ข้อสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2557 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5

15 | Total Attempts: 304

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  2557  .5

ข้อสอบจำนวน 15 ข้อ 15 คะแนน


Questions and Answers
 • 1. 
  คุณต้น  ได้จัดเรียงรายชื่อพนักงานในบริษัทตามอายุ  เพื่อใช้ในการพิจารณาบุคลากรไปสัมมนาต่างประเทศ  ข้อความข้างต้นมีความหมายตรงกับคำใด
  • A. 

   ข้อมูล

  • B. 

   สารสนเทศ

  • C. 

   เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 2. 
  บ้านเลขที่  55/555  จัดเป็นข้อมูลชนิดใด
  • A. 

   ข้อมูลตัวเลข

  • B. 

   ข้อมูลอักขระ

  • C. 

   ข้อมูลเสียง

  • D. 

   ข้อมูลรูปภาพ

 • 3. 
  ถ้าเด็กชายไก่ ต้องการแทรกภาพจาก ClipArt ต้องทำตามขั้นตอนใด
  • A. 

   Insert > ClipArt

  • B. 

   Home > ClipArt

  • C. 

   View > ClipArt

  • D. 

   Design > ClipArt

 • 4. 
  จากภาพ หมายเลข 1 เรียกว่าส่วนประกอบอะไร ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint
  • A. 

   ปุ่ม Office Button

  • B. 

   แถบ Title bar

  • C. 

   แถบ Ribbon

  • D. 

   แถบ View bar

 • 5. 
  แถบคำสั่งใดที่ใช้รวบรวมคำสั่งที่สำคัญ  เช่น Save  Open New  Print เป็นต้น
  • A. 

   Office Button

  • B. 

   Quick Access Toolbar

  • C. 

   Status bar

  • D. 

   View bar

 • 6. 
  ถ้าต้องการปรับความเร็วในการเปลี่ยนสไลด์  ต้องเลือกคำสั่งใด
  • A. 

   Transition Speed

  • B. 

   On Mouse Click

  • C. 

   Add Effect

  • D. 

   Automatically After

 • 7. 
  ถ้าต้องการเปลี่ยนรูปร่างจากสี่เหลี่ยมเป็นรูปหัวใจ โดยที่ไม่ต้องลบและสร้างใหม่ ต้องเลือกคำสั่งในหมายเลขใด
  • A. 

   หมายเลข 1

  • B. 

   หมายเลข 2

  • C. 

   หมายเลข 3

  • D. 

   หมายเลข 4

 • 8. 
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
  • A. 

   DOS

  • B. 

   Windows XP

  • C. 

   Microsoft Office

  • D. 

   Linux

 • 9. 
  บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ระดับใด คือผู้วางนโยบายในการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน
  • A. 

   ผู้ใช้

  • B. 

   ผู้จัดการระบบ

  • C. 

   นักวิเคราะห์ระบบ

  • D. 

   โปรแกรมเมอร์

 • 10. 
  ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์หลังจากรับข้อมูลเข้ามาแล้ว คือขั้นตอนใด
  • A. 

   Input

  • B. 

   Output

  • C. 

   Storage

  • D. 

   Process

 • 11. 
  อวัยวะใดเปรียบเสมือนการทำงานในส่วนของการแสดงผล
  • A. 

   ปาก

  • B. 

   หู

  • C. 

   สมอง

  • D. 

   หัวใจ

 • 12. 
  ข้อใดคืออุปกรณ์ในส่วนของการรับข้อมูลทั้งหมด
  • A. 

   จอภาพ แผ่นซีดี เมาส์

  • B. 

   เมาส์ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์

  • C. 

   สแกนเนอร์ ลำโพง เมาส์

  • D. 

   คีย์บอร์ด เมาส์ สแกนเนอร์

 • 13. 
  อุปกรณ์ใดที่สามารถเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล
  • A. 

   ไมโครโฟน

  • B. 

   ทีวี

  • C. 

   สมาร์ทบอร์ด

  • D. 

   โปรเจคเตอร์

 • 14. 
  ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • A. 

   เป็นแหล่งความบันเทิง

  • B. 

   ทำให้รู้จักกันได้ง่ายและไว้ใจได้

  • C. 

   ทำให้เกิดสื่อการเรียนการสอนต่างๆมากขึ้น

  • D. 

   เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน

 • 15. 
  เด็กชายนิชคุณชอบดาวน์โหลดการ์ตูนของวอลท์  ดิสนีย์ที่มีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ตมาดูเป็นประจำ  ถือเป็นข้อดีหรือข้อเสียของเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพราะเหตุใด
  • A. 

   ข้อดี เพราะไม่ต้องเสียเงินซื้อ

  • B. 

   ข้อดี เพราะเป็นแหล่งบันเทิง

  • C. 

   ข้อเสีย เพราะเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา

  • D. 

   ข้อเสีย เพราะเป็นการโจรกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

Back to Top Back to top