως αντικείμενό της:
  • A. 

   την αρχή των όντων.

  • B. 

   τον άνθρωπο.

  • C. 

   τη φύση.

  • D. 

   το θεό.

 • 4. 
  Ο Σωκράτης αποτελεί το κύριο πρόσωπο όλων των διαλόγων του Πλάτωνα εκτός από:
  • A. 

   το Φαίδωνα.

  • B. 

   τους Νόμους.

  • C. 

   τον Κρίτωνα.

  • D. 

   την Πολιτεία.

 • 5. 
  Σωκρατική ειρωνεία είναι:
  • A. 

   η ομολογία της άγνοιας του Σωκράτη.

  • B. 

   η προσποίηση άγνοιας από το Σωκράτη.

  • C. 

   η παραδοχή από το συνομιλήτή του Σωκράτη της άγνοιάς του.

  • D. 

   η επισήμανση της πολυμάθειας του Σωκράτη.

Back to Top Back to top