Bài Tập Trước Khóa Học

11 cu hi | Total Attempts: 30

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Bài Tập Trước Khóa Học

Bài tập trước khóa học SPM101: Introduction


Questions and Answers
 • 1. 
  Theo bạn, tại sao một dự án lại thất bại khi triển khai?
  • A. 

   Vì không có hệ thống và công cụ quản lý tốt

  • B. 

   Yếu trong lập kế hoạch và triển khai kế hoạch

  • C. 

   Không khí làm việc kém

  • D. 

   Không xác định được rõ mục tiêu của dự án

  • E. 

   Lãnh đạo kém

  • F. 

   Tất cả các điều trên

 • 2. 
  Theo bạn hiện tại quy trình quản lý dự án của chúng ta thế nào?
  • A. 

   Rất tốt

  • B. 

   Không tốt

  • C. 

   Rất tồi

 • 3. 
  Trong quá trình công ty triển khai dự án, bạn có được tham gia vào không?
  • A. 

   Tôi được tham gia vào toàn bộ quá trình dự án

  • B. 

   Tôi chỉ được tham gia một phần, và không hiểu các phần còn lại

  • C. 

   Tôi được tham gia một phần của mình, nhưng tôi hiểu hết các phần còn lại

  • D. 

   Tôi chưa được tham gia một phần nào của dự án

 • 4. 
  Từ ngày vào công ty, bạn đã được tham gia khóa học nào chưa?
  • A. 

   Tôi đã được công ty cử đi học ít nhất 1 khóa

  • B. 

   Tôi chưa bao giờ được cử đi học khóa nào

  • C. 

   Tôi tự đi học bằng tiền của mình

 • 5. 
  Theo bạn, khóa học quản lý dự án này sẽ giúp gì cho bạn?
  • A. 

   Tôi hiểu được vai trò và trách nhiệm của tôi trong dự án

  • B. 

   Tôi hiểu được các giai đoạn của dự án và quy trình phê duyệt

  • C. 

   Vai trò và trách nhiệm của mọi vị trí trong dự án sẽ được làm rõ

  • D. 

   Làm tốt dự án thì tôi sẽ được tăng lương

 • 6. 
  Theo bạn, một dự án bao gồm bao nhiêu giai đoạn?
 • 7. 
  Theo bạn, trong những nhận định dưới đây thì nhận định nào đúng
  • A. 

   Một dự án tốt là một dự án có lãi

  • B. 

   Một dự án tốt là một dự án có đội ngũ làm dự án tốt

  • C. 

   Một dự án tốt là một dự án có lãi và được quản lý tốt

  • D. 

   Một dự án tốt là một dự án có lãnh đạo quản lý tốt

 • 8. 
  Theo bạn, vị trí nào trong đội ngũ dự án có ảnh hưởng nhiều nhất đến sự thành công, hay thất bại của dự án?
  • A. 

   Chủ dự án

  • B. 

   Giám đốc dự án

  • C. 

   Trưởng nhóm kinh doanh

  • D. 

   Trưởng nhóm mô hình cảng

  • E. 

   Trưởng nhóm pháp chế và hành chính

  • F. 

   Trưởng nhóm an toàn

  • G. 

   Trưởng nhóm giám sát và vận hành

 • 9. 
  Theo bạn, khi lên ngân sách dự án, khoản mục "Dự phòng" bạn có quyền được tiêu không?
  • A. 

   Một khi ngân sách dự án được duyệt thì khoản gì cũng được tiêu, miễn là không vượt ngân sách

  • B. 

   Khoản dự phòng là khoản trích ra để đấy dự phòng và không được tiêu

  • C. 

   Nếu lãnh đạo cho phép tiêu thì tiêu

  • D. 

   Nếu Kế toán đồng ý tiêu thì tiêu

 • 10. 
  Nếu dự án bị chậm tiến độ, theo bạn ai là người sẽ bị ảnh hưởng nhất
  • A. 

   Tôi là người chịu ảnh hưởng nhất

  • B. 

   Lãnh đạo của tôi

  • C. 

   Ngân hàng

  • D. 

   Tất cả đều chịu ảnh hưởng

 • 11. 
  Trong quá trình làm dự án, nếu phát hiện rủi ro, tôi sẽ báo cáo cho ai?
  • A. 

   Không cần báo cáo cho ai hết. Việc này đã có người khác lo

  • B. 

   Báo cáo cho lãnh đạo trực tiếp

  • C. 

   Báo cáo cho người phụ trách phần việc mà tôi cho là rủi ro

  • D. 

   Yêu cầu họp, báo cáo và làm biên bản và theo dõi việc xử lý

Back to Top Back to top