Ε.Ι.5. Η πολιτική αρετή κοινή ιδιότητα των ανθρώπων - Φιλοσοφικός Λόγος Γ' Λυκείου

7 | Total Attempts: 36

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ε.Ι.5. Η πολιτική αρετή κοινή ιδιότητα των ανθρώπων - Φιλοσοφικός Λόγος Γ

Φιλοσοφικό&sigmaf ; Λόγος Γ' Λυκείου - σ. 84-86


Questions and Answers
 • 1. 
  Η φράση τιμωρώ για σωφρονισμό αποδίδεται με το ρήμα: 
  • A. 

   τιμωροῦμαι.

  • B. 

   τιμωρῶ.

  • C. 

   κολάζω.

  • D. 

   κολάζομαι.

 • 2. 
  Η έννοια φύση, σε αυτή την ενότητα, εκλαμβάνεται ως:
  • A. 

   γενετική προδιάθεση.

  • B. 

   φυσική κατάσταση.

  • C. 

   φυλετικά χαρακτηριστικά.

  • D. 

   ιδιότητες.

 • 3. 
  Η έννοια θυμός σημαίνει: 
  • A. 

   τις επιθυμίες.

  • B. 

   τα συναισθήματα και τα πάθη.

  • C. 

   τη ζωή.

  • D. 

   την ορμή.

 • 4. 
  ἐξ επιμελείας καί ἀσκήσεως καί διδαχῆς είναι σχήμα:
  • A. 

   κατά το νοούμενον.

  • B. 

   λιτότητας.

  • C. 

   πολυσύνδετο.

  • D. 

   ασύνδετο.

 • 5. 
  Οι άνθρωποι προσπαθούν να καλλιεργήσουν την ιδιότητα της δικαιοσύνης και της πολιτικής αρετής με:
  • A. 

   τη συνήθεια.

  • B. 

   την άσκηση και τη διδασκαλία.

  • C. 

   τη συμμετοχή στα κοινά.

  • D. 

   το φόβο της τιμωρίας.

Back to Top Back to top